Organisation / Organizacija

Nedelja

»Cilj politike mora biti ohranjanje narodne skupnosti«

Heinrich Neisser, nekdanji drugi predsednik avstrijskega državnega zbora bo prejel Einspielerjevo nagrado.

Heinrich Neisser slovenski narodni skupnosti ni neznan. Njegove jasne besede so bile na Koroškem slišne na marsikaterem simpoziju, v katerega središču so bili koroški Slovenci ali pa manjšinsko pravo. V zahvalo za njegovo dolgoletno prizadevno delovanje v prid koroškim Slovencem, predvsem za njegovo sodelovanje pri predlogih za avstrijski zakon o narodnih skupnostih, njegov prispevek k znanstvenim projektom za zaščito narodnih skupnosti ter za njegovo javno zavzemanje za pravice narodnih skupnosti bo prejel Einspielerjevo nagrado.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Heinrich Neisser bo prejel Einspielerjevo nagrado. (Nedelja)

Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza vam bosta podelila Einspielerjevo nagrado. Kako ste se srečali s slovensko narodno skupnostjo na Koroškem?

Heinrich Neisser: V okviru svojega dela v zvezni upravi od leta 1970 do leta 1973 sem delal kot vodja oddelka za ustavno službo Urada zveznega kanclerja in se pri tem delu seznanjal predvsem s težavami narodnih skupnosti, ki so jih imele v zvezi z uresničevanjem Avstrijske državne pogodbe iz leta 1955. To je bil povod, da sem se specializiral na področju prava narodnih skupnosti.

Kdaj ste se kot politik odločili svojo pozornost še posebej nameniti tudi slovenski narodni skupnosti in zakaj?

Neisser: Leta 1975 sem bil izvoljen v državni zbor in sem bil tam leta dolgo član ustavnega odbora. Diskusija v konfliktu glede dvojezičnih napisov na Koroškem me je jezila, ker ni bila v skladu z modernim pravom o narodnih skupnostih.

Poznate Koroško in tudi veste, kaj v politiki gre in kaj ne. Kam naj je usmerjen fokus dežele, v kateri živita dve narodni skupnosti, kaj mora tako deželo odlikovati in kakšne vizije je treba imeti?

Neisser: Narodna skupnost ima posebno identiteto, ki je ne izolira, ampak jo integrira v deželo. Srečavanje med večino in manjšino se mora zgoditi na osnovi obojestranskega spoštovanja. Odgovorna manjšinska politika ne sme biti naravnana na postopno izginjanje manjšine, temveč mora biti glavni cilj njeno ohranjanje in krepljenje kot del skupnosti, ki je med seboj solidarno povezana.

Koroška praznuje leta 2020 100-letnico plebiscita. V tem času se je na političnem področju mnogo zgodilo, kar ni bilo v zadovoljstvo slovenski narodni skupnosti. Zagotovila o enakopravnosti Slovencev na Koroškem po plebiscitu niso nič več veljala. Kaj bi morali najvišji koroški politični predstavniki povedati slovenski narodni skupnosti in kaj večinskemu narodu v deželi?

Neisser: 100 let plebiscita v letu 2020 je tudi pogled na razočarana upanja in utrujajoče konflikte. Preteklost je treba videti z vsemi njenimi problemi in iz teh izkušenj formulirati voljo do skupnega oblikovanja prihodnosti. Enotnost dežele s slovensko narodno skupnostjo je zapisana – čeprav po mojem ne v najbolj posrečeni formulaciji – v Koroški deželni ustavi. Leto 2020 je priložnost tako za večinski narod kot tudi za slovensko narodno skupnost, da okrepita dialog zaupanja in obojestransko odprtost, ki vsebujeta konkretne projekte za poglabljanje odnosov.

Pripovedovali ste, da imate slovenske prednike. Kakšna je ta zgodba?

Neisser: Moj ded z materine strani je bil doma v Celju. V mladih letih je prišel na Dunaj. V krogu svoje družine je velikokrat govoril slovensko. Ta jezik je bil prvi tuji jezik, ki sem ga slišal kot otrok.

Zelo dobro poznate slovensko narodno skupnost. Kaj je tisto, kar vas je kot politika posebej motilo?

Neisser: Znotraj slovenske narodne skupnosti so obstajale skupine, ki so si med seboj konkurirale. Pomanjkanje enotnega nastopanja je otežilo uveljavljanje političnih interesov.

Kaj odlikuje slovensko narodno skupnost in kaj je za njeno prihodnost posebej pomembno?

Neisser: Slovenska narodna skupnost je za raznolikost regije posebej dragocena. Njena dodatna vrednost je njena funkcija mostu do sosednjih držav.

Prejeli boste Einspielerjevo nagrado nekaj dni po 100. obletnici ustanovitve Republike Avstrije. Kakšno naj je mesto narodnih skupnosti v Republiki Avstriji in na kaj se morajo zanesti narodne skupnosti v Avstriji?

Neisser: Obstoj narodnih skupnosti v članicah Evropske unije odgovarja vodilu evropskega procesa združevanja pod geslom »Pestrost v enotnosti«. Narodne skupnosti so izraz kulturne in družbene raznolikosti, ki je temelj evropskega kontinenta.

Vincenc Gotthardt

Podelitev Einspielerjeve nagrade Heinrichu Neisserju bo v ponedeljek, 19. novembra 2018, ob 19. uri v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu. Slavnostni govornik bo Valentin Inzko.