Organisation / Organizacija

Nedelja

Molitev in litanije k s trnjem kronani glavi

Praznik s trnjem kronane glave našega Gospoda Jezusa Kristusa je letos v ponedeljek, 30. marca 2020.

MOLITEV K S TRNJEM KRONANI GLAVI

Slika s trnjem kronane glave v mestni cerkvi<br />
sv. Egidija (c) St. Egid
Slika s trnjem kronane glave v mestni cerkvi sv. Egidija (c) St. Egid

Jezus, čeprav si bil nedolžen
si zdržali vsako stisko, ki ti je bila naložena.

Bil si trpinčen,
zasmehovan in s trnjem kronan.
Vztrajno in ponižno si vzdržal.

Pomagaj nam, da bomo trnje,
ki nas rani v našem življenju,
lahko zdržali,
daj nam razumeti,
kako majhno je v primerjavi s tem,
kar si ti za vsakega od nas pretrpel.

Do konca, v velikih bolečinah,
si molil za odpuščanje za te,
ki so ti to storili
in si za naše grehe umrl na križu.

Podeli nam potrebno moč,
da odpustimo soljudem,
če delujejo proti nam
in nam pomagaj,
da ne izgubimo zaupanja vate.

Litanije s trnjem kronane glave

Jezus Kristus ... vate zaupam.

Kralj vesolja ... Ti držiš vse v rokah
Kralj narodov ... Vodi vladarje s svojim duhom
Kralj miru ... Podari nam medsebojno zaupanje
Kralj časov ... Ti nas vodiš skozi zgodovino
Kralj slave ... Naj živimo v tvoji luči

Odsev Očeta ... Skozi tebe lahko spoznamo Boga
Vzor Cerkve ... Zbiraš nas kot sestre in brate
Sin Device ... Kot človek poznaš naše skrbi
Priča resnice ... Tvoja beseda nam odpira oči
Učitelj in mojster ... Od tebe se učimo življenja

Pomoč revnim ... Reši nas iz vseh stisk
Ozdravljenje bolnih ... Ozdravi vse bolezni in trpljenje
Odrešenik grešnikov ... Odvzami vsako breme iz naše duše
Brat človeštva ... Vse ljudi ustvarjaš za brate in sestre
Upanje zemlje ... Daj nam pogum za ukrepanje

Jagnje, žrtvovano za nas ... Usmili se nas
Človek vse bolečine ... Ti poznaš naše potrebe
Posrednik zaveze ... Ustvari nam novo zaupanje v Boga
Odrešenik in osvoboditelj ... Reši nas iz vseh zapletov
Gospod novega življenja ... Daj nam svoj delež pri svojem vstajenju

Luč za ljudi ... Samo ti nam daješ upanje
Kruh večnega življenja ... Poteši našo lakoto po življenju
Vir milosti ... Od tebe prejmemo vse, kar je dobro za nas
Glava Cerkve ... Razsvetli škofe s svojim duhom
Pot do nebeškega Očeta ... Prepustimo se vodenju tvoje roke

Melodija: In te confido (Taize)

https://www.youtube.com/watch?v=tfjnVa1WPZ8