Organisation / Organizacija

Nedelja

Molitev in tiho služenje

Avstrijski škofje so objavili podrobne smernice glede na obhajanje bogoslužij. Objavili so tudi pastirsko pismo. Generalni vikar Sedlmaier razlaga smernice za krško škofijo.

Ab 15. Mai können sich die Kichentüren wieder für mehrere Menschen zugleich öffnen- öffentliche Gottesdienste sind, wenn auch unter Auflagen, wieder möglich (fotomax)
Od 15. maja se bodo cerkvena vrata spet odprla za več ljudi - javna bogoslužja bodo spet mogoča, sprva še z ukrepi (fotomax)

Avstrijski škofje so v nedeljo, 3. maja, izdali podrobne smernice za javna bogoslužja, ki bodo od 15. maja spet mogoča v zaprtih prostorih. Pogoji za objavljeno ureditev so ukrepi, ki so bili dogovorjeni med državo Cerkvijo in verskimi skupnostmi. Po teh mora biti na voljo za eno osebo 10 kvadratnih metrov celotne površine, pri čemer je potrebno upoštevati minimalno razdaljo dveh metrov. Nadalje je obvezna zaščitna maska, razen za otroke do 6. leta starost. Površine, na primer kljuke, je treba redno dezinficirati. Upoštevanje smernic je treba zagotoviti z lastnimi redarji. Škofovska konferenca je s tem ozadjem odločila, da je pri maši mogoče sprejeti obhajilo v roko z upoštevanjem konkretnih navodil.

Načeloma so škofje zapisali, da gre pri pričujočih smernicah za prvo, zelo omejeno stopnjo za bogoslužno obhajanje; prilagoditev po sledila po nadaljnjem razvoju pandemije. »ZA to prvo stopnjo so verniki še naprej oproščeni nedeljske sv. maše. Še vedno velja čas hišne cerkve,« poudarja škofovska konferenca.

Splošne smernice

Splošna pravila so, da so v cerkvah posode z blagoslovljeno vodo prazne in očiščene. Pri vhodnih vratih cerkvah naj je po možnosti nameščeno dezinfekcijsko sredstvi. Oseba iz fare naj skrbi, da pred bogoslužji in po njih ne pride do množičnega zbiranja prvi vhodu in izhodu. Ta oseba naj je pozorna na upoštevanje navodil in na primerno zasedena mesta.

Nadalje razlagajo, da določena minimalna razdalja »za čas liturgičnih delov kratko razveljavljena«. Zaščitno masko je mogoče odvzeti med bogoslužjem v izjemnih primerih in časovno kratko, če je to potrebno za liturgijo. Duhovnik, lektor ali kantor se mora za kompenzacijo držati večjih varnostnih razdalj oz. drugih pravil. Za ministrante velja varnostna razdalja dveh metrov.

Za medsebojno zaščito je treba reducirati skupno molitev in petje na minimum. Pred bogoslužji in po njih je treba cerkve čim bolj prezračiti. Če pri liturgiji, na primer pri obhajilu, pride do direktnega stika s kožo, je »treba liturgijo prekiniti. Prizadete osebe si morajo umiti oz. dezinficirati roke. Potem se lahko bogoslužje nadaljuje,« izredno poudarjajo. V okvirni ureditvi so vsebovana splošna higienska določila za vse, ki sodelujejo pri liturgiji.

Bogoslužje z obhajilom

Podrobne smernice obstajajo za obhajilo: Hostije morajo biti med mašo do obhajila pokrite. Kratko pred darovanjem mora duhovnik nadeti zaščitno masko in si skrbno umiti oz. dezinficirati roke. Dobesedno so zapisali: »Pri darovanju obhajila na oko odpadejo besede Kristusovo telo in amen. Med darovalcem in prejemnikom obhajila mora biti največja varnostna razdalja, oba se nikakor ne smeta dotakniti. Prejemniki obhajila naj se postavijo najmanj dva metra stran, da v miru in dostojanstvu prejmejo obhajilo, pri tem nekoliko premaknejo zaščitno masko. To mora darovalec obhajila razložiti vernikom pred obhajilom.

Po obhajilu z molitvijo neposredno sledi blagoslov, pesem in oznanila odpadejo. Po škofovski konferenci naj bi maše ob delavnikih in ob nedeljah obhajali le v velikih cerkvah. Običajen pozdrav z rokovanjem odpade, pogled ali kratko pokimanje zadostuje. Kakor pri mašah naj bi tudi pri besednih bogoslužjih ob delavnikih obhajali le v velikih cerkvah. Zaradi posebnih okoliščin naj bi se pri tem odpovedali obhajilu.

Krst in poroka z desetimi osebami

Krsti in poroke so mogoči po škofovski konferenci mogoči v najmanjšem krogu. Konkretno je število udeležencev, neodvisno od površine cerkve, omejeno na najožji družinski krog (10 oseb). Poleg različnih smernic je pri krstu treba upoštevati, da mora duhovnik ali diakon pri krstu pri polivanju vode nujno nositi zaščitno masko.

Za cerkvene poroke škofovska konferenca priporoča besedno bogoslužje pod aktualnimi pogoji. Če nujno želijo evharistijo, je treba pri obhajilu upoštevati določene smernice. Potrdilo poroke je mogoče z ovijanjem rok s stolo v tišini, pri čemer se spremne besede izrečejo v obvezni razdalji.

»Ker so krsti in poroke praznovanja, ki so veselega značaja v praznični skupnosti, naj bi se duhovniki s prizadetimi pogovorili o možnosti, da bi le-te prestavili na kasnejši termin,« načeloma zapisujejo škofje.

