Organisation / Organizacija

Nedelja

Cvetna nedelja - letos nekoliko drugače

Škof Marketz v pridigi na cvetno nedeljo: Bog je vsepovsod!

Cvetna nedelja (Gotthardt)
Cvetna nedelja (Gotthardt)

Bog je vsepovsod

Z današnjo cvetno nedeljo se začenja veliki teden s povabilom, „da odkrivamo božjo prisotnost v našem svetu – v velikem in majhnem, v vriskajočem in v trpečem,“ tako je povedal krški škof pri sv. maši na cvetno nedeljo v celovški stolnici, kjer je skupaj s stolnim župnikom Petrom Allmaierjem blagoslovil zelenje. Čeprav letos v velikem tednu ne moremo obhajati bogoslužij, kot je običajno, pa veliki teden kaže, da je Bog vsepovsod: „ vvriskanju in v uspehu, v skupnosti, v trpljenju, v žalosti, v smrti in še več,“ je povedal škof Marketz. Jezus je na svoji poti trpljenja črpal moč ljubezni, človeškosti in dobrote iz svojega odnosa do Boga, svojega očeta. Ravno v to naj bi usmerjali svoj pogled v tem času. „Tudi mi lahko iz odnosa do Boga črpamo moč, ki je močnejša od smrti. To je moč vstajenja, ki jo obhajamo za veliko noč,“ je povedal škof Jože Marketz. Blagoslovljeno zelenje je znamenje življenja in krški škof Marketz je pozval, „da sledimo Kristus, v veselju in trpljenju, s tem da pogled usmerjamo nanj in na bližnje ljudi.“ Boga namreč najdemo v vseh stvareh in predvsem v vseh ljudeh. Zato „naj vidimo Boga v vseh ljudeh in jih tako obravnavamo, ljubimo in z njimi delimo upanje“.

Sv. mašo so prenašali na škofijski strani v živo.

Hišno praznovanje cvetne nedelje z blagoslovom zelenja

Tukaj najdete predloge za obhajanje cevtne nedelje, močneje povezano z liurgičnimi obhajanjem v cerkvi:

  • Hišna cerkev na cvetno nedeljo z blagoslovom zelenja

Cvetna nedelja

To nedeljo, 5.aprila, objahajmo cvetno nedeljo. Ker letos ni svetih maš in procesij z blagoslovljenim zelenjem, vabimo vernike, da doma v hišni cerkvi blagoslovijo svoje zelenje ter obhajajo liturgijo cvetne nedelje po medijih.

Prenosi po televiziji:

Na ORF 2 bo sv. maša iz Štefanove cerkve ob 9.30 uri. Krški škof Jože Marketz bo ob 10. uri obhajal sv. mašo s stolnim župnikom Allmaierjem in blagoslovil zelenje. Sv. mašo lahko spremljate po naši spletni strani https://www.kath-kirche-kaernten.at/dioezese. Glasbeno bodo mašo oblikovali Melissa Dermastia, Thomas Wasserfaller in Klaus Kuchling.

Bavarska televizija Bayrisches Fernsehen prenaša od 9.55 do 12.15 liturgijo cvetne nedelje s papežem Frančiškom v živo iz Rima.

Prenosi po radiu:

ORF prenaša na cvetno nedeljo od 10. do 11. uro na regionalnem radiu sv. mašo s škofom Hermannom Glettlerjem iz škofijske kapele v Innsbrucku. Slovenski spored (105,5) ob 9. uri prenaša dvojezično sv. mašo z Janezom Tratarjem iz Dobrle vasi. Radio Maria prenaša ob 9. uri sv. mašo s dekanom Antonom Opetnikom iz Grabštanja.

Številni prenosi v živo po spletu iz dvojezičnih far:
Fara Št. Vid v Podjuni prenaša sv. mašo na cvetno nedeljo ob 9.30 Youtubeu. Prav tako fari Dobrla vas in Kapla ob dravi. V Kapli ob Dravi si po spletu lahko ogledate tudi Križev pot štirih far pot štirih far na cvetno nedeljo ob 19. uri.

Spraviti se: Mir kot dar in naročilo (Kronawetter)
Spraviti se: Mir kot dar in naročilo (Kronawetter)

Postna spodbuda

Spraviti se: Mir kot dar in naročilo

Kdor se spravi, se vrne – zgolj jezikovno gledano – v krog družine. On oz. ona more zdaj spet zavzeti prostor sina ali hčere. S tem postane očitno: pri procesu sprave so pravdne stranke del večje celote. Kateri koraki pa so pred to ponovno včlenitvijo? Katoliški kristjani se pri tem zgledujejo (orientirajo) po zakramentu sprave. Potemtakem doživi spravo, kdor ve za svoje prestopke, jih obžaluje, prizna in bi poslej rad delal drugače. Sprava z Bogom in bližnjim pa se ne da narediti ali izterjati; ta je dar.

