Organisation / Organizacija

Nedelja

Kraljica mučencev

Šmarnice 2020: Župnik v pokoju Valentin Gotthardt je za letošnje majniške pobožnosti napisal šmarnično branje na osnovi lavretanskih litanij. 20. maj

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Medžugorje (Nedelja)

Poročilo o mučeništvu sv. Štefana nam je dobro znano. Kakor Jezus na križu tudi sv. Štefan moli za svoje preganjalce in izroča svojega duha Gospodu. Jezus mu je zgled. Ker se po Jezusovem zgledu ravna, je za druge priča za Jezusa. Jezus je po svojem vstajenju rekel svojim učencem: »Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih, in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, … Vi ste priče teh reči.« (Lk 24,46-48) Sv. Štefan je bil prvi, ki je svoje pričevanje v besedi potrdil tudi v prenašanju trpljenja do smrti, prvi mučenec. Bil je zvesta priča za Jezusa. S tem pa je tudi sam postal zgled za druge.

Sv. Bernard (1090–1153) je imenoval Marijo »kraljico mučencev«, ker je neizmerno trpela, ko je na križu trpel in umiral njen in Božji Sin Jezus Kristus. Obhajilni spev pri sv. maši »Device Marije pod Gospodovim križem« pravi: Blagor Devici, ki je pod Gospodovim križem prejela palmo mučeništva, ne da bi pretrpela smrt.

V lavretanskih litanijah imamo vzklik: Marija, kraljica mučencev. Ni kraljica mučencev, ker nad njimi vsemi gospoduje, marveč ker je ona najbolj trpela in je najlepša priča za Jezusa ter najlepši zgled nam vsem. Rečeno je, čim bolj kdo ljubi, tem bolj tudi trpi. Izmed ljudi Jezusa nihče ni tako ljubil kakor Marija. Zato je ona ob njem tudi najbolj trpela. Pred koncilsko liturgično obnovo smo na cvetni petek pri sv. maši imeli spomin Marije sedmih žalosti. Spev po berilu (iz ust Žalostne Matere Božje pod križem) se je glasil: O, vi vsi, ki greste tu mimo, poglejte in opazite, ali je katera bolečina kakor moja bolečina.

»Marija je vstopila v zgodovino odrešenja najgloblje in v sebi na neki način povzema in odseva največje verske skrivnosti. Zato oznanjevanje o njej in njej izkazovano češčenje vabi vernike k njenemu Sinu, k njegovi daritvi in k ljubezni do Očeta. Verniki postajajo bolj in bolj podobni svoji vzvišeni Vzornici s tem, da stalno napredujejo v veri, upanju in ljubezni ter v vsem iščejo in izpolnjujejo Božjo voljo. Saj je Marija bila v svojem življenju zgled tiste materinske ljubezni, s katero morajo biti prežeti vsi, ki sodelujejo pri apostolskem poslanstvu.« (Vat II. C 65). K temu sodelovanju pa so poklicani vsi krščeni in birmani: Zakrament birme (namreč) tiste, ki so krščeni, ... obogati s posebno močjo Svetega Duha in jim tako nalaga strožjo dolžnost, da kot resnične Kristusove priče hkrati z besedo in dejanjem razširjajo in branijo vero. (Vat II. C 11)

Vsak kristjan naj bi z vsem svojim življenjem bil v smislu Svetega pisma mučenec in mučenka, namreč priča za Kristusa. Na prvi hip pa pri mučencih mislimo na muko in trpljenje. V tej zvezi naj posnemamo zgled Matere Božje s tem, da v vseh skrbeh in težavah, v bolezni, starosti in onemoglosti zaupamo v Boga in njegovo ljubezen. Vse pa – po možnosti pri sv. maši – v duhu damo Kristusu v roke. Tako postane naše trpljenje neprecenljiv zaklad za zveličanje tistih, ki zanje molimo. In za naše zveličanje.

Valentin Gotthardt