Organisation / Organizacija

Nedelja

Menjava na vrhu Škofijskega arhiva

Filologinja in arhivarka Polloczek bo nasledila škofijskega arhivarja Tropperja.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Vodja Škofijskega arhiva Peter Tropper se bo upokojil, njegova naslednica je Veronika Polloczek. (Škofijski tiskovni urad/Eggenberger)

Vodja Škofijskega arhiva Peter Tropper je bil vodja arhiva vse od njegove ustanovitve leta 1981 in od leta 2015 škofijski arhivar in se bo upokojil konec februarja. Kot vodja ga bo nasledila filologinja in arhivarka Veronika Polloczek.

Veronika Polloczek se je leta 1987 rodila v Landshutu, po gimnaziji je študirala klasično filologijo na Univerzi na Dunaju. Zaključila je tudi študij raziskovanja zgodovine, zgodovinske pomožne znanosti in arhivarske znanost na Inštitutu za avstrijsko raziskovanje zgodovine. Že med študijem je bila zaposlena na Avstrijski akademiji za znanosti. Polloczek je bila med drugim odgovorna kot znanstvena sodelavka za digitaliziranje in arhiviranje diateke Tabula Imperii Byzantini (Dig-TIB). Ta diateka je tudi tema njene disertacije, ki jo napisala leta 2018 na Zgodovinsko-kulturološki fakulteti Univerze na Dunaju.

Peter G. Tropper, je bil rojen leta 1956 v Gradcu, kjer je tudi študiral zgodovino in germanistiko. Leta 1980 je opravil državni izpit na Inštitutu za avstrijsko raziskovanje zgodovine in je leta 1081 nastopil službo kot arhivar v krški škofiji. Leta 1997 je na Teološki fakulteti v Gradcu habilitiral v predmetu cerkvena zgodovina. Tropper je Arhiv krške škofije skupaj s svojim predhodnikom Karlom-Heinzem Franklom izgradil in ga oblikoval v priznano servisno ustanovno znotraj in zunaj Koroške. Njegovo raziskovalno področje je bilo cerkvena zgodovina Koroške. Mdr. je soizdajatelj štiridelne publikacije „Krščanstvo na Koroškem“, koncipiral in oskrboval je velike razstave kot na primer o Hemi Krški in Franzu Ksaverju von Salmu in objavil številne knjige in prispevke, mdr. o vlogi krške škofije v 1. in 2. svetovni vojni itd. V sodelovanju z zgodovinarjem Wernerjem Drobeschem je bil Tropper izdajatelj številnih zbornikov o cerkveni zgodovini v Avstriji. Tropper je soizdajatelj celovške kronike o jezuitih in slavnostnega zbornika o 350-letnici delovanja uršulink v Celovcu.
V preteklih letih se je Tropper angažiral v digitaliziranju krstnih, poročnih in mrliških knjig iz več ko 300 koroških far. V teku tega projekta je doslej širši javnosti brezplačno dostopno 10.100 delov s 1,25 milijona skenov na spletni platformi „Matricula online“ https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/gurk/ .