Spoved, obhajilo za bolnike, pogrebi

»Spovedi lahko potekajo še naprej zunaj spovednice, v dovolj velikem in prezračenem prostoru,« ko je zagotovljena minimalna razdalja dveh metrov, tako v smernici. Pri tem »je lahko v pomoč plastična šipa na mizi«.

Pri obhajilu bolnikom in viatikumu je potrebno nositi zaščitno masko in se držati varnostne razdalje dveh metrov. »Ker gre večinoma za obhajilo, ki ga dajo v usta, je potrebno uporabiti rokavice. Tudi pri maziljenju je treba nositi rokavice.«

Za pogrebe na pokopališču se je treba držati zapovedanega števila udeležencev, ki je trenutno pri največ 30. Za bogoslužja pred pogrebom ali po njem v mrtvaški vežici ali v cerkvi veljajo pravila okvirne ureditve.

Okvirna ureditev z datumom 1. maj 2020 škofovske konference ne vsebuje določila za bogoslužja na prostem in tudi ne za obhajila ali birme, ker jih urejajo s škofijskimi smernicami.

Pastirsko pismo avstrijskih škofov

Poleg tega so avstrijski škofje izdali pastirsko pismo z naslovom »Molitev in tiho služenje«. V njem se škofje »zahvaljujejo vsem vernikom, da so doslej šli izbrano pot molitve in konkretne skrbi za bližnjega«: Hkrati prosijo pri postopnem vzpostavljanju normalnega cerkvenega življenja »za potrpljenje, odgovornost in oziranje glede na različne oblike biti Cerkev«. Spodaj najdete pismo v slovenskem prevodu.

Pastirsko pismo ima naslov »Molitev in tiho služenje« in se nanaša na citat papeža Frančiška pri posebnem obhajanju 27. marca na praznem trgu sv. Marka. V tem smislu so škofje zapisali: »Papež Frančišek nam je zgled v boju proti pandemiji, ko je rekel: »molitev in tiho služenje – to je naše zmagovito orožje«. Avstrijski škofje še enkrat poudarjajo, da so doslejšnji ukrepi potreben prispevek za premostitev pandemije in izvirajo iz krščanske zapovedi ljubezni do sebe in ljubezni do bližnjega. Škofje podčrtavajo: »Zato nam je pri srcu od Boga podarjeno življenje, zdravje in duševno dobro vseh ljudi.«

S hvaležnostjo škofje ugotavljajo, da so številni živeli svoje krščanstvo v preprosti in koristni obliki. Sem prištevajo molitev ob mizi v družinskem krogu ter konkretno živeti ljubezen do bližnjega v obliki sosedske pomoči in pripravljenosti darovati. To je »čas hišne cerkve« in še najprej naj molimo doma in beremo Sv. pismo. Hkrati škofje opozarjajo na okoliščino, da so bile cerkve med pandemijo vedno odprte a osebno molitev. Škofje spodbujajo vernike, da naj »tudi še naprej vsaj enkrat na teden v cerkev za osebno molitev«.

(Vir: www.kathpress.at)

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Generalni vikar Johann Sedlmayer (KHK)

Generalni vikar Johann Sedlmaier je za farne predstojnike, diakone in sobrate posebej predstavil smernice, ki jih je sklenila avstrijska škofovska konferenca 1. maja 2020, in bodo začele veljati 15. maja. Krški škof se je odločil, da bo prevzel te okvirne smernice za našo škofijo. Splošna določila te ureditve veljajo do nadaljnjega. oz. do nove uredbe glede covid-19.

Generalni vikar je povzel naslednje pomembne točke:

  • V cerkvi in v zaprtih prostorih je potrebno upoštevati najmanjšo varnostno razdaljo dveh metrov do drugih oseb, na prostem znaša ta razdalja najmanj en meter.
  • V cerkvenih klopeh je potrebno označiti markacije za razdalje. To so lahko kartice ali lepilni trakovi.
  • Pri vseh bogoslužjih, krstih porokah in pogrebih naj bi se držali teh smernic glede na varnostno razdaljo. Če je potrebno, je treba nujno paziti na dezinficiranje rok.
  • Premisliti je treba uredite več bogoslužij ob nedeljah in praznikih. Ker je število vernikov pri nedeljskih bogoslužjih omejeno , je treba premisliti o različnih oblikah bogoslužij med tednom.
  • Ozirati se je treba na kompaktno obhajanje in kratko pridigo.
  • Kolekta naj bi bila ob koncu bogoslužja, pri izhodu naj bi bila košarica.

  • Posoda s hostijami naj je pokrita do obhajila. Na splošno je mogoče samo obhajilo na roko. Pred darovanjem obhajila je potrebno dezinficirati roke. 

  • Seje farnega sveta, biblični krožki, srečanja majhnih skupin itd. so mogoči ob upoštevanju varnostne razdalje in higienskih ukrepov.
  • Pastoralni pogovori lahko potekajo tudi na prostem, pri pastoralnih pogovorih v zaprtem prostoru je treba upoštevati 10 kvadratnih metrov prostora na osebo in varnostno razdaljo dveh metrov.

Za izvedbo verskih prireditev in bogoslužij na prostem bodo naslednji teden izdali informacije. Isto velja za birme in prvo sv. obhajilo.

Dezinfekcijska sredstva, zaščitne maske in druga higienska sredstva je mogoče naročiti pri škofiji (behelfsdienst@kath-kirche-kaernten.at , Tel.: 0463/5877-2135) ali na spletu (https://shop.kath-kirche-kaernten.at).