Organisation / Organizacija

Nedelja

Hvalnica Mariji

Marijin oltar na Obirskem (foto: Rihter/Nedelja)
Marijin oltar na Obirskem (foto: Rihter/Nedelja)

O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem;
in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim:
svoje oči, svoja ušesa, svoja usta, svoje srce,
sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej tvoj/a, o dobra Mati,
varuj me in brani me kakor svojo last in posest. Amen.