Organisation / Organizacija

Nedelja

Bog je ljubezen

Cerkvene službe

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Brdo (Nedelja)


»Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev.« (Lk 10,2)

Jezus izbere dvainsedemdeset učencev in jih po dva pošlje v kraje, kamor se je sam želel odpraviti oznanjat sporočilo o prihajajočem Božjem kraljestvu. (Lk 10,1-12.16-24)

Tisti čas je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval iti. Rekel jim je: »Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosíte s seboj ne denarnice ne torbe ne sandal in spotoma nikogar ne pozdravljajte! V katero koli hišo pridete, recite najprej: ›Mir tej hiši!‹ In če bo v njej sin miru, bo na njem počival vaš mir; če pa ne, se mir povrne k vam. V tisti hiši ostanite ter jejte in pijte, kar vam dajo, kajti delavec je vreden svojega plačila. Ne hodíte iz hiše v hišo. V katero koli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, s čimer vam postrežejo. Ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in jim govorite: ›Približalo se vam je Božje kraljestvo.‹ V katero koli mesto pa pridete in vas ne sprejmejo, pojdite na njegove ulice in recite: ›Tudi prah vašega mesta, ki se je prijel naših nog, otresamo na vas, vendar védite, da se je približalo Božje kraljestvo.‹

(Lk 10,1-11, skrajšana verzija)

Osnovna usmeritev 12:

Cerkev potrebuje vernike, ki so predani služenju ljudem v duhu evangelija. V tem smislu ženske in moški delujejo kot glavnopoklicni sodelavci in sodelavke, kot diakoni ali duhovniki v župnijah, šolah, pri Caritas in v škofijskih uradih. Ljudje v naši deželi v njih najdejo strokovno in duhovno kompetentne sogovornice in sogovornike za vprašanja vere in življenja.

To na primer pomeni:

a. V skladu s sedanjo osnovno usmeritvijo in na podlagi personalnega načrta se aktivno išče, usposablja in spremlja glavnopoklicne sodelavke in sodelavce. Obstaja tudi koncept za razvoj osebja.

b. Ljudje v cerkveni službi imajo strokovno usposobljenost, krščanski odnos do življenja, empatijo, občutek družbene odgovornosti, občutek za skupnost in so povezani s Cerkvijo.

c. Na osnovi trenutnih potreb se bodo profili nalog duhovnikov, diakonov in glavnopoklicnih sodelavcev in sodelavk še naprej razvijali v smislu pastorale, ki upošteva karizme. V ta namen so na voljo ustrezna usposabljanja in kvalifikacijski ukrepi.

d. Na letnem pogovoru s sodelavci in sodelavkami pride do refleksije delovne situacije. Za duhovnike, diakone in osebje v pastorali in na socialnem področju so predvidene duhovne vaje, supervizija oz. coaching.

e. Zagotovljeno je, da se vsi zaposleni redno dodatno usposabljajo.

f. Za glavnopoklicno delo v Cerkvi so značilni privlačni, družini prijazni delovni pogoji, priložnosti za poklicni razvoj in ustrezno plačilo.