Organisation / Organizacija

Nedelja

Marijin kraj, kjer se v srcu občuti mir

40 let Medžugorja opisuje zdravnik Maks Domej

Dne 24. junija 1981 so mladostniki v mali vasi Bijakoviči v Hercegovini pod goro Crnica prvikrat videli Božjo Mater. Takrat se je bliskovito razširilo sporočilo, da se v Medžugorju šestim mladostnikom prikazuje Mati Božja. Kakor danes vemo, se je iz tega fenomena razvilo mednarodno gibanje velikanskega obsega. Na milijone ljudi je v zadnjih 40 letih romalo v to hercegovsko vas, ki tudi danes, kljub veliki gradbeni dejavnosti, izžareva prvotno ozračje posebne božje bližine.

Jaz osebno sem v Medžugorje prišel že na začetku februarja 1983, torej 19 mesecev po začetku prikazovanj, s skupino študentov. Kmalu nam je postalo jasno, da se na tem kraju dogaja nekaj zares velikega. Doslej so bila v Cerkvi dnevna srečanja vidcev z Božjo Materjo še nepoznana, poziv k molitvi, postu in spreobrnjenju pa je bil tako močan, da so se ga v začetnem času strogo držali vsi farani in romarji. Materi Božji so hoteli pomagati pri njenem načrtu. Vidcem se je razodela kot Kraljica miru, kot skrbna in ljubeča mati. Tako se je začelo dne 1. marca 1984 tudi še nepoznano vodstvo s pomočjo četrtkovih sporočil, ki jih je sporočala vidkinja Marija Pavlović. Od tega dne je najprej tisoče, pozneje na stotisoče in veliko milijonov ljudi hrepeneče pričakovalo sporočila, ki se od leta 1987 dajejo vsakega 25. v mesecu. Kmalu so po vsem svetu nastale neštete molitvne skupine, da bi sledile pozivu Matere Božje. Redno se je poročalo o stotinah poklicev – bodisi za duhovnike bodisi za redovne sestre. Velik tok milosti priteka po sporočilih in posebno tudi po romanju v Medžugorje.

Dne 25. junija 2021 je bila v Medžugorju slovesno obhajana 40. obletnica. Zaradi koronapandemije in mnogih potovalnih omejitev v Medžugorje gotovo ni moglo priti toliko ljudi od zunaj. Kljub temu so bila na različnih krajih na vseh kontinentih organizirana zahvalna bogoslužja in molitvena srečanja, da bi se spominjali tega velikega fenomena v Cerkvi in ga praznovali.

Kraljica miru
Mati Božja se je v Lurdu prvič prikazala 11. februarja 1858 – takrat 14-letni Bernardki Soubirous v massabiellski votlini ob reki Gave. Dne 13. maja 1917, torej 59 let pozneje, se je Mati Božja prvikrat prikazala kot Kraljica rožnega venca trem pastirčkom v Fatimi – opoldne. Dne 24. junija 1981, torej 64 let pozneje, je izbrala šest vidcev, ki se jim je prvič prikazala v Medžugorju na praznik Janeza Krstnika, Jezusovega oznanjevalca – popoldne. Dne 25. junija je prvikrat spregovorila otrokom in se jim pozneje predstavila kot Kraljica miru.

V nekem poznejšem mesečnem sporočilu, dne 25. 8. 1991, Mati Božja dobesedno pravi: »Vabim vas k odpovedi za devet dni, tako da se bo z vašo pomočjo uresničilo vse, kar bi rada po skrivnostih, ki sem jih začela v Fatimi, uresničila.«

Če dogodke globlje motrimo, jasno spoznamo, kako nam Bog Marijo, Kraljico miru, vsak dan že 40 let pošilja, da bi bila vsak dan pri nas, in nam po njeni navzočnosti podarja pogum, veselje in varstvo. Glavno sporočilo Medžugorja je občutena navzočnost Matere Božje, ki nas vodi čisto blizu k svojemu sinu Jezusu. Vsi vemo, kako hitro se v vsakdanjem življenju odvrnemo od Boga. Imamo svoje osebne skrbi, bodisi pri delu ali v odnosih.

Pogosto smo ujeti zaradi številnih nepotrebnih bremen, ki si jih sami kopičimo. Pogosto ne živimo svojega pravega življenja, temveč živimo samo po željah in zahtevah naše družbe in okolice.

Tu se prikaže Mati Božja, ki bi nam rada podarila mir, posebno notranji mir. Previdno nas prime za roko in nas vodi k resničnemu bivanju. Vsi tisti, ki Medžugorje poznajo in so ga po romanjih tudi doživeli, vedo, o čem govorim. Čudež Medžugorja je spreobrnjenje in spoznanje božje ljubezni, po kateri naša duša tako zelo hrepeni. Vse življenje v svetu nezavedno iščemo nekaj, kar je bilo globoko v nas vedno skrito. To se lahko čisto počasi prebudi samo z vsakdanjo molitvijo. V Lurdu je Mati Božja izbrala eno vidkinjo, v Fatimi tri in v Medžugorju šest vidcev. To je tudi znamenje neizmerne važnosti sporočil Medžugorja. Trije vidci – Ivan Dragičević, Marija Pavlović-Lunetti in Vicka Ivanković-Mijatović – slej ko prej vsak dan doživijo prikazovanje Matere Božje. Posebno po vidkinji Mirijani Dragičević-Soldo nas je Mati Božja vedno znova pozvala, naj bomo žive priče njenega prihoda. 40 let Medžugorja je nujen poziv za vse, ki so prejeli že toliko milosti od Matere Božje, da jih veselo izpričujejo s svojim življenjem. Bodimo luč miru. Bodimo apostoli Matere Božje, ki vsakega od nas potrebuje, da se lahko izpolnijo njeni načrti.

Zdaj doživljamo čas, ki se odvrača od Boga. Vsak dan doživljamo, da se resnice prevračajo, in pogosto resigniramo pod novim svetovnim redom, ki je za nas komaj razumljiv. Mati Božja, Kraljica miru, to, kar si začela v Medžugorju, nadaljuj v naših srcih. Ti vidiš naše prizadevanje in naše težave. Mi, tvoji otroci, se ti zahvaljujemo za tvoj prihod. Samo ti veš, kako pomembno je, da se lahko ravno v tem času držimo za tvojo roko.

Maks Domej