Organisation / Organizacija

Nedelja

Literarni natečaj Nedelje

Sodelujte z izvirno črtico!

Literarni natečaj Nedelje za izvirno črtico

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Verena Gotthardt

Besedilo na prosto temo mora biti še neobjavljeno in napisano v slovenskem jeziku. Besedilo naj obsega 10.000 znakov s presledki. Avtor oz. avtorica od 16. leta naprej lahko sodeluje samo z enim prispevkom.

Besedilo mora biti v posebni kuverti opremljeno s šifro, ki jo lahko določi vsak avtor oz. vsaka avtorica. Podatki o avtorju oz. avtorici, naslov, telefonska števila ali e-naslov naj bodo zaprti v kuverti, na kateri je napisana ista šifra.

Avtor oz. avtorica s sodelovanjem dovoljuje objavo besedila v Nedelji. Nekaj izbranih črtic bomo objavili kot poletno branje.
Vsa besedila bo ocenjevala strokovna žirija.

Rok za oddajo: 30. maj 2022. Besedilo mora do tega datuma prispeti na uredništvo Nedelje! Upoštevajte, da dostava pošte lahko traja dlje.

Nagrade:

1. nagrada 350 evrov, 2. nagrada 200 evrov, 3. nagrada: 150 evrov

Naslov:

Uprava Nedelje

»Literarni natečaj«

Viktringer Ring 26

9020 Klagenfurt/Celovec