Organisation / Organizacija

Nedelja

Odprta knjiga škofijskih financ

Predstavitev letnih obračnov in bilanc škofije, posestva Krka in stolnega kapitlja: Kot prva škofija Avstrije je krška škofija na tiskovni konferenci v ponedeljek, 8. julija, poleg običajnega letnega obračuna predstavila javnosti tudi premoženjsko bilanco.

Poslovodja posestva Krka in ekonom stolnega kapitlja Gerhard Kalidz, stolni prošt Engelbert Guggenberger in škofijski ekonom Franz Lamprecht so podali finančno poročilo (Eggenberger)
Poslovodja posestva Krka in ekonom stolnega kapitlja Gerhard Kalidz, stolni prošt Engelbert Guggenberger in škofijski ekonom Franz Lamprecht so podali finančno poročilo (Eggenberger)

Kot prva škofija Avstrije je krška škofija na tiskovni konferenci v ponedeljek, 8. julija, poleg običajnega letnega obračuna predstavila javnosti tudi premoženjsko bilanco. Prvič predstavila javnosti tudi letni obračun posesti Krka, ki pripada škofu v času njegovega škofovanja in stolnega kapitlja. Stolni prošt Engelbert Guggenberger se je držal obljube, dane v lanskem letu, da bo vse letne obračune predstavil javnosti. »Poštenost, transparentnost in dajanje obračuna plačnikom cerkvenega davka. Tem načelom se čuti zavezana krška škofija. Od julija 2018 veljajo ta načela tudi za stolni kapitelj, ki je svoje delovanje posvetil ugotavljanju in odstranitvi nepravilnosti v posestvu Krka (Bistum). Zaradi teh nepravilnosti sem lani decembra v soglasju s stolnim kapitljem združil upravne enote škofije in menzalnega posestva, da sta tako dana transparentnost in pretok informacij,« je dejal stolni prošt Engelbert Guggenberger na predstavitvi škofijskih računov.

Za krško škofijo je podal letno poročilo in premoženjsko bilanco škofijski ekonom Franz Lamprecht. Od 36 milijonov skupnih dohodkov v letu 2018 prihaja velika večina iz cerkvenih prispevkov. 3,8 milijona evrov pa je prejela škofija od države kot popravilo za razlaščena poslopja in posestva v času nacionalsocializma.

Gerhard Kalidz, poslovodja posestva Krka in ekonom stolnega kapitlja, je skupaj s škofijskimi strokovnjaki in stolnim kapitljem skušal v posestvu Krka s področij izobrazba in hotel urediti vse tisto, kar je gospodarsko zašlo na stran pota in spraviti na pravi tir. »Potrebno je bilo, da smo pregledali vse investicije, izboljšali organizacijo podjetja in varčevali pri materialnih stroških. Ti ukrepi so omogočili, da smo bilančno izgubo v letu 2017, ki je znašala približno 1,9 milijona evrov v letu 2018 zmanjšali na polovico. V letu 2018 je posestvo Krka imelo dohodkov v višini 7,9 milijona evrov. Večina prihaja iz gozdnih posestev ter iz najemnin in zakupa. 2,2 milijona evrov pa je znašal promet na področju izobraževanja in hotela v Št. Juriju. Na strani izdatkov posestva Krka dominirajo izdatki za plače 74 sodelavcem – od tega je velika večina zaposlena v Št. Juriju ob Dolgem jezeru, kjer sta izobraževalni dom in hotel.« Poslovodja Kalidz je zatrdil, da bodo varčevalni ukrepi šele v prihodnjih letih dosegli zaželeni cilj in bo posestvo Krka s svojimi dohodki v prihodnosti – poleg škofovega gospodinjstva – financiralo tudi škofijske in farne projekte.

Stolni kapitelj, katerega ekonom je prav tako Gerhard Kalidz, ima 1640 hektarjev gozdnega posestva, ki je po večini v kriški dolini. V lasti stolnega kapitlja je tudi stolnica v Krki in hiša stolnega kapitlja v Celovcu. Dohodki v letu 2018 so znašali 770 tisoč evrov, ki prihajajo iz gozdnega posestva, lovišč in ribištva. Iz dohodkov prejmejo plačo člani stolnega kapitlja, ki niso plačani od škofije. V zadnjih dveh letih so iz dohodkov krili stroške obnove strehe na krški stolnici in pročelja hiše v Celovcu.

Po predstavitvi letnih obračunov in bilanc so odgovorni odkrito spregovorili o vprašanjih, ki so v zadnjem letu burili duhove. Tako npr. v zadnjem letu ni bilo več povabil na lov, temveč so prodajali odstrele divjadi, ki so prinesli škofiji dodatnih 40 do 50 tisoč evrov. Na vprašanje, če in kdaj se bo zgodila združitev posameznih področij, je dejal stolni prošt Engelbert Guggenberger: »Fare, redovne skupnosti, škofija, posestvo Krka in stolni kapitelj so vsak zase pravne osebe in zavezane svojemu poslanstvu in tako tudi delujejo. Združitev ni mogoča, mogoče pa je skupno vodstvo in dobro sodelovanje.«

Micka Opetnik