Organisation / Organizacija

Nedelja

Škofovska konferenca zaostruje ukrepe za bogoslužja

Maske FFP2 so še naprej obvezne, poleg tega velja dodatno pravilo PCT za vse liturgične službe.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Nova pravila (kppress wuthe)

Zaradi znatno povišanega števila okuženih katoliška Cerkev zaostruje svoja koronska pravila: še naprej so obvezne maske FFP2 pri javnih bogoslužjih. Dodatno pa morajo vsi, ki oblikujejo liturgične službe, pokazati potrdilo PCT. Obvezno nošenje mask odpade pri enkratnih praznovanjih, kot so krst, prvo obhajilo, birma ali poroka, če je za to odrejeno pravilo PC. Tudi za petje veljajo zaostritve. To so najpomembnejše spremembe, ki začnejo veljati od sobote, 13. novembra, in jih je sklenila avstrijska škofovska konferenca na svojem zborovanju.

Škofje so izrecno zapisali, da se odrekajo pravilu PCT ali PC: "Nikogar nočemo izključevati iz javnih bogoslužij, zato je mogoče udeleževanje brez dokazila.“ Nadaljnji varnostni ukrepi pa so potrebni, da lahko dostojno obhajamo bogoslužja brez ogrožanja. »Bistvena pogoja sta lastna odgovornost in obzir do drugih."

Mask ni treba nositi otrokom do 6. leta in osebam, ki imajo zdravniško potrdilo zaradi zdravstvenih razlogov. Nosečnice in otroci do 14. leta lahko nosijo zaščitno masko namesto maske FFP2. Pri bogoslužjih na prostem ni treba nositi mask. Upoštevati je treba higienske ukrepe. Na voljo morajo biti dezinfekcijska sredstva, osebe pri vhodu naj usmerjajo vernike v cerkvi. Pri verskih obredih, ki so se odvijajo samo enkrat – krst, prvo obhajilo, birma in poroka - sta predvidena obvezen preventivni koncept in oseba, ki je za to odgovorna.

Škofje so zabeležili, da so liturgične službe – posebej sodelovanje ministrantov in ministrantk – „bistvene in zaželene“. Novo je, da morajo imeti glavne osebe dokazilo PCT in si morajo dodatno dezinficirati roke.

Skupno petje in govorjenje sta bistvena dela liturgije, zato ni omejitev. Pri bogoslužjih v zaprtih prostorih velja obvezno nošenje mask. Zaostritve so pri cerkvenem petju in vajah: pri 25 osebah so dovoljene le z dokazilo PCT/2, od 26 oseb je obvezno dokazilo PCT. Dokazila je treba oddati zborovodjem.

Okvirne smernice omogočajo škofijam kot že prej dodatno regionalno avtonomno postopanje pri zajezitvi virusa. Tako so mogoče zaostritve kot tudi olajšave v okviru državnih določil. Okvirne smernice veljajo samo za bogoslužja. Za druge cerkvene prireditve kot za skupinska srečanja, farne kave ali cerkvene koncerte „veljajo državna določila za vsak tip prireditve“.

Že junija so Cerkve in cerkvene skupnosti skupaj z ministrstvom za verske zadeve izjavile, „da bodo ukrepale pri varnosti vernikov“.

Številni higienski ukrepi

Pri vhodu v cerkev morajo biti na vidnem mestu na voljo dezinfekcijska sredstva. Površine, ki se jih ljudje dotikajo, je treba redno čistiti in dezinficirati. Cerkve je treba po možnosti pogosto zračiti. Če je na voljo blagoslovljena voda, jo je treba vsaj dvakrat na teden menjati in posodo temeljito počistiti.

Kdor je bolan ali se ne počuti dobro, naj se ne udeležuje bogoslužij. Lahko se poslužuje hišne cerkve in se z molitvijo poveže z drugimi. Na spletu so številne možnosti prenosov bogoslužij. Cerkve so podnevi odprte za osebne molitve. Med mašo ni dovoljeno, da si podajamo rok. Košarice za darove naj bodo pri vhodu.

Maše in obhajilo

Med mašo naj so hostije pokrite. Duhovnik si mora pred obhajilom dezinficirati roke in nadeti masko FFP2. Pri obhajilu naj verniki upoštevajo varnostno razdaljo. Priporočajo obhajilo na roko.

Zakramenti in dokazilo PC

Za obhajanje krsta, prvega obhajila, birme ali poroke velja splošno obvezno nošenje maske FFP2. Dodatno je potreben preventivni koncept za praznovanja enkratnega dogodka. Pri posebnih oblikah praznovanj odpade nošenje mask FFP2, če v zameno velja dokazilo PC vseh udeleženih. Pobuda za to mora priti od skupnosti.

Blagoslovljeno vodo za krste je potrebno vedno na novo pripraviti. Krščevalec mora nositi masko FFP2. Pri poroki je urejeno, da mora biti varnostna razdalja med svati. Pri prvem obhajilo naj otroci pri prejemu hostije odvzamejo masko. Pri birmi birmovalec nadene masko in si dezinficira roke. Rok ne daje na glavo birmanca. Tudi tu je treba upoštevati varnostno razdaljo.

Spoved je mogoča zunaj spovednice, v velikem in dobro prezračenem prostoru z varnostno razdaljo.
Pri darovanju obhajila bolnikom se je potrebno posvetovati z bolnišničnim osebjem ali sorodniki in upoštevati higienske ukrepe.

Pri pogrebih veljajo določila za bogoslužja. Na pokopališčih in mrtvaških vežicah veljajo državna pravila.

Preventivni koncept

Krsti, prva obhajila, birme in poroke so posebne oblike glede na liturgijo. Pri takšnih verskih praznovanjih je potreben poleg higienskih ukrepov tudi preventivni koncept, potrebna je tudi oseba, ki za to skrbi. Koncept vsebuje splošne higienske ukrepe, ureditve za vodenje ljudi, menedžment kontaktnih oseb, uporabo sanitarnih naprav in pravil ob primeru infekcije.

Menedžment kontaktnih oseb

Potreben je menedžment kontaktnih oseb, torej popis prisotnih ljudi, da je mogoče v primeru infekcije informirati vse ljudi. Gostje naj izpolnijo kontaktne obrazce. Priporočajo tudi sliko s praznovanja.