Organisation / Organizacija

Nedelja

Nov administrator se predstavlja

Guggenbergerjev naslednik vojaški škof Werner Freistetter je predstavil svoje delovanje v krški škofiji kot apostolski administrator.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Apostolski administrator za krško škofijo Werner Freistetter-desno (Rihter)

Apostolski administrator krške škofije vojaški škof Werner Freistetter je v torek, 2. julija, vabil na tiskovno konfereco, kjer je predstavil svoje delo. Vojaški škof Freistetter je bil po odstavitvi škofijsjskega adminisitratorja Engelberta Guggenbergerja pretekli petek imenovan za apostolskega adiministratorja.

Preberite njegovo izjavo:

Sprva bi se rad zahvalil odgovornim krške škofije, vsem sodelavcem in sodelavkam ter koroškim vernikom za odprt sprejem. To precej poenostavlja začetek mojega delovanja tukaj na Koroškem, zavedam se, da to ni samoumevno.
Papež Frančišek me je pretekli petek imenoval za apostolskega administratorja krške škofije. Kakor si lahko predstavljate, je bilo to imenovanje celo zame presenetljivo. Ko so me prosili, da bi začasno prevzel tekoče delo škofije, ta odločitev zame ni bila lahka. Naposled je bila zame, kot škof, edina možnost, združljiva z mojo vestjo, da izpolnim papeževo prošnjo.

Ta naloga, ki zahteva veliko senzibilnosti in skrbnosti, ne bo lahka, in na poseben način sem odvisen od zaupanja in izkušenj škofijskega vodstva. Od preteklega konca tedna sem imel številne osebne pogovore z ljudmi, ki so dejavni za škofijo, in sem govoril izčrpno tudi z Engelbertom Guggenbergerjem. Že dolgo se osebno dobro poznava. Prosil sem tudi njega, da mi bo v naslednjem času stal ob strani z nasveti.

Na moji poklicni poti kot vojaški dušni pastir sem deloval vedno znova pri intervencijah avstrijske vojske doma in na tujem. S temi izkušnjami sem se naučil, da si ustvarim sliko o novih, neznanih položajih in da se z njimi soočam z odprtostjo in zaupanjem. Naučil sem se tudi, da poslušam ljudi, da imam odprto uho za njihove stiske. Prav posebej v težavnih časih. To »poslušanje« vidim kot del svoje naloge tukaj na Koroškem.
Z zelo odprtimi pogovori v zadnjih dneh se jasno zavedam, koliko iritacij in tudi ran so doživeli ljudje. Zato vidim še bolj obvezo, da jemljem te ljudi resno, kar je potrebno razčistiti, razčistiti z vso skrbnostjo, in tako v odprtem in odkritem soočanju najti poti sprave in zdravljenja. Pomembni koraki za razčiščenje so bili že storjeni. Iz lastnih izkušenj vem, da takšni postopki terjajo čas, da lahko učinkujejo. V svoji funkciji kot apostolski administrator bi rad prispeval svoje. Prepričan sem, da sta ravno v težavnejših časih zelo pomembni previdnost in premišljenost besed in dejanj.

Pri tem gre za to, da na Koroškem pripravimo vse za novega škofa. Od apostolskega nuncija sem prejel obljubo, da bo sledilo imenovanje novega škofa za Korošce in Korošice v kratkem. Dotlej si želim, da nam bo skupno uspelo precej razčistiti na tej poti. Pa čeprav bomo lahko napravili le pomožne mostove nad jarki. A to tudi to je lahko v veliko pomoč. V tem smislu prosim koroške katoličane in katoličanke za njihovo zaupanje.

Vojaški škof dr. Werner Freistetter

Werner Freistetter, rojen leta 1953 v Linzu, je vojaški škof za Avstrijo od leta 2015. Po študiju teologije na Dunaju in v Rimu ga je kardinal Franz König posvetil v duhovnika leta 1979. Deloval je v nadškofiji Dunaj in kot asistent Univerze na Dunaju na Inštitutu za etiko in socialne vede. Do leta 1997 je deloval v papeškem svetu za kulturo pri rimski kuriji, potem pa je vodil dunajski Inštitut za verouk in mir v vojaški škofiji, leta 2006 je bil imenovan za škofovega vikarja za znanost in raziskovanje, teološka osnovna vprašanja in mednarodne odnose. Freistetter je bil dolgoletni član stalnega zastopstva svetega sedeža v mednarodnih organizacijah na Dunaju in duhovni asistent mednarodne katoliške vojaške organizacije Militaire International. Deluje kot avtor in izdajatelj različnih publikacij in je znan po svoji predavateljski dejavnosti doma in na tujem. Kot vojaški dušni pastor je bil Freistetter večkrat v tujini, med drugim na Golanski planoti, v Bosni in Hercegovini, na Kosovu ter v Libanonu.