Organisation / Organizacija

Nedelja

Ljubezni pa bi ne imel … nov Zbornik krške škofije za leto 2021

Škof Marketz: To je knjiga o zaupanju v težavnih in obremenjujočih časih

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Na predstavitvi Zbornika krške škofije: škof Marketz, direktor RLB Messner kot predstavnik sponzorjev in odgovorni urednik Kapeller (škofijski tiskovni urad/Eggenberger)

Izšel je Zbornik krške škofije za leto 2021 in je posvečen temi ljubezen, ljubezen je predstavljena kot osnova za človekov obstoj in kot kompas krščanskega življenja. 14 avtorjev in avtoric, med njimi škof Jože Marketz (Deus caritas est), teolog in psihoterapevt Arnold Mettnitzer (o osnovni človekovi potrebi - ljubezni), salzburški socialni etik Clemens Sedmak (o številnih obrazih ljubezni), dunajski dogmatik Jan-Heiner Tück (o Handkejevem delu in ljubezni) ali dolgoletni predsednik Caritas Franz Küberl (o velikem poku ljubezni do bližnjega), opisujejo različne vidike ljubezni, kot ljubezen do sebe, do Boga, do bližnjega in do sovražnika. Pomen in sočutje ljubezni je prav tako tema posebej v času pandemije, kakor tudi obljuba ljubezni v delu Nobelovega nagrajenca Petra Handkeja ali pa odnos parov med zahtevo in resničnostjo. V zborniku so predstavljeni častni sodelavci planinske zveze, župnije in gasilcev, ki se razdajajo kot konkretni primer ljubezni do bližnjega.
„Vesel sem, da ima letošnji zbornik krške škofije temo ljubezen, ravno sedaj v teh težavnih in obremenjujočih časih,“ je dejal škof Marketz. Nov zbornik je „knjiga polna zaupanja, usmeritve in pomoči“. Besedila so hkrati spodbuda in dragoceni impulzi, „predvsem v času, polnem izzivov, ko naj gledamo na druge in delujemo solidarno,“ tako škof Marketz.
Na naslovnici je upodobljena beseda ljubezen v 86 jezikih, od arabskega jezika do jezika zulu. Humoristični pogled na ljubezen pa nudi karikaturist Thomas Wizany s šestimi slikami o ljubezni. Nadaljnje težiščne teme so poleg izčrpnega pogleda v besedi in sliki na škofovo posvečenje, predstavitev hišne cerkve kot ene izmed dušnopastirskih pobud v času pandemije ter pogled na jubileje krške škofije („170 let Mohorjeve“, „100 let Caritas Koroška“, „60 let Katoliške zveze izobražencev“, „20 let škofijske spletne strani“) naslednje leto. Predstavljena je tudi otroška in mladinska pastorala. Koledarski del vsebuje nad 1.000 svetnikov, vsak mesec je predstavljen svetnik/svetnica v sliki in besedi.

Klaus Einspieler: Preko meja družine

Klaus Einspieler se v svojem prispevku posveča hišni cerkvi kot globalni vasi.

"Pri izrazu »hišna cerkev« se vsaj starejši še spominjajo, kako se je v času, ko so doraščali, družina redno zbirala k molitvi. V mnogih kmečkih družinah se je tako začela nedelja. Nemalokrat so se zbrale štiri generacije, izba je bila torej polna. Danes, samo nekaj desetletij pozneje, živimo v popolnoma drugem svetu. Po navadi bivata le še dve generaciji pod eno streho, torej le redkokdaj
več kot štiri osebe. Vsak ima svoj ritem dela in počitka. V nekaterih družinah ni več skupnega
kosila, tudi ne večerje, ker ima vsak svoje potrebe. Kaj šele čas za skupno molitev? Poleg tega mnogi živijo sami, ali prostovoljno ali pa po sili razmer. Hišne skupnosti torej postajajo vedno manjše. Na prvi pogled torej hišna cerkev nima bogve kako sijajne prihodnosti, ker razpadajo hišne skupnosti.

Socialni mediji kot not nov izziv. Če pogledamo v zgodovino, se nam zorni kot nekoliko širi. Niso tudi naše podružnice v določeni meri hišna cerkev – neke vrste izba vasice, za katero so vsi odgovorni in v katero lahko vsi zahajajo? Poglejmo še dalje v preteklost: v prvih letih so se kristjani celo zbirali v hišah, da bi tam lomili kruh (obhajali evharistijo), poglabljali vero in drug drugemu
stali ob strani. Hišna cerkev je torej več kot družinska skupnost. Recimo, da je način življenja, ki dovoli, da nastajajo in se poglabljajo odnosi tudi preko meja družine. Danes pri tem nismo več navezani na soseščino, v kateri živimo. Preko socialnih medijev lahko nastanejo odnosi preko vseh meja. Tehnično gledano ni ovire, da se povežemo z ljudmi po vsem svetu – ne samo, da razpravljamo, temveč tudi, da molimo. Internet v bistvu že dalj časa omogoča nastajanje novih
skupnosti preko vseh meja. Na mnogih področih je to že samoumevno. Zakaj ne tudi na
verskem?
Ves svet obsegajoča. Kaj bi se spremenilo, če bi se to dejansko zgodilo? Kako bi vplivalo na naš način verovanja, če bi bili redno soočeni s tem, kako človek iz Afrike, Azije ali Amerike veruje, upa, žaluje itd? Hišna cerkev bi lahko bila podružnica v svetu, ki je postal globalna vas. Naša solidarnost
bi na ta način bila bolj konkretna in cerkev tudi v najmanjših enotah še bolj katoliška – ves svet obsegajoča. Vsekakor pa bi postala Cerkev mlajša, saj predvsem mladi koristijo nove tehnične možnosti in je Cerkev v največjem delu sveta mlajša kot pri nas. Začnimo torej graditi take nove podružnice v svetu, naši globalni vasi.


Zbornik krške škofije z dvojezičnimi prispevki vsebuje izčrpno kroniko ter shematizem z aktualnimi podatki, imeni in številkami 336 župnij in nadaljnjih cerkvenih ustanov krške škofije.
Zbornik s 336 stranmi lahko kupite ali naročite za 12 evrov v knjigarnah, v škofijski trgovini shop.kath-kirche-kaernten.at in v koroških župnijah.