Organisation / Organizacija

Nedelja

Hišna cerkev

Večerna molitev od 17. decembra do svetega večera

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
4. adventna nedelja (Gotthardt)

Večerna molitev od 17. decembra do svetega večeraOd 17. do 23. decembra pojejo pri večernicah odpeve, ki se začnejo z »O«, tako imenovane O-antifone. Povezane so z Marijinim slavospevom. Ta besedila segajo nazaj v šesto stoletje. Štejemo jih med prva in najstarejša besedila adventa, ki so se ohranila do danes. Razlagajo nam, kdo je tisti, ki stoji pred našimi vrati in trka. V poznem srednjem veku je nastala na osnovi teh odpevov znana latinska adventna pesem »Veni, veni, Emmanuel«. Angleški skladatelj Thomas Helmore jo je povezal s frančiškansko melodijo iz 15. stoletja. V tej obliki se je spev razširil po vsem svetu. Kmalu je bil preveden v številne evropske jezike. V katoliškem cerkvenem listu »Zgodnja danica« iz leta 1879 sem našel tudi slovensko besedilo, ki ga je pripravil Radoslav Silvester. Napev najdete na primer v nemški cerkveni pesmarici Gotteslob (številka 222).

Vabim vas, da na tej osnovi od 17. do 23. decembra vsak večer opravite kratko molitev. Prižgite najprej sveče na adventnem vencu. Na začetku ali na koncu lahko zapojete adventno pesem ali prisluhnete petju. Na spletu (na primer na youtubeu) najdete zelo lepe interpretacije speva »Veni, veni, Emmanuel«, tako da lahko vsak dan prisluhnete drugemu posnetku.

Potem imate dve možnosti.

a) Postopate lahko tako, da zmolite vsak večer vse kitice. Če vas je več, lahko molite kitice menjaje (eden bere, drugi poslušajo).

b) Lahko pa tudi zmolite vsak dan Marijin slavospev, na začetku in na koncu hvalnice pa kitico, ki je predvidena za ta dan.

O pridi skor’ Emanuel

O pridi skor’ Emanuel,

želi te srčno Izrael,

ki v grešnih sponah, glej, ječi,

obrača milo v te oči.

Veseli se, o Izrael,

že pride skor’ Emanuel!

17. december: O modrost

Modrost – iz ust Najvišjega,

ki ves prešinjaš krog sveta;

o premogočni ti vladar,

prinesi nam modrosti dar!

18. december: O Adonaj (O Gospod)

O Adonaj, ti Bog moči!

Dal Mojzesu zapoved si,

z gromečim bliskom spremljal glas,

o pridi in odreši nas!

19. december: O korenina Jesejeva

O korenina Jeseja!

Si sin rodu kraljevega,

ki klanja se ti celi svet,

o pridi, pridi nas otet!

20. december: O ključ Davidov

O žezlo, ključ ti Davidov,

ki lahko rešiš vseh okov,

glej v smrtni senci rod ječi,

o pridi, vrata v raj odpri.

21. december: O vzhajajoči

Ti sonce vse pravičnosti,

luč večna veličastnosti:

prisveti milo skor’ na dan,

razjasni s svitom grob teman!

22. december: O kralj narodov

O kralj, pastir ti vseh rodov!

Vogalni kamen vseh svetov,

Gospod, ne mudi se nikar,

o pridi, reši svojo stvar!

23. december: O Emanuel

O prid’ Emanuel z nebes,

ti hiše izraelske knez!

Vseh ljudstev hrepenenja vir,

o pridi, svoj prinesi mir.

O pridi skor’ Emanuel,

želi te srčno Izrael,

ki v grešnih sponah, glej, ječi,

obrača milo v te oči.

Veseli se, o Izrael,

že pride skor’ Emanuel!

Marijin slavospev

Najprej zmolimo kitico, ki je predvidena za ta dan

I Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

II Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

I Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

II Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo.

I Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

II Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

I Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

II Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.
I Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

II Slava Očetu in Sinu *

in Svetemu Duhu.

I Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *

in vekomaj. Amen.

Na koncu ponovimo kitico, ki je predvidena za ta dan.