Organisation / Organizacija

Nedelja

Jezik, naše bogastvo

S skupnim petjem Zdravljice se je zaključil slovenski kulturni praznik 2023 v Tinjah. 

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Slovenski kulturni praznik 2023 (Nedelja)

Jezik je naše bogastvo se je glasil naslov letošnjega srečanja ob Prešernovem prazniku, ki so ga glasbeno sooblikovali Zlatina Riepl, Otroški zbor Danica, Vokalna skupina Lipa ter Ženski pevski zbor SPD Rož.

Napovedan slavnostni govornik Vladimir Wakounig je žal zbolel, zanj je vskočil rektor Tinjskega doma Jože Kopeinig. Zlatina Riepl, glasbeno zelo talentirana sodelavka Doma prosvete v Tinjah, je igrala na klavirju. Po pozdravnih besedah Veronike Kušej, vodila je skozi pester popoldan ob Prešernovem prazniku, so zapeli otroci otroškega zbora Danica.

S svojimi pesmimi so fantje in deklice očarali navzoče in jih celo animirali k petju. Pri Otroškem zboru Danica je slovenska beseda v sredini delovanja, saj je pogovorni jezik pri vseh vajah slovenski. Ko so zapeli »Pesem nas povezuje, glasba greje srce« v treh jezikih, smo čutili po vsej dvorani spoštovanje do besede.

Petje in glasba sta pomembna tudi za Vokalno skupino Lipa, ki je bila ustanovljena leta 1989 in je leta 2010 pod vodstvom Dominika Hudla ponovno začela peti. Ženski pevski zbor SPD Rož je navdušil s svojimi pesmimi in glasovi iz cikla Hranca. Pokazale so, kako se lahko igraš tudi pri petju z besedami in črkami, tudi sodobnih pesnikov.

Višek srečanja je bil slavnostni govor tinjskega rektorja. Jože Kopeinig je v svojem govoru delil svoje zamisli o besedi in o pomenu jezika. »Živimo v svetu množičnih besed, tiskanih in govorjenih. Treba pa je dati besedi prvoten pomen,« je poudaril Kopeinig, ki je omenil, da je beseda nekaj svetega, ki izraža božjo modrost in je dana edinemu človeku, med vsemi ustvarjenimi bitji. Besede vidi kot »izraz človekovega duha, je moč, ki ustvarja odnos med ljudmi.«

Besede in črke so pomembne, ker nas povezujejo z drugimi ljudmi. Omogočajo medsebojno sporazumevanje. Oblikujejo občestva v malem in v človeški družbi. Z besedo posreduje človek svoje poglede na sočloveka, na svet in na Boga. »Odgovornost za naše besede je velika. Ko govorimo, naj bi bile naše besede boljše od molka. Dajmo svojim besedam žlahtno vsebino in prvotni pomen, da bomo gradili mostove prijateljstva, miru in ljubezni med ljudmi in narodi«, je dal Jože Kopeinig vsem navzočim na pot.