Organisation / Organizacija

Nedelja

Poslušanje, skupno razmišljanje in skupno delovanje 

Oseba v žarišču: Teden srečanja, ki bo kooperacija Caritas in Dušnopastirskega urada, pripravlja mdr. Marion Mörtl.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
 Marion Mörtl (Nedelja)

Mi.skupno je geslo tedna srečanja Caritas, ki bo letos potekal v dekanijah okraja Velikovec. Ideja tega tedna, ki bo omogočal stike in pogovore, je pozorno zaznavanje ljudi v okraju ter krepitev zavesti, da se dogaja veliko dobrega. Pretekli Kontaktni tedni in teden srečanja Caritas so prinesli pozitivne izkušnje, kako opaziti veselje in stisko ljudi, zaznati potrebe, poslušati in spoštovati. Teden srečanja, ki bo kooperacija Caritas in Dušnopastirskega urada, pripravljata Marion Mörtl in Tonč Rosenzopf-Jank. 

Marion Mörtl je na Caritas zaposlena od aprila 2018, in sicer deluje na področju farne Caritas – PfarrCaritas, kjer tke niti med farami in Caritas. »To konkretno pomeni, da iščem povezavo z ljud-mi, ki so v župnijskih svetih nosilci temeljnega naročila služba bližnjemu. Če vsak dela samo v svoji župniji, pa če je velika ali majhna, je to hvalevredno in zelo pomembno, ampak če delamo skupaj, je to v prvi vrsti prijetnejše in hkrati ob tem bogatimo drug drugega. Moja naloga je, da te ljudi spremljam, sem v stiku z njimi

in podpiram njihovo delovanje. Naloga Caritas je opaziti konkretno stisko človeka in ukrepati na osnovi tega,« pripoveduje o svojem delu, ki ji zelo ugaja. Pri njeni službi se ji zdi pomembno veselje do pogovorov in dela z ljudmi. »Najpomembnejše se mi zdi poslušanje, skupno razmišljanje in nato skupno delovanje, biti odprt do drugega in resnično gledati na to, kje so sinergije in povezave, odpreti svoj pogled ter opazovati, če lahko del poti prehodimo skupaj,« razlaga Marion Mörtl in ob-enem vabi vse, ki potrebujejo farno Caritas, da ji pišejo na njen elektronski naslov: m.moertl@caritas-kaernten.at.

Teden srečanja »Mi.skupno«je možnost, kako priti v stik z veliko ljudmi v eni regiji. Letos jeseni bo potekal v okraju Velikovec. Načrtovan je ob praznikih sv. Martina in sv. Elizabete (od 9. do 17. novembra). »Prav v tem tednu bomo postavili različne akcente ter razvijali pogovore na različnih krajih ter tako ljudi navdahnili, da bi se povezovali. Povabljeni so vsi, ki delujejo prostovoljno ali poklicno v župnijah, prav tako pa tudi tisti, ki delujejo v društvih, na političnem in socialnem področ-ju ter na drugih področjih. Vsak je povab-ljen k sodelovanju. Po župnijah je mnogo ljudi, ki naredijo kaj dobrega. Želimo odpreti prostore. V Špitalu smo preteklo leto izvedli prvi teden srečanja Caritas in dobili smo lepe odzive,« opisuje Marion Mörtl. Takrat so obhajali sv. maše, pripravili regionalna srečanja, imeli prireditev z okrajnim glavarjem in župani ter obiskali ustanove Caritas v okraju.Najprej je pomembno poslušati – tudi pri tednih srečanja ne gre za to, da bi želeli ljudi podučiti, kako naj bi bilo, ampak je pomembno, da se jim približajo in zato jih že v pripravljalnem obdobju sprašujejo: »Kaj je za vas pomembno? Kako vam gre? Kaj delate? Kako vas lahko pri tem sprem-ljamo in podpiramo?« Na pripravljalnih srečanjih dekanijskih svetov skupno razmišljajo o tem, kaj ljudi na tem območju veseli in kaj jih bremeni. Geslo Mi.skupno niso le črke na papirju, ampak se že v pripravah udejanja pomen skupnosti.   

»Celota je vsota različnih delov.«

Po raznoliki izobraževalni potije Marion Mörtl delala na različnih področjih, jedro vsega je bilo vedno delo z ljudmi: »Ljudem sem svetovala, jim stregla, jih negovala in spremljala.« Na vseh teh področjih je zbirala izkušnje in si v različnih poklicnih svetovih pridobivala spoznanja za živ-ljenje. Kot so zanjo na eni strani zelo pomembni srečanja in gibanje, je pomemben tudi mir, ki ga dobi v naravi, pri jogi, plesu in glasbi. Največ moči dobiva v krogu svoje družine – poročena je in ima dva otroka. Prav smeh otrok in čas, preživet z družino, je zanjo največja sreča. Njeno življenjsko geslo je: »Celota je vsota različnih delov.« Pri sestavljanki ima vsak del pomembno nalogo in niti dva dela nista enaka, vsak je enkraten in ima svoje mesto. Če del manjka, se to opazi. Na to se navezuje Marion Mörtl: »Naj ima vsak človek svoje mesto. Vsak kaj prispeva k celotni sliki. Moja želja je ljudi spremljati, da to spoznajo in to živijo. Vse skupaj naj bi omogočalo prijetno sobivanje.«

Mateja Rihter