Organisation / Organizacija

Nedelja

Pogledati, kje država in Cerkev lahko pomagata ljudem v stiski

Po uspešni premieri v okraju Špital bo od 9. do 17. novembra 2019 v dekanijah okraja Velikovec potekal drugi teden srečanja Caritas.

Teden srečanja Caritas v Velikovcu

Predstavniki vseh sodelujočih ustanov pri Tednu srečanja Cariats v okraju Velikovec (Nedelja)
Predstavniki vseh sodelujočih ustanov pri Tednu srečanja Cariats v okraju Velikovec (Nedelja)

Koroška Caritas, župnije, občina in okrajno glavarstvo v okraju Velikovec želijo svoj pogled osredotočiti na stiske ljudi in zaznati njihove skrbi. Ravnatelj koroške Caritas Jože Marketz je posebej izpostavil dejstvo, da se Teden srečanja Caritas prav zavestno ne dogaja v kaki dekaniji ali župniji, temveč v okraju, natančneje v okraju Velikovec.

Cilj tega tedna je, ljudem odpreti oči za skrito stisko v najbližji soseščini in jih opozoriti na neštete možnosti pomoči. Skupaj želimo pogledati, kako ljudje živijo in kako lahko omogočimo boljšo življenjsko kakovost.

Okrajni glavar Gert-Andre Klösch je poudaril, da namen tedna ni, prebivalce poučevati, kaj lahko storijo in česa ne, temveč: »Prebivalce želimo opozoriti na pomoč, za katero se včasih ne upajo vprašati. Skupaj s Caritas in občino želimo ljudem povedati, kam se lahko obrnejo na pomoč.« Dodal je še: »Ljudje morajo spoznati, da okrajno glavarstvo ni samo kraj, kjer je treba plačevati kazni, temveč tudi kraj, kjer ponujajo raznovrstna pomoč.« Župan mestne občine Velikovec Valentin Blaschitz pozdravlja Teden srečanja Caritas zato, »ker opozarja na pomoč ljudem v stiski in pri tem postavlja v središče človekovo dostojanstvo.« Dodal je še: »Če bomo v tem tednu odprli ljudem oči za stisko v soseščini in jih opozorili na razne oblike pomoči, ki ji ponujajo socialne ustanove, smo odvalili veliko skalo.«

»Skupno hočemo usmeriti pogled na to, kar se dobrega naredi. Aktivno hočemo sprejeti izzive časa.«

Po uspešni premieri v okraju Špital se pod geslom „MI.skupno – WIR.gemeinsam“ od 9. do 17. novembra 2019 drugi Teden srečanja Caritas izvaja v okraju Velikovec. Zaznati skrbi in stiske ljudi in videti živ socialni angažma v Cerkvi in družbi, to bo pri tem v središču pozornosti.

Vsako jesen se Caritas s svojimi dejavnostmi zazre v stisko ljudi v domačem okolju na Koroškem. Cerkvena nabirka na Elizabetino nedeljo, svetovni dan revnih, ki ga je papež Frančišek razglasil prvič 2017, številne akcije in teden srečanja Caritas, so v središču pozornosti. Caritas prosi s tem v zvezi koroško prebivalstvo za darove za projekte pomoči v našem okolju.

Okrajni glavar Klösch, ravnatelj Caritas Marketz in župan Blaschitz (Nedelja)
Okrajni glavar Klösch, ravnatelj Caritas Marketz in župan Blaschitz (Nedelja)

Bogat program tedna srečanja

Teden srečanja organizira Caritas v sodelovanju s katoliško Cerkvijo na Koroškem. Direktor Caritas, Jože Marketz: „Skupno želimo pogledati na to, kar se dela dobrega in se aktivno soočiti z izzivi časa.“ Izmenjava izkušenj o socialnih temah, medgeneracijska srečanja, bogoslužja kot tudi izobraževalne in kulturne prireditve, zaznamujejo ta teden. Začenja se z uvodnim bogoslužjem v soboto, 9. novembra, v farni cerkvi v Dobrli vasi z ravnateljem Caritas Marketzem. Glasbeno ga bodo oblikovali združeni zbori iz dekanij okraja. Sledila bo predstavitev področij delovanja Caritas na Koroškem. Ljudje iz cerkvenega, javnega, civilno družbenega in zasebnega področja, ki se socialno udejstvujejo, se bodo srečali pri „Velikovških socialnih dialogih“ v torek, 12. novembra, v Neue Burg v Velikovcu. Teden bomo zaključili z dekanijskim dnevom v Velikovcu za župnijske svetnike in vse, ki se za to zanimajo, s slavnostnim predavanjem Georga Schärmerja, ravnatelja Caritas v Innsbrucku, v nedeljo, 17. novembra, v Domu prosvete v Tinjah in kjer bo tudi odprtje razstave domačih umetnikov.

