Organisation / Organizacija

Nedelja

Koronavirus: Krška škofija je izdala prepoved deljenja sv. obhajila in odpoveduje vse prireditve Katoliške Cerkve na Koroškem z izjemo bogoslužij.

Preložitev krstov, porok in maš zadušnic – vsi javni termini škofa Marketza so odpovedani do nadaljnjega.

Katoliška Cerkev na Koroškem prevzema odredbe zvezne vlade glede koronavirusa in objavlja še nadaljnje ukrepe: začasno prepoved deljenja sv. obhajila, preložitev krstov, porok in maš zadušnic ter odpoved vseh prireditev katoliške Cerkve na Koroškem, neodvisno od števila udeležencev z izjemo bogoslužij. Poleg tega je škof Jože Marketz odpovedal vse uradne termine do 3. aprila.

3D-Grafik des SARS-CoV-2-Virions (Foto: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM / Public domain)
3D-Grafik des SARS-CoV-2-Virions (Foto: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM / Public domain)

Poleg tega je danes generalni vikar Johann Sedlmaier o tem obvestil vse koroške fare ter cerkvene sodelavce in sodelavke v ordinariatu, na Dušnopastirskem uradu, v Slovenskem oddelku Dušnopastirskega urada in Caritas. V skladu s smernicami zvezne vlade, tako piše v škofijski odredbi, morajo v farah biti pozorni, da pri bogoslužjih v cerkvah ni prekoračena meja 100 oseb. Vernike naprošajo, da »v smislu omejitve socialnih kontaktov, ki jo je izdala zvezna vlada, obhajajo nedeljske maše predvsem po radiu, televiziji ali po prenosu v živo, kar bodo ponudile fare«. Poleg tega naj bi se verniki držali priporočene najmanjše razdalje do druge osebe – in to je en meter. V tej zvezi naj zbori, skupine ali osebe ne stojijo ali sedijo skupaj v tesnem prostoru.
»Deljenje sv. obhajila vernikom pri bogoslužjih je prepovedano iz nujnih higienskih vzrokov,« tako generalni vikar Sedlmaier, ki v tej zvezi tudi opominja vernike na cerkveno tradicijo »duhovnega obhajila«, ki je od nekdaj stalna sestavina evharističnega obhajila. »Pomeni sprejem Kristusovega telesa z molitvijo, z notranjo željo po Jezusu Kristusu in s cerkvenim občestvom, ki je Kristusovo telo.«
Poleg tega naj bi fare preložile termine za krste, poroke in maše zadušnice. Če se pogrebi odvijajo na prostem, so še naprej dovoljeni. Bogoslužja, pri katerih so načrtovane posebne akcije ali pri katerih pričakujejo veliko število vernikov, kot na primer pobožnosti s trenjem kronane glave, maše, kjer se predstavijo prvoobhajanci ali birmanci, je treba prav tako preložiti ali pa odpovedati. Škofijsko vodstvo je še odredilo, da je treba odpovedati vse farne prireditve, kot seje farnih svetov, farne kave, predavanja idr., »in sicer neodvisno od števila udeležencev«.
Cerkve in kapele naj bodo odprte, je povedal generalni vikar Sedlmaier. »Vabijo k osebni molitvi prav posebej v trenutni situaciji na poseben način«.
Škof Marketz vernike odvezuje od obveze obiska nedeljske maše.
Generalni vikar Sedlmaier v svojem pismu opozarja še izrecno na že odrejene higienske ukrepe, da pozdrav miru izvršimo s pogledom ali kimanjem in si ne sežemo v roke, in da po cerkvah odstranijo blagoslovljeno vodo. Škofijsko vodstvo utemeljuje te ukrepe, ki veljajo do 3. aprila, ali če bo drugače urejeno, »z varstvom vseh in še posebej starejših, šibkejših ali posebej ogroženih oseb, to je mogoče le s skupnim ravnanjem in z uvidevnostjo ter dobro presojo.«

Molitev

Molimo za vse bolne ljudi, zdravnike, medicinsko osebje in politične odločevalce. Zmolite to kratko molitev za tiste ljudi, ki so v zdravstveni, gospodarski ali osebni stiski. Na ta način lahko pomagamo drug drugemu.

Dobri Bog,

poznaš naše skrbi, dvome in strahove

v teh dneh negotovosti.

Iščemo oporo in varnost.

Bodi na naši strani in daj nam moči,

da ne bomo izgubili poguma,

da ne bomo dvomili,

da se ne bomo počutili osamljene.

Bodi blizu vsem, ki te potrebujejo,

varuj ljudi v naši deželi,

stoj na strani tem, ki so bolni,

okrepi vse, ki skrbijo zanje in jim pomagajo.

Daj upanja tistim, ki so zašli v gospodarsko stisko

in spremljaj s tvojim Duhom vse,

ki so morali ukrepati s težkimi odločitvami.

Bodi pri nas s svojim blagoslovom.

Amen.