Organisation / Organizacija

Nedelja

Literarni natečaj 2024

Rok za oddajo izvirne črtice je 18. maj.

Litetarni natečaj Nedelje za izvirno črtico 2024
Litetarni natečaj Nedelje za izvirno črtico 2024

Besedilo na prosto temo mora biti še neobjav­ljeno in napisano v slovenskem jeziku. Besedilo naj obsega 10.000 znakov s presledki. Sodelujejo lahko avtorji oz. avtorice od 16. leta naprej.

Nagrade:

  • 1. nagrada 350 evrov.
  • 2. nagrada 200 evrov.
  • 3. nagrada: 150 evrov.

Besedilo mora biti v posebni kuverti oprem­ljeno s šifro, ki jo določite sami. Podatki o avtorici/avtorju, naslov, telefon­ska števila ali ­e-naslov naj bodo zaprti v kuverti, na kateri je napisana ista šifra.

Avtor oz. avtorica s sodelovanjem dovoljuje objavo besedila v Nedelji. Nekaj izbranih črtic bomo objavili kot poletno branje. Vsa besedila bo ocenjevala strokovna žirija.

Rok za oddajo: 18. maj 2024. Besedilo­ mora do tega datuma prispeti na uredništvo Nedelje.

Črtico pošljite na naslov:

  • Uprava Nedelje
  • »Literarni natečaj«
  • Viktringer Ring 26
  • 9020 Klagenfurt/Celovec