Organisation / Organizacija

Nedelja

Dobra duša Katoliške akcije

Po dolgi težki bolezni nas je zapustila Marija Wakounig, dolgoletna predsednica Katoliške akcije.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Marija Wakounig, rojena Kovačič, 1951–2021 (Nedelja)

Pred 30-imi leti je bila izvoljena na predsedniško mesto Slovenskega delovnega odbora Katoliške akcije v Celovcu in se odtlej neprekinjeno, zavzemala za spodbujanje prostovoljnega dela v okviru katoliškega gibanja laikov v krški škofiji. Polna spoštljive dobrote in prijaznosti je v zadnjih letih iz zdravstvenih razlogov morala odložiti in stopiti v ozadje.

Ob spremljanju oddelkov za otroke, mladino, ženske, moške, izobražence in prosveto na vodilnem položaju, so ji bile skozi vsa leta še posebej pri srcu družine. Na rednih posvetih ob spremstvu duhovnega asistenta so se rojevale ideje, iz njih pa trajni projekti, dragocena oporoka Marije Wakounig, dobre duše Slovenskega oddelka v naši škofiji. Tako je že takoj po razveseljivi ustanovitvi celodnevnega slovenskega radia zaživela pobuda »Po radijskih valovih v svet biblične zgodbe«. Kot voditeljica Referata za družino je redno, tedensko oddajo na valovih radia Korotan opisala takole: »Skupino, ki prebira svetopisemske zgodbe po radiu, smo ustanovili, ker se mi zdi, da se mora vsaka verska skupnost truditi, da pride do čim več ljudi in po čim več mogočih poteh. Eno od teh možnosti nudi radio.

Kadar prebiramo kako zgodbo iz Svetega pisma, potem ta pogovor ni znanstvena obravnava, temveč vsak skuša najti stičišča z zgodbo in svojim življenjem. Skušamo posredovati svoje izkušnje in doživljanje Boga ali včasih tudi doživljanje njegove odsotnosti. Menim, če moremo poslušalce včasih zbegati, da grejo sami brat Sveto pismo ali svetopisemske zgodbe, potem smo naredili prvi korak, da bi ljudje sami prebirali in razmišljali o Svetem pismu in tako odpirali pot do lastne duhovnosti, do odrasle vere.«

Marija Wakounig je bila zanesljiva in vztrajna zagovornica skupnega zavzemanja za razvijanje raznolikih krajev življenja v Cerkvi in družbi. Pozorno in z visoko občutljivostjo je spremljala in krepila službene naloge poklicnih sodelavk in sodelavcev pod streho Katoliške akcije. Srečanja s sv. pismom; pot duhovnosti Ad fontes na gori sv. Heme pri Globasnici; slovenske počitnice družin pri kapucinih v Kančevcih, pri frančiškanih na otoku Pašman in v mladinskem centru na Rebrci; Bog pri nas doma – pobuda za razvijanje duhovnega življenja v družini, fari in šoli; praznovanje cerkvenega leta v družini in razvijanje Kulture spominjanja so pobude, ki pod naslovom »Skupaj lažje rastemo« še naprej spodbujajo delo pri slovenskem oddelku. Draga Marija, Bog naj ti povrne in te obdari za ves tvoj trud za ohranitev in spodbujanje slovenske duhovnosti in identitete v naši dvojezični škofiji. Žalujoči družini v imenu vseh sodelavk in sodelavcev slovenskega oddelka krške škofije iskreno sožalje.

Pavel Zablatnik

Pod sliko: Marija Wakounig, rojena Kovačič, 1951–2021

Dolga leta je sooblikovala podobo cerkvenega življenja

Že kot mlada žena in mati je bila Marija Wakounig pripravljena leta 1991 prevzeti predsedniško mesto in bila mnoga leta v svoji zavzetosti za dobro dosledna in zvesta sodelavka pri Katoliški akciji. Dolga leta je sooblikovala podobo cerkvenega življenja in nam zapušča mnogo vidnih sledi.

Od leta 1997 do leta 2017 je bila predsednica pri referatu za družine. Njen cilj ni bil stati v ospredju. V svoji ponižnosti je začrtala pot žene za družine, ki hodi samozavestno pot vere, pot služenja v ljubezni, pot zavzemanja za dobro in pot pričevanja v javnosti. Čeprav je imela štiri otroke, si je vedno vzela v vsej zvestobi čas vršiti poslanstvo laika.

Kot verujoča žena je vidno pričevala o bogastvu vere za človeka in tako spodbujala mnoge za prostovoljno sodelovanje na raznih cerkvenih področjih.

Ani Boštjančič, predsednica Katoliške akcije

Osmica bo na cvetno soboto, 27. 3. 2021, ob 18. uri v farni cerkvi v Kotmari vasi.