Organisation / Organizacija

Nedelja

Kraljica spoznavalcev

Šmarnice 2020: Župnik v pokoju Valentin Gotthardt je za letošnje majniške pobožnosti napisal šmarnično branje na osnovi lavretanskih litanij. 21. maj

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Marija v Grabnu (Nedelja)

Če kupite nov avto, bo imel kot opremo tudi navigacijski sistem. S pomočjo tega se znajdete tudi v kraju, kjer se drugače ne spoznate. Lahko seveda tudi vprašate človeka, ki se spozna in vam pove. Če ste pa na tujem kraju med množico tujih ljudi in zagledate policaja, boste vprašali njega. Spoznate ga po zunanjosti, po njegovi obleki. So še drugi poklici, ki nam pridejo prav in smo veseli, da jih spoznamo po obleki.

V lavretanskih litanijah kličemo: Marija, kraljica spoznavalcev, prosi za nas. V latinščini se ta oznaka za Mater Božjo glasi »regina confessorum«. Confessor je poimenovanje za svetnika nemučenca, ki je kljub nasprotovanju in preganjanju javno priznal Kristusa in izpovedal vero. Lahko pa je to tudi svetnik nemučenec, ki je kratkomalo zgledno živel po evangeliju in krščanski veri. Oznako spoznavalec so imeli na primer sv. Martin, sv. Stanislav in sv. Leopold. Če pa pogledamo v sedanjo mašno knjigo, ne najdemo več »sv. Martin, škof in spoznavalec« temveč »sv. Martin, škof«, ne »sv. Stanislav, spoznavalec« temveč »sv. Stanislav, redovnik« in ne »sv. Leopold, spoznavalec« marveč »sv. Leopold, deželni grof«. Za sv. žene pa taka oznaka (v ženskem spolu) sploh ni bila v uporabi.

Dejstvo, da lavretanske litanije (še) govorijo o spoznavalcih in Mariji kot njihovi kraljici, nas izzove, da razmislimo o tem, kaj se za tem skriva. To pa je še kako pomembna in važna zadeva: kaj nam pomenita evangelij Jezusa Kristusa in vera? Kakšno vlogo imata v našem vsakdanjem in prazničnem življenju? Smo s svojim govorjenjem, obnašanjem in delovanjem spoznavni kot kristjani? Je naše življenje za sosedo in soseda lahko kakor navigacijski sistem, da najdejo – če hočejo – v Kristusu vodnika v večno življenje?

Pri krstu je rečeno: »Postal/postala si nova stvar in oblekel/oblekla si Kristusa. To belo oblačilo naj ti bo znamenje tega dostojanstva, prinesi ga brez madeža v večno življenje.« Krstna obleka je znamenje, da je v nas zaživel Kristus. Naše mišljenje, govorjenje in obnašanje je »obleka« po kateri smo prepoznavni kot kristjani, kot Kristusovi. Koncil ima zapisano, da so v Cerkvi vsi poklicani k svetosti po apostolovi besedi: To je namreč Božja volja, vaše posvečenje (1 Tes 4,3). V Cerkvi ne potujejo vsi po isti poti, toda vsi so poklicani k svetosti. Okrepljene z močnimi zveličavnimi sredstvi kliče Gospod vse kristjane v kakršnihkoli razmerah in v vsakem stanu, vsakega po njegovi lastni poti, k tisti popolni svetosti, katere polnost ima Oče sam (C 11, 32).

Marija je potovala po njej lastni poti in je bila okrepljena s tem primernimi zveličavnimi sredstvi. Na izreden način je Kristus v njej zaživel in je ona živela z njim in živi z njim. V njeni ljubezni do Kristusa in do nas njenih otrok nas zna najlepše voditi h Kristusu. Je kraljica confessorum, kraljica spoznavalcev.

Valentin Gotthardt