»Izrazimo si spoštovanje in ljubezen v znamenje miru in sprave.« S temi besedami povabi diakon ali duhovnik pri sveti maši k tako imenovanemu pozdravu miru. Ta sledi s stiskom roke ali objemom. Če je postopek odpuščanja mogoč še brez neposrednega kontakta med pravdnima strankama, terja sprava neposredno (direktno) srečanje. S tem je označena – pogosto boleča – meja: za spravo je potrebna pripravljenost obeh strani.

O posebnem spravnem srečanju poroča Prva Mojzesova knjiga. Pred njim se dogodi masiven bratovski spor: že v materinem telesu se Ezav in Jakob spreta. Pozneje odkupi Jakob Ezavu pravico prvorojenstva. Ko bi rad njun oče Izak, star in slaboviden, svojega najljubšega sina Ezava blagoslovil, si Jakob s prevaro pridobi, s podporo svoje matere Rebeke, blagoslov prvorojenstva. S tem je krivica dokončna: mlajši bo vladal nad starejšim bratom. Da ubeži Ezavovemu maščevanju, preostane Jakobu samo beg k Labanu, bratu njegove matere. Tam ustanovi družino in si pridobi veliko bogastvo. S tem usmeri nase Labanovo nevoščljivost. Spet mora zvijačno bežati. Njegova pot ga vodi po Božjem ukazu nazaj v deželo njegovih očetov, v področje suverenosti Ezava. Z modrostjo in zvijačo Jakob zdaj ne pride več dalje. Potrebni sta premočrtnost in poštenost. Tako se ga polasti strah, ko izve, da je Ezav s 400 možmi na poti k njemu. Kot znamenje kesanja pošlje Ezavu dragocena darila. V noči pred srečanjem se bojuje Jakob ob Jaboku z nekim možem. Iz tega boja izide zaznamovan in blagoslovljen. Jakob je videl Božje obličje in je kljub temu ostal živ. Zdaj je pripravljen na srečanje z Ezavom. Sedemkrat se vrže pred njim na zemljo in prosi na ta način odpuščanja. In Ezav? On teče Jakobu naproti, ga objame in poljubi. Potem se oba zjočeta. Svoje poti pa ne nadaljujeta skupno. Novo sožitje mora najprej rasti in se potrditi.

Pri Jakobu in Ezavu postane očitno: pot sprave terja pogum, da se izpostavimo in izročimo drugemu. Pri tem srečni konec ni zajamčen. Kajti za žrtev ni gotovo, da bo storilec svojo napako tudi pošteno priznal in v prihodnje drugače ravnal. In tudi storilec ne ve, ali bo žrtev sprejela njegovo opravičilo in ne premišljala o maščevanju in povračilu. Z dejanjem sprave se ne konča samo obdelava konflikta. Začne se novo, dostikrat tipajoče sožitje. Ta kočljivi proces neredko spremljata negotovost in nezaupanje. Kajti pretres nad tem, kar se je dogodilo, tiči večinoma globoko.

V Pismu Filipljanom je apostol Pavel zaskrbljen za notranjo edinost in sožitje občine. Zato naj se dajo Filipljani voditi Kristusovemu zgledu in živeti v občestvu Duha. Pri tem je odločilno: »Imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge« (Flp 2,3b-4). Visok cilj zaradi pravkar premaganega konflikta. Vrnimo se k začetku. Pozdrav miru se daje naprej z besedami »Mir s teboj«. Za tem se skriva želja: Kristusov mir naj bo s teboj in naj določa tudi naše sožitje. S pogledom na Kristusa in v moči njegovega Duha je mogoča prenovljena drža spoštovanja.

Michael Kapeller

Če je kdo umrl …

V teh dneh smejo pogrebi potekati le z določenim številom pogrebcev. Od ljudi, ki so umrli, se ne moremo posloviti, kakor smo navajeni. Tu najdete predloge za molitev v spomin rajnih sorodnikov, prijateljev ali znancev.:

  • Molitev za rajne

Molitev ob zvonjenju

Katoliška Cerkev Koroške vernike vabi ob koronakizi, da razume dnevno zvonjenje kot vabilo, da se duhovno povežemo v molitvi in molimo za božjo v teh časih krize. Tu najdete predlog za molitev ob zvonjenju.

  • Molitev pri zvonjenju