Organisation / Organizacija

Nedelja

Knjiga mnogih generacij in za mnoge generacije

Tomi Partl starejši je brskal v arhivih in zbral vse o Mačah v obsežni knjigi.

Tomi Partl starejši in Hanzi Filipič (Nedelja)
Tomi Partl starejši in Hanzi Filipič (Nedelja)

Skoraj pol tisočletja zgodovine je zbrane v knjigi »Na Mačah smo doma. Zgodovina macenskih hub in kajž«, ki jo je napisal Tomi Partl starejši. Izdal jo je pri Mohorjevi založbi v Celovcu in njen urednik Hanzi Filipič je na začetku želel izvedeti samo eno: Kdaj je imel čas, napisati tako obsežno knjigo s 1200 opombami in kdaj se je odločil, da bo napisal takšno knjigo?

Toda vse od začetka. Najprej je županja občine Bistrice v Rožu Sonya Feinig v Kulturni hiši z veseljem potožila, da tako polne hiše skoraj nikdar nima, avtorju knjige Tomiju Partlu pa je dala vedeti, da ima občina Bistrica v Rožu 15 vasi. »Ne more ostati samo pri tej eni knjigi.«

Na koncu prireditve so zbrani v dvorani, ki so s Partli na Mačah v sorodstvu ali povezani, tam živijo ali so od tam doma, le izvedeli, ali bo še napisal kakšno takšno knjigo: »Čisto enostavno ne.« Tako je odgovoril uredniku Hanziju Filipiču. Zbranim v dvorani pa je rekel: »Ko sem oddal manuskript v Mohorjevi založbi in so mi rekli, da bodo knjigo natisnili, sem bil ponosen. Ko pa danes gledam v publiko, sem prevzet.«

Knjiga je napisana v obeh deželnih jezikih: v slovenskem in nemškem. Največ dokumentov, ki jih je našel v Škofijskem arhivu in Koroškem deželnem arhivu, je napisanih v nemščini, zato je knjiga v nemščini. V slovenščini pa je knjigo pisal, ker so na Mačah nekdaj vsi govorili slovensko. »S knjigo sem želel postaviti še dodatno znamenje: na Mačah govorimo oba jezika in vseeno katerega govorimo, ostajamo skupnost. To mi je pomembno.«

»To družinsko kroniko sem napisal tudi z namenom, da se ohrani zgodovina Oštinove hiše, seda pa tudi zgodovina vseh mačenskih hub in kajž za poznejše rodove.«

Toda čisto na začetku je bila mapa v predalu, ki jo je hranil oče avtorja Tomija Partla. To je bila mapa z mnogimi dokumenti, »ampak mi otroci v njo nismo smeli pogledati, pa tudi oče sam je nikdar ni odpiral«. A to se je spremenilo leta 1986. Takrat sta prišla k Oštinu na Mače predsednik Kmetijske zbornice Valentin Deutschmann in ravnatelj Deželnega arhiva Alfred Ogris, da bi počastila avtorjevega očeta Tomana in mamo Fani Partl. Prejela sta posebno listino, iz katere je razvidno, da družina Partl kmetuje pri Oštinu neprekinjeno več ko 400 let. Avtor Tomi Partl kot mladi Oštin je bil ponosen na svoje starše in prednike. »Zato ne čudi, da je od tega dne naprej v meni rasla močna želja po temeljitem ukvarjanju z zgodovino Oštinove hiše in seveda tudi z zgodovino drugih kmečkih hiš moje rojstne vasi Mače.« Ob poklicu kot sodnik in kot kmet na Oštinovi hubi in še drugimi častnimi službami se Tomi Partl najprej ni mogel lotiti raziskovanja macenskih hub in kajž. Vendar nekaj je stalno delal: od leta 1986 je zbiral vse dokumente, ki se posredno in neposredno nanašajo na Oštinovo hišo ali pa sploh na vas Mače.

Pa je napočil čas, ko je Tomi Partl odprl mapo dragocenih dokumentov iz predala, bralkam in bralcem pa odpira tudi omaro z vsemi dokumenti Oštinove hiše. »To družinsko kroniko sem napisal tudi z namenom, da se ohrani zgodovina Oštinove hiše, seda pa tudi zgodovina vseh mačenskih hub in kajž za poznejše rodove.« Tomi Partl v knjigi ne predstavlja samo zgodovine Oštinove hiše, temveč je natančno obdelal tudi zgodovino vseh hub in kajž na Mačah, njihova hišna imena ter rodove, ki so v njih prebivali v preteklih stoletjih.

Tudi glasbeni okvir tega večera je izžareval nekaj tega, kar knjiga želi: prepletanje dveh jezikov in sožitje kot praksa vaškega življenja. Nastopili so tamburaši iz Št. Janža in Vokalni ansambel Carnica. V repertoarju nastopajočih sta bili tudi pesem »Pojdam v Rute« in »Čej so tiste stezice …«.

Vincenc Gotthardt

Tomi Partl: Na Mačah smo doma. Zgodovina mačenskih hub in kajž. In Matschach sind wir zuhause. Geschichte der Matschacher Huben und Keuschen. Mohorjeva založba, Celovec 2021.