Organisation / Organizacija

Nedelja

Operacija »Pečnikov travnik« v Lepeni

Vse, kar vidiš, je moje in nič ni moje, te besede svojega prednika je citiral Zdravko Haderlap na zelo zanimivi akciji a-ZONE, pravzaprav na operaciji, kot so poimenovali večplastni umetnostno-zgodovinski dogodek v okviru projekta kopati//GRAPO//brati. Obiskovalke in obiskovalci so lahko travnik »brali« in se po njem podali v petek, 2. septembra, in v soboto, 3. septembra. V središču je res travnik, Pečnikov travnik, ki daje hrano za živali, lepe možnosti za sprehod in sprostitev. Pa vendar pove še mnogo več. S strokovnjakinjami in strokovnjaki z različnih področij sta Herwig Turk in Zdravko Haderlap predstavila travnik z različnih zornih kotov, od geologije, zgodovine, lesarstva, biologije, ekologije, literature do glasbe in podnebja. Tudi okrepčilo je bilo zelo povezano s travnikom, kosilo je pripravila Elisabeth Miklau iz Coppla Kaše. Med drugim je Ferdinand Bevc naredil družinska drevesa, Maja Haderlap pa je brala svojo literaturo, ogledali smo si drevesne vrste in stare fotografije. Včasih so kmetje dobro vedeli, kje je najboljša zemlja, čeprav niso znali delati analiz. Pa še nekaj so dobro vedeli: treba je deliti. Kmečko-kulturno delovanje v tem delu je bilo razvito in vse to se kaže na Pečnikovem travniku. Ob raziskovanju travnika raziskujejo tudi odnose med ljudmi in želijo spodbujati razmišljanje o tem, kaj naj se iz preteklosti prenese v prihodnost.

Mateja Rihter