Organisation / Organizacija

Nedelja

Dobre želje za novega škofa

Prejšnji teden se je tudi po Koroškem hitro razširila vest, da je papež Frančišek za novomeškega škofa imenoval Andreja Sajeta. Od leta 2014 vse nedelje in praznike pomaga v farah Sele in Bajdiše.

Andrej Saje (Nedelja)
Andrej Saje (Nedelja)

Prejšnji teden se je tudi po Koroškem hitro razširila vest, da je papež Frančišek za novomeškega škofa imenoval Andreja Sajeta. Od leta 2014 vse nedelje in praz­nike pomaga v farah Sele in Bajdiše, kar kaže na veliko povezanost Cerkve v Avstriji in Sloveniji. Škof Jože Marketz je na priredit­vi ob 30-letnici Slovenije, ki jo je pripravil Generalni konzulat v Celovcu, v svojem govoru omenil tudi Sajetovo škofovsko imenovanje in dodal, da imamo zdaj še enega koroškega škofa.

V nedeljo, 4. julija, je bilo v Selah žegnanje ob godu sv. Urha. Slovesno sv. mašo, pri kateri je po dolgem času spet pel selski cerkveni zbor, ki s svojim petjem poboža dušo, je daroval Andrej Saje. Sledilo je pranganje čez travnike z mnogimi prošnjami in v srcu tudi z mnogimi zahvalami. Ob sklepu sv. maše je Martin Kelih, podpredsednik farnega sveta, povedal, da so »ob novici, ki je zelo razveseljiva, takoj pomislili na to, kaj bo naša fara brez Andrejeve pomoči,« zaželel mu je vse najboljše za novo odgovorno nalogo ter veliko Božjega blagoslova in moči. Ko so farani čestitali Andreju Sajetu, so izražali dvoje: veselje in žalost. Veselje nad škofovskim imenovanjem in žalost, ker več ne bodo skupaj. »To je veselje za Novo mesto in žalost za Sele,« je bilo slišati. »V tem času smo skupaj zrasli,« je povedal eden od faranov. Nekdo je razlagal, kako je Saje še pred kratkim pomagal popravljati ograjo na njihovi planini. Mnogi so pripovedovali o kakšnem posebnem spominu in videlo se je: Andrej Saje je veliko med ljudmi in rad je med njimi. Ne samo pri sv. mašah, ampak tudi ob nogometnem igrišču, na prireditvah, v planinah. Plezanje, kolesarjenje in smučanje so priljubljeni konjički novega škofa, ki je sedem let pomagal v farah Sele in Bajdiše. Sedem je svetopisemsko število, sedaj pa je pred njim novo obdobje. »Vedeli smo, da takšna korifeja ne bo mogla vedno ostati pri nas,« je v nedeljo dejala ena od farank.

Odgovornih nalog je Andrej Saje že vajen. Profesor cerkvenega prava na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani je bil tudi generalni tajnik in tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference, študijski prefekt v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani, je sodnik in sodni vikar – oficial Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Ljubljani. Sodeluje v različnih mednarodnih komisijah, med drugim v nemško govoreči evropski škofovski komisiji za medije. Tudi spremljevalec na duhovnih vajah je, v Selah so imeli več let duhovne vaje v vsakdanjem življenju, v zadnjem času po spletu. Sedaj se vrača v svojo škofijo, leta 1966 je bil rojen v Novem mestu. Osnovno šolo je obiskoval v Mirni Peči, šolanje je nadaljeval v Novem mestu in se nato vpisal na gradbeno fakulteto v Ljubljani, a že zelo kmalu zatem je odgovoril na klic in šel v bogoslovje. Po diplomi na teološki fakulteti je doktoriral v Rimu. Bil je tajnik nadškofa Šuštarja in nekaj časa tudi tajnik zdajšnjega kardinala Rodeta, ki se mu je v čestitki ob imenovanju zahvalil: »Ko sem spomladi 1997 nastopil službo ljubljanskega škofa, ste mi kot tajnik z modrimi nasveti stali ob strani, za kar sem vam še danes hvaležen. Potem ste odšli v Rim, kjer ste briljantno zaključili študije cerkvenega prava z doktoratom.« Dosedanji škof novomeške škofije Andrej Glavan je svojemu nasledniku Andreju Sajetu zapisal: »Škofija Novo mesto je dobila novega škofa msgr. dr. Andreja Sajeta, ki je doma iz bližnje Mirne Peči, prafare Novega mesta in moje rojstne župnije Soteska. Ime škofa, ki se imenuje pri maši, bo ostalo isto »za našega škofa Andreja«. Naj Bog podpira in blagoslovi novomeško škofijo pod novim vodstvom.«

»Hvala mojim pokojnim staršem za posredovanje daru življenja in vere ter vsem, ob katerih sem rasel in ste z menoj hodili po poti življenja. V svojih devetindvajsetih letih duhovništva sem doživljal Božji blagoslov in veliko lepega, v zaupanju v Božjo pomoč tudi sprejemam novo poslanstvo.« Andrej Saje

Ob imenovanju se je Andrej Saje zahvalil papežu za izkazano zaupanje. »Zavedam se svoje krhkosti in odgovornosti tega poslanstva in da je za oznanjevanje evangelija ter rast Božjega kraljestva na zemlji potrebno medsebojno sodelovanje,« je zapisal Saje in dodal: »Zahvaljujem se prvemu novomeškemu škofu msgr. Andreju Glavanu za vzpostavitev škofije in za vse njegovo delo. Hvala mojim pokojnim staršem za posredovanje daru življenja in vere ter vsem, ob katerih sem rasel in ste z menoj hodili po poti življenja. V svojih devetindvajsetih letih duhovništva sem doživljal Božji blagoslov in veliko lepega, v zaupanju v Božjo pomoč tudi sprejemam novo poslanstvo.«

Škofovsko posvečenje bo v nedeljo, 26. septembra. Živimo po Duhu, bo škofovsko geslo novega škofa Andreja Sajeta, ki bo po Duhu zagotovo ostal povezan tudi s Koroško, kjer je zapustil mnoge lepe in dragocene sledi.

Mateja Rihter