Organisation / Organizacija

Nedelja

Kritično zrcalo deželi Koroški v jubilejnem letu

Transparent Karla Vouka je dokument o asimilaciji in zatiranju koroških Slovenk in Slovencev.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Karl Vouk pred transparentom, ki je dokument o asimilaciji in zatiranju koroških Slovenk in Slovencev. (Gregorič)

Vse prireditve Globaških kulturnih dni so odpovedane. Tik pred odprtjem razstave Karla Vouka so okrepili ukrepe proti širjenju koronavirusa. Zdravje je na prvem mestu. Odprtja (še) ni bilo, razstava pa že stoji. O povodih zanjo smo se pogovarjali z umetnikom Karlom Voukom.

Vaša razstava v Globasnici se imenuje Prerez. Kaj lahko poveste o njej?

Karl Vouk: Razstava Prerez je hrbtenica Globaških kulturnih dnevov, ki so bili načrtovani od 15. marca do 30. aprila 2020 in so del projekta CarinthiJA 2020. Izbral sem risbe iz ciklov Vitis in Fertö, ki visijo v pritličju. V kleti sta dve fotografiji, posnetka iz filma Narava_Narava. Tam je nameščena QR-koda, s katero si lahko vsakdo ogleda film, ki so ga že predvajali na filmskih festivalih po vsej Evropi oz. tudi v Turčiji in Indiji, kjer smo prejeli prvo nagrado. Glavno delo razstave, ki krasi tudi vabilo, pa je transparent F*ck VfGH (ustavno sodišče) – 358 vs. 164. Zaradi korona-pandemije je razstava do nadaljnjega zaprta. Žal mi je za organizatorja SKD Globasnica in vse, ki naj bi nastopili v sklopu kulturnih dnevov.

Vaši umetniški projekti so vedno tudi kritični. Mnogo je krajev, ki so bili dvojezični, danes pa več niso. Kako ste to umetniško predstavili?

Karl Vouk: F*ck VfGH – 358 vs. 164 je prvo delo cikla Hvala/Danke, ki sem se ga lotil lani in bo prikazal primere diskriminacije oz. diferenciranja v zahodni družbi. Islamski svet zavestno izključujem, saj ga ni mogoče primerjati z zahodnimi standardi. Izhodišče je razmišljanje o utopijah in distopijah človeštva. Prve opisujejo idealno stanje, druge ultimativne katastrofe. Najbolj znan primer utopičnega romana je Utopija (Thomas More, 1516), v katerem mornar opisuje bajni otok, kjer je nekaj časa živel: idealno državo, kjer veljajo načela enakosti, marljivosti in stremljenja po izobrazbi v družbi, ki temelji na demokratičnih načelih.

V ta kontekst sodijo seveda tudi razni verski in politični koncepti o perfektnem človeku (»Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost!« 1. Mojzesova knjiga 1,26) in idealni družbi, kot jih lahko razberemo iz parol »Liberté, égalité, fraternité«, »Ein Volk, ein Reich, ein Führer« ali jih zasledimo v marksistični teoriji, ki ima komunizem kot najvišjo stopnjo družbenega razvoja, kjer ni več niti razrednih nasprotij niti ekonomskih konfliktov. V politični praksi se romantični ideali o perfektnem svetu pogosto izjalovijo in prerastejo v distopijo političnega terorja. Kot primer naj navedem distopičen roman Krasni novi svet (Aldous Huxley, 1932), kjer duhovna elita strokovnjakov nadzoruje družbo, ki je razdeljena v kaste od Alpha-plus (vodilni kadri) do Epsilon-minus (enostavni delavci).

Projekt »Evropska unija« razumem kot poskus evropskih narodov, da svoje države organizirajo v skladu s skupnimi ideali, ki naj naposled zagotovijo iste življenjske pogoje za vse. Temu služijo npr. subvencije iz proračunov Evropske unije: bogate države vplačajo, revnejše prejmejo, cilj je izenačenje ekonomskih in socialnih razlik. Nadaljnji temelj je izenačenje prava v državah, članicah EU. Zaželena je čim večja standardizacija zakonov v evropskih državah, glavno načelo pa je, da so sodišča neodvisna od vsakršnega političnega vpliva.

Ko si ogledam politično prakso EU, opažam dvojno mero v ravnanju do držav »stare« Evrope oz. novih članic, ki so bile del Varšavskega pakta. V Avstriji je ustavno sodišče v času od leta 2001 do leta 2011 v 43 postopkih odločilo, da se morajo postaviti dvojezične krajevne table v krajih, kjer je 10-odstotni delež Slovencev. Avstrijski parlament je pod vodstvom SPÖ in BZÖ v kolaboraciji z ÖVP, FPÖ in zelenimi 26. 7. 2011 preprečil vsebinsko izvedbo judikature ustavnega sodišča in zvišal odstotek na 17,5 % – nova ureditev je bila sklenjena v ustavnem rangu z dvotretjinsko večino. Tako imenovana »konsenzna skupina«, na katere predlog so se sklicevale parlamentarne stranke, je bila 2. 4. 2009 odlikovana z »evropsko državljansko nagrado« Evropskega parlamenta.

Republika Avstrija je torej 43-krat ignorirala najvišjo pravno ustanovo. Zdaj pa dva kontra-primera, prvič: EU od začetka leta 2016 vodi postopek proti Poljski zaradi različnih pravnih reform. Vladi v Varšavi očita, da krati neodvisnost sodstva in spodkopava delitev oblasti. Drugič: 12. 9. 2018 je EU sprožila postopek proti Madžarski zaradi suma tehtnih prekrškov proti pravni državni in evropskim vrednotam, mdr. spodkopavanju neodvisnega sodstva. Z dvojno mero, ki je seveda v skrajnem nasprotju z izhodiščem EU, enakostjo njenih članic, nastajajo in se poglabljajo jarki med članicami EU.

Transparent F*ck VfGH – 358 vs. 164 je dokument o asimilaciji in zatiranju koroških Slovencev – zrcalo deželi Koroški v jubilejnem letu in moj prispevek k projektu CarinthiJA 2020.

Kakšne načrte še imate za letošnje leto?

Karl Vouk: V tem kronanem času živimo iz dneva v dan, nemogoče je načrtovati stvari zunaj lastnih štirih sten. Kolikor bo mogoče, bomo ponovno odprli mednarodno razstavo Podobe pokrajine v MMKK v Celovcu, pri kateri sodelujemo umetniki in umetnice iz Lužice, Slovenije in Koroške; v celovški Musilovi hiši in v kavarni Stöckl v Pliberku naj bi bila branja Anje Golob, Lubine Hajduk-Veljković in Cvetke Lipuš. Skupaj z društvom Hugo Wolf pa čakamo na izvedbo koncertov Tšuga s kompozicijami sodobnih lužiškosrbskih skladateljev v MMKK in Slovenj Gradcu. Vse to je zaenkrat odpovedano oz. prestavljeno. Junija smo se hoteli z navedenimi prireditvami preseliti v Cottbus v Brandenburgu. Če oziroma kdaj bo vse to – tudi Globaški kulturni dnevi – lahko ratalo, ve sam ljubi Bog.

Mateja Rihter