Organisation / Organizacija

Nedelja

Caritas – objem, ki ga Bog namenja vsakemu človeku

Oseba v žarišču: Ernst Sandriesser, nov ravnatelj koroške Caritas

Škof Jože Marketz je kot eno svojih prvih nalog imel določitev svojega naslednika na mestu ravnatelja koroške Caritas. Kot je povedal, razpis ni bil potreben, saj je bila odločitev za Ernsta Sandriesserja na dlani.

Ob simbolični predaji ključa koroške Caritas v lokalu magdas je Marketz takoj na začetku izrazil zahvalo in »veliko spoštovanje sodelavkam in sodelavcem, s katerimi sem delal pet let. Začeli smo razvoj, ki nas je popeljal do točke, kjer bi z veseljem delal še naprej, ampak tudi do točke, kjer se ne bojim predati koroške Caritas.«

Ernst Sandriesser (levo) in škof Jože Marketz ob predaji ključa koroške Caritas. Foto: Rihter
Ernst Sandriesser (levo) in škof Jože Marketz ob predaji ključa koroške Caritas. Foto: Rihter / Nedelja

Pri iskanju naslednice ali naslednika je bilo za Marketza pomembno, da najde osebo, ki ji ne bo treba začeti vsega od začetka. »Iskal sem nekoga, ki pozna Caritas, ki pozna Koroško, ki se zavzema za socialna vprašanja, in nekoga, ki bi nadaljeval zastavljeno pot. Po kar nekaj pogovorih in svetovanjih sem se odločil za Ernsta Sandriesserja, ki ga že dolgo poznam in verjamem, da je prava izbira za to funkcijo,« je dejal škof Marketz, ki ga zelo veseli, da je Ernst Sandriesser pristal. »Pred nekaj meseci, ko še ni bilo govora o tem, da bom škof,« je nadaljeval Marketz, »smo se v Caritas Koroška odločili, da bo tema trajnost še bolj zastopana v našem delu. Ernst Sandriesser je na tem področju strokovnjak.« Caritas je tukaj za to, da opazi stisko in nato deluje, pomembno področje pa je prav tako izobraževanje. Tudi temu želijo v prihodnosti dati več poudarka. Ernst Sandriesser je tudi tukaj doma. Enajst let (od leta 2000 do leta 2011) je bil pedagoški vodja izobraževalnega doma v Št. Juriju ob Jezeru, od leta 2011 do leta 2018 je bil poslovodja Katoliške prosvete Koroške in predsednik Platforme za izobraževanje odraslih na Koroškem (PEKK). Sedaj je poslovodja avstrijskega Foruma katoliškega izobraževanja odraslih na Dunaju, in to bo ob novi funkciji ostal do junija.

Ernst Sandriesser je po izobrazbi teolog. Škofu Marketzu se zdi pomembno – in tudi sodelavke ter sodelavci so mu izrazili željo, da naj bi bil na mestu ravnatelja Caritas nekdo, ki je duhovni človek. »Pomembno se mi zdi ljubezen živeti, to Božjo ljubezen čutiti, jo nesti med ljudi, se z njimi o tem pogovarjati, praznovati. Ernstu Sandriesserju je to zelo blizu,« je spregovoril Marketz, ki je imel na svoji strani kot ravnatelj poslovodjo Marion Fercher, »vse odločitve sva sprejemala v dogovoru, tudi glede odločitve o svojem nasledniku sem se posvetoval z njo in verjamem, da bosta v prihodnje lahko delovala kot dober tim. Prepričan sem, da bo novi ravnatelj veliko ladjo koroške Caritas na svoj poseben način in z mnogimi kompetencami dobro vodil naprej. Pri tem mu želim vse dobro.«