Predstavniki ustanov (Nedelja)
Predstavniki ustanov (Nedelja)

Skrita revščina in mreža solidarnosti

Skrita revščina, osamljenost, psihične obremenitve in varnost so trenutno največji izzivi v družbi. Zato je potrebno, da se o tem pogovarjamo z ljudmi. Kajti: kar je vidno in nas nagovori, se lahko tudi spremeni. Pri tem so pomembne informacije, ponudbe za mogočo pomoč in močna mreža solidarnosti. Slednje dviga zadovoljstvo v življenju in življenjsko kakovost vseh ljudi v regiji. „To mrežo želimo v okviru Tedna srečanja Caritas pokazati in utrditi“, tako Marion Mörtl iz župnijske Caritas.

Velikovški socialni dialogi

Med številnimi prireditvami Tedna srečanja Caritas posebej izstopajo Velikovški socialni dialogi. Ponujajo možnosti, izkušnje, opazovanja in potrebe o aktualnih socialnih vprašanjih v regiji. Ljudje bodo povabljeni, da skupaj s predstavniki in predstavnicami iz javnega, civilno družbenega in cerkvenega področja sedejo za mizo in se pogovorijo o otrocih in mladini, delu in družini ter starosti. Strokovnjaki in strokovnjakinje iz upravnih organov in neprofitnih društev iz različnih socialnih področij bodo na voljo, da predstavijo, koliko je v okraju živega socialnega angažmaja. Na koncu bi se naj zbrale ideje in spoznanja, ki so lahko v prihodnosti za regijo pomembni in opogumljajo k socialnemu ukrepanju.

Teden srečanja Caritas (Caritas)
Teden srečanja Caritas (Caritas)

MI.skupno - teden srečanja Caritas

Po uspešni premieri v okraju Špital bo od 9. do 17. novembra 2019 v dekanijah okraja Velikovec potekal drugi Teden srečanja Caritas. Namen tedna je pozorno zaznavanje stisk ljudi. Vidno naj postane tudi, koliko je zavzetosti v Cerkvi in družbi za karitativno delo. Jože Marketz, ravnatelj Caritas, poudarja:

Teden bodo zaznamovala: izmenjava izkušenj s socialnega področja, medgeneracijska srečanja in bogoslužja, kakor tudi izobraževalne in kulturne prireditve. Kot začetek bo v farni cerkvi v Dobrli vasi slovesna sveta maša in po njej bo Caritas predstavila svoja področja delovanja.
Vsi, ki so na cerkvenem, javnem, civilnodružbenem ali zasebnem področju socialno dejavni, so vabljeni na »velikovške socialne dialoge« v Neue Burg v Velikovcu.
Teden srečanja se bo zaključil z dekanijskim dnevom v Tinjah, kjer bo predaval ravnatelj Caritas iz Innsbrucka, Georg Schärmer. Temu sledi še odprtje razstave domačih umetnikov.

Prisrčno vabljeni!

Program tedna:

Začetek: 9. 11. 2019 ob 18. uri, farna cerkev Dobrla vas

Caritas – dejavna fara: 10.11. 2019 ob 9. uri, farna cerkev v Globasnici

Misijonska tombola: 10.11. 2019 ob 14:30, farna cerkev v Št. Primožu

Spremljanje starejših ljudi: 11.11.2019 ob 19. uri, Dom za starejše v Pliberku

„Velikovški socialni dialogi“: 12. 11. 2019 ob 17:30, Neue Burg v Velikovcu

Romanje otrok: 13.11.2019 ob 10. uri, Grebinjski klošter

Caritas in misijon: 13.11.2019 ob 19. uri, Dom v Tinjah

Sveta maša in srečanje: 14.11.2019 v domovih za starejše
- 07:30 v Domu za starejše v Pliberku
- 10:00 v Dom za starejše na Suhi
- 10:00 v Dom za starejše v Sinči vasi
- 14:30 v Domu Gregor Caritas v Železni Kapli

Medgeneracijska srečanja 13. / 14. 11. 2019 v Domu za starejše v Velikovcu
- 13. 11. ob 10. uri
- 14. 11. ob 10. uri

Umetniška delavnica: 15. / 16 11. 2019 v farni dvorani v Šmihelu

Sv. maša in kultura: 15.11. 2019 ob 18. uri v farni cerkvi v Železni Kapli

Mladinska sveta maša: 16.11.2019 ob 18. uri v farni cerkvi v Št. Primožu

Nedeljska sveta maša: 16.11.2019 ob 10. uri v farni cerkvi na Djekšah

Zaključek: 17. 11. 2019 ob 14:30 v Dom prosvete v Tinjah

Koordinacija:

Mag.a Marion Mörtl MA, pfarrcaritas@caritas-kaernten.at
Mag. Anton Rosenzopf-Jank, anton.rosenzopf-jank@kath-kirche-kaernten.at

Nadaljnje informacije:

www.caritas-kaernten.at/begegnungswoche
www.kath-kirche-kaernten.at/caritas-begegnungswoche