Organisation / Organizacija

Nedelja

Pesem iz Sel kot popotnica za škofa

V Mirni peči je bil v nedeljo, 26. septembra, za novomeškega škofa posvečen Andrej Saje.

Sedem let je Andrej Saje prihajal vsak konec tedna in za praznike na Koroško, v fari Sele in Bajdiše. Škof Jože Marketz je povedal, da sta Sele in Obirsko dve župniji, kjer liturgija ni dvojezična, ampak samo slovenska, zato je zelo vesel, ker redno pomagata duhovnika iz Slovenije, saj to vernike navdaja z veliko hvaležnostjo. Škof Marketz je bil tudi soposvečevalec škofa Andreja Sajeta.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Škof Marketz je bi med soposvečevalci novomeškega škofa Andreja Sajeta (Nedelja)

V domači cerkvi v župniji Mirna Peč je Andrej Saje zadnjo nedeljo meseca septembra prejel škofovsko posvečenje. Delo škofov dobro pozna, bil je tajnik ljubljanskega nadškofa Alojzija Šuštarja in nato nadškofa Franca Rodeta. Po doktoratu v Rimu je bil deset let generalni tajnik in tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference. Zdaj bo škofovsko delo spoznal še bolj od blizu. Prav tako pa dobro pozna Koroško. Sedem let je bil duhovni pomočnik v Selah in na Bajdišah. Tudi na posvečenju se je čutilo, da so se spletle trdne in prisrčne vezi. Mnogo vernikov in vernic iz Koroške je osebno čestitalo novemu škofu in mu zaželelo vse najboljše.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Novi novomeški škof Adnrej Saje z verniki iz Sel (Nedelja)

Povezanost s Koroško

Posvečenje novega škofa je dogodek, ob katerem se je povezala celotna škofija. Priložnostni pevski zbor in priložnostni orkester Konservatorija za glasbo Jurij Slatkonja, stolni zbor iz Novega mesta, solist Marcos Fink in družina Oraže iz Sel so dali posvečenju nezamenljiv pečat s svojim petjem. Koroška pesem Svet angel Gospodov s selskim napevom je bila lepa popotnica za novega škofa, ki je bil po posvečenju vidno ganjen. V škofa ga je posvetil dosedanji novomeški škof Andrej Glavan, sopospečevalca sta bila apostolski nuncij v Sloveniji Jean-Marie Speich in krški škof Jože Marketz.

Živimo po Duhu

V škofovem grbu so čebela, plamen in tehtnica. Čebela predstavlja marljivost in urejenost, je prijateljica človeka in narave. Čebelo najdemo v grbu Mirne Peči, škofovega domačega kraja. Tudi doma so imeli čebele. Plamen predstavlja Božjega Duha in je v sozvočju s škofovskim geslom

»Živimo po Duhu« (Rim 8,4). Tehtnica je simbol pravičnosti in prava ter predstavlja novomeškega škofa kot cerkvenega pravnika.

Zahvala novega škofa

Posvečenja so se udeležili škofi in duhovniki iz Hrvaške, Srbije, Italije, Avstrije, Nemčije in Poljske. »Zelo sem hvaležen svojim pokojnim staršem mami Frančiški in očetu Dragu za posredovanje življenja. Hvala mojim domačim, sorodnikom, duhovnikom in vzgojiteljem ter prijateljem,« je v svoji zahvali med drugim povedal škof Saje, na območju novomeške škofije pa je posebej pozdravil grkokatoličane, hrvaško katoliško skupnost in sestrske krščanske Cerkve, med njimi pravoslavne, evangelijsko Cerkev Jezusa Kristusa in Evangelijsko krščansko Cerkev ter islamsko skupnost in ostale verske skupnosti. Pozdravil je tudi Kočevarje in Rome.

Po Andreju Andrej

Škofija Novo mesto je bila ustanovljena aprila 2006. Njen prvi škof je bil Andrej Glavan, ki je o Sajetu dejal, da kot rojak pozna dušo in potrebe dolenjskega človeka.

Mateja Rihter