Organisation / Organizacija

Nedelja

Delo daje zadovoljstvo in smisel

Ob kmečkem prazniku s hvaležnostjo pogledamo na delo naših kmetic in kmetov

Predsednica Kmečke izobraževalne skupnosti Marinka Mader-Tschertou se je veselila, da je Kmečki praznik v Galiciji lepo uspel. Tradicionalno prireditev sta v nedeljo, 30. junija, organizirala KIS (Kmečka izobraževalna skupnost) in SJK (Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov). Pri organizaciji so pomagali tudi domačinke in domačini. Srečanja pri gostilni Zenkl so se udeležile kmetice in kmeti Avstrije, Slovenije, Italije, Madžarske in Hrvaške.

Kmečki praznik se je pričel s sveto mašo, daroval jo je Hanzej Rosenzopf. Povedal je, da je hvaležen, ker prihaja iz kmečkega življenja in je smel otroštvo preživel v naravi. Če smo tako močno povezani z zemljo, na poseben način začutimo, da smo odvisni od matere Zemlje. »Zavedam se, da ni vse v naših rokah in da tudi v našem času ohranjamo to globoko povezanost z Bogom, ki je vir življenja.« Hvaležni smo lahko za dar vere, ki nam »kljub turbulencam današnjega časa daje orientacijo, da ohranimo v srcu mir in zaupanje v Boga, da lahko iz tega živimo in v svojem okolju širimo, da ima življenje perspektivo, da ima smisel in da bomo tudi mi, vsak na svoj način, poželi sadove svojega dela. Smo ljudje, ki prejemamo in dajemo, ki sejemo in žanjemo.« Prepeval je cerkveni zbor župnije Apače pod vodstvom Marjana Smrtnika.

V kulturnem programu so nastopili Jeremija in Marjan Smrtnik, DUO Darja in Verena, Moški pevski zbor Vinko Poljanec iz Škocjana, igral je ansambel Rujni muzikanti iz Trsta. Ves dan je potekala tržnica s suho robo in domačimi izdelki Nužeja Wieserja z Radiš. Organiziran je bil tudi otroški kotiček. Umetnica Mira Blažej je razstavljala svoje slike. Srečanja so se udeležili Lidija Lipič-Berlec, koordinatorica slovenske zamejske kmetijske koordinacije AGRASLOMAK, direktor Kmetijske zbornice Koroška Hanzi Mikl in predsednika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Roman Žveglič. Prireditev so ob Marinki Mader-Tschertou povezovali zbornični svetniki Marjan Čik, Franc Jožef Smrtnik in Franci Baumgartner. Dobro je, da si kmetice in kmetje ob napornem delu vzamejo tudi čas za druženje.

Podelili so priznanja Dobrote slovenskih kmetij. Na Ptuju so tudi letos ocenjevali najboljše domače izdelke. Nagrajene koroške kmetije so: Mirko Cuderman (kmetij Umč), Krista Janežič, Franc Krušic (kmetija Rupij), Franc Hirm (kmetija Šolar), Manfred Enzi (kmetija Škof), Brigitte in Hanzi Mikl (kmetija Gams), Reinhard in Gertraud Prutej (kmetija Podgornik), Magdi in Franc Baumgartner (kmetija Ibovnik), Kristina in Marko Trampusch (kmetija Božič), Peter Janežič, Janez Writz (kmetija Gražar). mr