Organisation / Organizacija

Nedelja

Delo in življenje jubilanta kot filmska dokumentacija

Gerhard Neweklowsky – doku-portret dolgoletnemu profesorju na celovški slavistiki ob 80-letnici

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Gerhard Neweklowsky (Herta Maurer-Lausegger)

V zgornjeavstrijskem Linzu rojeni slavist in jezikoslovec, upokojeni redni univ.-prof. dr. Gerhard Neweklowsky iz Vetrinja, je 14. aprila obhajal svoj 80. osebni življenjski praznik. Po maturi na gimnaziji v Linzu se je vpisal na dunajsko univerzo, kjer je študij slavistike in perzijščine zaključil z doktoratom. Kot docent je deloval na univerzi v Virginii (ZDA, 1977), nato pa kot gostujoči profesor na univerzi v Heidelbergu (1978/79). Sledilo je obdobje redne profesure za slovansko jezikoslovje na Inštitutih za slavistiko univerz v Celovcu (1979–2000) in na Dunaju (2000–2006). S predavanji je gostoval na mnogih drugih univerzah doma in po svetu. Kot vicerektor celovške univerze (1995–1999) je skrbel za uradne mednarodne stike in podpisal vrsto bilateralnih sporazumov z univerzami po svetu, ki omogočajo izmenjavo študirajočih.

Na celovški univerzi je Gerhard Neweklowsky slovanskemu jezikoslovju utrl pot v računalniški svet. Na njegovo pobudo je računalniški center razvil specifično programsko opremo za preučevanje jezikov. Nastale so konkordance, indeksi besed in pogostnostni spiski, npr. Trubarjev Katekizem 1550. Usposabljal je študente in jih strokovno usmerjal. Delo je obrodilo vrsto zanimivih računalniško oprtih diplomskih nalog.

Mednarodno ugledni profesor Gerhard Neweklowsky je eden od najpomembnejših predstavnikov v zgodovini avstrijske slavistike. Spekter njegovih raziskovalnih in pedagoških zanimanj je segal od splošne slavistike, stare cerkvene slovanščine in zgodovine posameznih slovanskih jezikov ter od primerjalne zgodovinske slovnice in dialektologije slovanskih jezikov do fonetike in fonologije, morfologije, besedotvorja, skladnje, pa tudi kulturologije, lingvistike teksta in kontaktne lingvistike. Kot učitelj je s svojim širokim profilom pokrival vsa jezikoslovna področja slavistike in tako študirajočim omogočil globalni vpogled v slovanski svet. Dragocena so njegova dialektološka dela o hrvaških govorih na Gradiščanskem in o ziljskem narečju ter monografiji o južnoslovanskih standardnih jezikih in o Francu Miklošiču, pobudniku avstrijske slavistike.

Gerhard Neweklowsky je avtor 21 monografij (3 so nastale v soavtorstvu), samostojno je uredil in izdal 3 konferenčne zbornike, 8 monografij pa v souredništvu z drugimi. Njegova bibliografija vsebuje več ko 200 znanstvenih člankov in več ko 40 strokovnih ocen ter obilico krajših prispevkov, ki jih ni mogoče zajeti. Jubilant je mnoga leta deloval kot urednik in sourednik vodilnih slavističnih revij. Pokrival je vrsto uglednih znanstvenih funkcij in je redni član Avstrijske in Srbske akademije znanosti in umetnosti.

Jubilantovo življenje in delo je dokumentirano v filmskem portretu Gerhard Neweklowsky. Mein Leben für die Slawistik (76 min.), ki ga je v sodelovanju s filmskim podjetjem Artis (Ivan Klarič, Valentin Čertov) pripravila in izdala Herta Maurer-Lausegger. Publikacijo na ključku, ki vsebuje tudi bibliografijo in življenjepis (pdf), dobite v Mohorjevi knjigarni, pa tudi pri avtorici filma (herta.maurer-lausegger@aau.at).

Herta Maurer-Lausegger