Organisation / Organizacija

Nedelja

Drevesa za dober uspeh

Mednarodno dejavna reklamna agencija »Würcher Media«, ki jo vodi Hanzi Čertov, si je izmislila posebno akcijo: za vsako novo naročilo eno drevo. Če želite, lahko tudi vi dobite sadiko teh dreves. 

Posebna ponudba varovanja podnebja: drevo za vsako novo naročilo

Drevesa za dober uspeh (Würcher Media)
Drevesa za dober uspeh (Würcher Media)

Kmečke družine na Koroškem leto za letom v gozdovih v dolini in tudi na planinah sadijo na tisoče mladih dreves. Ko to delajo, se zavedajo, da bodo les posekale prihodnje generacije. Vedo pa tudi, da nekaj ostaja tudi njim: dober zrak, za katerega skrbijo drevesa.

Kdor je povezan z gozdom od mladih let, lahko odkrije tudi poti, kako lahko s svojim poklicnim delom pred računalniki in povezanostjo s svetom, opozori na pomen gozda. Mednarodno dejavna reklamna agencija »Würcher Media«, ki jo vodi Hanzi Čertov, si je izmislila posebno akcijo: za vsako novo naročilo eno drevo. Če želite, lahko tudi vi dobite sadiko teh dreves.

Čertov in les – to je že desetletja dolga skrb za prihodnost. Od mladih nog je družina Hanzija Čertova navajena saditi mlada drevesa v gozdu in leta dolgo iz tega lesa nastajajo tudi skulpture. Trenutno je v ospredju skrb za varovanje podnebja. Hanzi Čertov, ki vodi mednarodno dejavno reklamno agencijo Würcher Media, je s svojimi sodelavci usmeril pogled na prihodnost. Podjetje želi nekaj storiti proti podnebnim spremembam. Za vsako novo naročilo bo podjetje posadilo drevo.

Za projekt v podjetju Würcher Media je odgovoren Izidor Čertov, podpirajo pa ga vse sodelavke in sodelavci. Začetek je bil simboličen. Sodelavke in sodelavci so v Selah nasadili 30 novih dreves. Za vsako leto obstoja podjetja po eno.

Prva drevesa so že vsadili: sodelavci mednarodne reklamne agencije Würcher Media (Würcher Media)
Prva drevesa so že vsadili: sodelavci mednarodne reklamne agencije Würcher Media (Würcher Media)

Vendar naslednja drevesa že čakajo. Naročil ima reklamna agencija veliko. Nekaj časa pa čaka na sodelavke in sodelavce še dodatna prijetna skrb, ki opozarja na zaščito klime. V središču pozornosti podjetja so sadike dreves najrazličnejših vrst, ki jim je treba poskrbeti nov življenjski prostor na Koroškem. Stranski učinek: varovanje klime. Izidor Čertov: »Razumeli smo, da lahko tudi v malem, to pomeni pred svojimi vrati, kaj naredimo proti podnebnim spremembam – in to takoj.« V podjetju so ustanovili pobudo pod naslovom »#PlantingForFuture«. Ta pobuda pa je širša: podjetje se deloma samo oskrbuje z energijo. Na strehi podjetja so inštalirali sončne celice, naročnikom dostavljajo naročila z električnim avtomobilom, znižali pa so tudi uporabo papirja. Izidor Čertov: »Prepričani smo, da vsak posameznik s še tako majhnimi koraki lahko prispeva svoje za zaščito podnebja.« Čertov ve, kaj je potrebno: »O dobrih stvareh je treba govoriti.« Ve pa tudi, kaj zaščiti podnebja nič ne pomaga: »Klatenje puhlih fraz brez vsakršne pripravljenosti, pogledati, kaj lahko sam v svojem okolju spremenim.«

Izidor Čertov ve tudi, kako pomembno je, da v gozdovih ne pride do monokultur. Smrekam lubadar ni prizanesel, prav tako tudi ne nekaterim drugim iglavcem. Temu se je mogoče zoperstaviti z mešano kulturo dreves. Gorski javor, divja češnja, oreh, lipa, črna jelša, črni bor, jelka. To je samo majhen izbor dreves, ki jih želijo saditi po Koroškem. Izidor Čertov celo razmišlja, da bi sadil tudi cembrin. »To je treba poskusiti.«

Prva drevesa so #e vsadili: sodelavci mednarodne reklamne agencije Würcher Media (Würcher Media)
Če se zanimate za kakšno drevo, se lahko obrnete na agencijo Würcher Media (Würcher Media)

Podjetje Würcher Media ima za bralke in bralce Nedelje posebno ponudbo. Če se kdo zanima in bi rad posadil kakšno drevo v svojem gozdu ali pred svojo domačijo, se lahko obrne na podjete. Edina omejitev je, da oseba ne more prejeti več ko 20 sadik. Da bo mogoč pregled, kje drevesa rastejo, bo Izidor Čertov pripravil domačo stran z nahajališči dreves. »Rad bi že vedel, kako gre drevesom in kje so se zakoreninile in prispevajo k filtriranju ogljikovega dioksida (CO2).«

Kdor se zanima za kakšno drevo, naj se obrne na podjetje Würcher Media. Tel.: 0463 298800. Informacije: www.plantingforfuture.wuercher.at.

Vincenc Gotthardt