Organisation / Organizacija

Nedelja

Ker je Bog ljubezen

Vodenje in odgovornost - 10

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Rodos (Rihter)


»Največji med vami naj bo kakor najmlajši in voditelj kakor strežnik.« (Lk 22,26)

S tem, da je Jezus daroval svoje življenje, je povezano naročilo, da mora cerkvena oblast služiti skupnosti krščenih. Simbolično se nam to predoča pri zadnji večerji. (Lk 22,24-30)

Tisti čas je med apostoli nastal prepir, kateri izmed njih se zdi največji. On pa jim je rekel: »Kralji narodov gospodujejo nad njimi in njihovi oblastniki se imenujejo ›dobrotniki‹. Med vami pa naj ne bo takó, ampak največji med vami naj bo kakor najmlajši in voditelj kakor strežnik. Kdo je namreč večji: kdor sedi pri mizi ali kdor streže? Ali ne tisti, ki sedi? Jaz pa sem sredi med vami kakor tisti, ki streže. Vi ste vztrajali z menoj v mojih preizkušnjah. Prepuščam vam kraljestvo, kakor ga je meni prepustil moj Oče, da boste jedli in pili pri moji mizi v mojem kraljestvu in sedeli na prestolih ter sodili dvanajst Izraelovih rodov.«

Osnovna usmeritev 10:

V Cerkvi sta potrebna vodstvo in pooblastilo. To se izvaja na podlagi strokovne in duhovne usposobljenosti kot služba. Vodenje se na vseh ravneh izvaja sinodalno in participativno. Voditelji regionalnih in škofijskih ustanov, škofijsko vodstvo in voditelji župnij imajo posebno odgovornost in vlogo vzornikov. Župnijski, dekanijski in škofijski gremiji dejavno sodelujejo pri oblikovanju Cerkve in v procesih odločanja.


To na primer pomeni:

  • a. Pri sprejemanju odločitev so dotični vključeni v iskanje rešitev. Krepi se osebna odgovornost sodelavk in sodelavcev in njihova pripravljenost za sodelovanje.
  • b. Odbori so opremljeni s potrebnimi kompetencami, da lahko delujejo kot svetovalci in oblikovalci.
  • c. Oblikovanje življenja v župnijah, regijah in škofijskih ustanovah poteka v smislu sinodalnosti in sodelovanja, pri čemer se ohranja odgovornost posameznika.
  • d. Regionalne in škofijske organizacijske strukture se prilagodijo smernicam te osnovne usmeritve.
  • e. Te daljnosežne spremembe cerkvenih dejavnosti se spremljajo z rednimi refleksijami na vseh ravneh.
  • f. Ukrepi te osnovne usmeritve se redno ocenjujejo na timskih srečanjih, dekanijskih konferencah, farnih vizitacijah itd.