Organisation / Organizacija

Nedelja

Ker je Bog ljubezen

Finančna sredstva in denar

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Ker je Bog ljubezen (Nedelja)

14. FINANČNA SREDSTVA IN VIRI

»Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce.« (Lk 12,34)

Jezus opozarja, da lahko človek v skrbi za zemeljske dobrine izgubi izpred oči tisto, kar je bistveno. (Lk 12,13-34)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Zato vam pravim: Ne skrbite za življenje, kaj boste jedli, in ne za telo, kaj boste oblekli. Saj je življenje več kot jed in telo več kot obleka. Pomislite na vrane: ne sejejo in ne žanjejo. Nimajo ne shrambe ne žitnice in vendar jih Bog hrani. Koliko več kakor ptice ste vredni vi! Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo podaljšati svoje življenje za komolec?

Če torej ne zmorete niti najmanjše reči, kaj ste v skrbeh za drugo? Pomislite na lilije, kako rastejo. Ne delajo in ne predejo, toda povem vam: Še Salomon v vsem svojem veličastvu ni bil oblečen kakor katera izmed njih. Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo jutri vržejo v peč, koliko bolj bo vas, maloverni! Zato tudi vi ne iščite, kaj boste jedli in kaj boste pili. Ne delajte si s tem skrbi! Vse to namreč iščejo narodi sveta. Vaš Oče vendar ve, da to potrebujete. Iščite njegovo kraljestvo in to vam bo navrženo. Ne boj se, mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil, da vam da kraljestvo. Prodajte svoje premoženje in dajte vbogajme. Naredite si mošnje, ki ne ostarijo, neizčrpen zaklad v nebesih, kamor se tat ne približa in kjer molj ne razjeda. Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce.«

(Lk 12,22-34, skrajšana verzija)

Osnovna usmeritev 14:

Da Cerkev lahko izpolnjuje svoje poslanstvo in svoje obveznosti kot delodajalec, potrebuje varno ekonomsko podlago. Finančna sredstva se prigospodari tako, da se izpolnjujejo etični standardi evangelija ter se uporabljajo trajnostno, gospodarno in odgovorno. Na vseh področjih cerkvenega življenja v duhu žive dobrodelnosti zagotavljamo sredstva in vire za ljudi v stiski.

To na primer pomeni:

a. Javnost je redno in pregledno obveščena o gospodarskem razvoju Cerkve in porabi sredstev. Poskrbljeno je, da se zagotovi obveščanje o nujnosti cerkvenega prispevka in da se prihodke primerja z opravljenimi storitvami.

b. Gospodarski viri se uporabljajo skrbno in trajnostno, razvijajo se nova področja dohodkov.

c. Na podlagi sedanjih osnovnih usmeritev in personalnega načrta se oceni, katera delovna mesta se na novo oblikujejo, nadaljujejo, reorganizirajo ali ne zasedejo zaradi upokojitev.

d. Porazdelitev osebja in finančnih sredstev med župnijami in škofijskimi uradi je urejena na podlagi solidarnostnega ravnovesja.

e. Na upravnem področju so z reorganizacijskimi ukrepi poenostavljeni postopki in znatno zmanjšani birokratski stroški.