Organisation / Organizacija

Nedelja

Do velikonočnega ponedeljka ni javnih bogoslužij in prireditev

Procesije na cvetno nedeljo, blagoslovi velikonočnih jedil in ognja prepovedani brez izjem

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Ukrepi za veliki teden in velikonočne praznike zaznamujejo letošnje obhajanje največjega krščanskega praznika. (Frank/Gotthardt)

Na osnovi smernic, ki jih je pretekli teden sklenila avstrijska škofovska konferenca, je krška škofija objavila, da ukrepi, ki so bili objavljeni 13. marca, veljajo do vključno velikonočnega ponedeljka, 13. aprila. To pomeni, da ni liturgičnih praznovanj z udeleženimi verniki, prav tako ni javnih prireditev v velikem tednu in za velikonočne praznike. »Javna bogoslužja in vsakršna srečanja niso dovoljena. Zato tudi ne smejo biti objavljeni termini za bogoslužja, pobožnosti, vedna češčenja javno, ne na spletni strani ne v farnem listu,« je zapisal generalni vikar Johann Sedlmaier v pismu, naslovljenem vsej koroškim faram. Termini za birme in prva sveta obhajila so odloženi zaenkrat do 29. maja. Cerkve pa naj bi še naprej imele odprta vrata za osebno molitev. Pri tem je treba paziti, da v cerkvi ni hkrati več ko pet ljudi in da je razdalja do druge oseben najmanj en meter.

Generalni vikar Sedlmaier izrecno poudarja, da so prepovedane tudi procesije na cvetno nedeljo in blagoslov velikonočnih jedil na prostem. Treba je tudi črtati velikonočne kresove. Velikonočni ogenj letos predstavlja sveča, ki naj bi jo prižgali na veliko soboto zvečer.

V tej zvezi škofijsko vodstvo ponovno opominja na tradicijo hišne cerkve in poziva, «da praznujemo doma z ljudmi, s katerimi živimo pod eno streho«. Za hišna praznovanja od cvetne nedelje do velike noči bodo vsa koroška gospodinjstva prejela posebno izdajo cerkvenega časopisa Der Sonntag z molitvami za blagoslov oljčnih vejic ali prajtlja ter predloge za oblikovanje pobožnosti na Oljski gori na veliki četrtek, molitve križevega pota, blagoslov jedil in za obhajanje velike noči. Dodatno bodo na referatu za liturgijo krške škofije na spletni strani objavili predloge za blagoslov velikonočnih jedil, blagoslovljene vode in velikonočnega ognja.

Katoliška Cerkev na Koroškem glede krize, ki je nastala zaradi širjenja koronavirusa, poziva, da naj dnevno zvonjenje v cerkvah razumemo kot vodilo, da se duhovno povežemo v molitvi in molimo za Božjo pomoč v času krize. Prav tako vabijo tudi vernike, da na posebne načine obhajajo bogoslužja po radiu, televiziji in digitalnih medijih. Do preklica ukrepov zaradi COVID-19 je škof Jože Marketz poleg tega odvzel obvezo do spovedi pred veliko nočjo. »Zakrament letne spovedi v velikonočnem času je dovoljen samo v stiski in z upoštevanjem najstrožjih higienskih ukrepov in z upoštevanjem potrebne varnostne razdalje,« tako škofijsko vodstvo v pismu. Prestavili so tudi t. i. missa chrismatis z blagoslovom svetih olj in srečanje duhovnikov in diakonov, ki je v krški škofiji v sredo v velikem tednu, in sicer po krizi zaradi koronavirusa.