Že kot civilnik je Ernst Sandriesser deloval pri Caritas, v domu za brezdomce Eggerheim. V svojem nagovoru se je novi ravnatelj zahvalil škofu za zaupanje. Zaveda se, da je vodenje Caritas zelo odgovorno delo. »Preden sem šel v stolnico na škofovsko posvečenje, sem zavil v Eggerheim. Obiskal sem svoje nekdanje delovno mesto. Caritas ni samo institucija – seveda je tudi to – Caritas je življenjska drža. Veseli me, da bom sedaj tudi večkrat v restavraciji magdas, ki je zelo inovativna ideja v času ravnatelja Marketza.« Sandriesser se zaveda mnogih perečih vprašanj, npr. zelo velike razlike med blagostanjem, ki ga imamo še mi, in med blagostanjem naslednjih generacij. Tako dobro, kot nam gre danes, ne bo šlo več dolgo. Ve, da je dobra izobrazba temelj za življenje. V današnjem času družbenih omrežij je pomembno vprašanje, komu lahko zaupamo. Caritas pomaga ljudem, ko so že v stiski, a dela tudi na preventivi. »Veliko delo Viktorja Omelka in Jožeta Marketza želim razvijati naprej. Kot je dejal papež Frančišek: Caritas je objem, ki ga Bog namenja vsakemu človeku.« Hvaležen je vsem, ki darujejo svoj denar, talente in čas za Caritas in zaupajo, da bo njihov dar prišel v prave roke, da je pomoč smiselna. »Zato je treba vedno znova preverjati, ali gremo v pravo smer,« pravi Sandriesser, ki je strokovnjak za razvoj ter kakovostni in okoljski menedžment.

Škof Marketz si želi, da bi imel redne pogovore z ravnateljem Caritas. Tudi kot škof bi rad bil še naprej veliko med ljudmi, tam bo slišal mnoge misli, ideje in te bo lahko posredoval novemu ravnatelju in njegovemu timu. »A dovolj dolgo sem vodil koroško Caritas, da vem, kje lahko sodelujem. Ne pri operativnem delu in pri odločitvah, ampak pri razmišljanjih.«

»Prepričan sem, da bo novi ravnatelj veliko ladjo koroške Caritas na svoj poseben način in z mnogimi kompetencami dobro vodil naprej. Pri tem mu želim vse dobro.« Škof Jože Marketz

Kako in koliko lahko Caritas sodeluje s politiko, je Ernst Sandriesser predstavil z zgodbo: »Moj oče je bil učitelj smučanja, kot otrok sem bil veliko na smučišču. Če predolgo smučamo, postanemo šibki, popoldne se ti hitro zgodi, da padeš. Večinoma se lahko sam pobereš ali pa imaš srečo, da je kdo ob tebi in ti pri tem pomaga. Če pridejo pomagat reševalci, nikoli ne vprašajo, zakaj si padel. Pomagajo brez vprašanj, zakaj se je to zgodilo. Tako deluje tudi Caritas. Seveda so na vsaki smučarski progi področja, ki so nevarna. Če opazimo, da kje veliko ljudi pade, opozorimo, naj na ta odsek dajo več snega ali popravijo progo. Podobno je v družbi: če opazimo, da na določenem življenjskem področju pade veliko ljudi, je treba na to opozoriti politiko.«

Dolga leta je bil Ernst Sandriesser, ki je prvi laik na čelu koroške Caritas, zaposlen v krški škofiji in je spoznaval dvojezične fare. »Tudi v času, ko sem bil na Dunaju, nisem pozabil, kako zelo angažirane so dvojezične župnije na Koroškem, in to v mnogih pogledih. Na Caritas so mi potrdili, da je v dvojezičnih farah zelo veliko darovalk in darovalcev, veliko prostovoljnih sodelavk in sodelavcev. Te stike, ki sem jih že imel do župnij, želim obdržati in še okrepiti. Veselim se že osebnih srečanj z znankami in znanci od Pliberka do Zilje in verjamem, da se bo to z novo nalogo še okrepilo,« pravi Ernst Sandriesser, novi ravnatelj koroške Caritas.

Mateja Rihter