Organisation / Organizacija

Nedelja

Binkošti - prihod Sv. Duha

Zaključek velikonočnega časa

Binkošti (Gotthardt)
Binkošti (Gotthardt)

Binkoštna nedelja je petdeseti in s tem zadnji dan velikonočnega časa. Že v dobi Stare zaveze so sedemkrat sedem dni po pashi, na kateri temelji krščanska velika noč, obhajali praznik tednov. Njegova vsebina je bila skupnost iz Egipta osvobojenega izraelskega ljudstva s svojim Bogom na Sinaju, predvsem pa dar Postave, po kateri je Izrael postal Božje ljudstvo. Stara legenda pripoveduje, da so tedaj vsi narodi slišali Božje zapovedi, ampak samo Izraelci so bili pripravljeni, da jih sprejmejo in živijo po njih. V Apostolskih delih beremo nekaj podobnega. Prav na ta dan je prišel nad apostole Sveti Duh v obliki plamenov. V ognju se je Bog nekoč razodel tudi na Sinaju. Vsi ljudje v Jeruzalemu so slišali veselo oznanilo o Jezusovem vstajenju v svojem jeziku. S tem se je začelo obdobje Cerkve.

Evangelist Janez je dodal še drug vidik. Jezus se prikaže učencem na velikonočno nedeljo zvečer, dihne v učence in jim tako posreduje Svetega Duha. Ta evangelij se oznanja na binkoštno nedeljo in verjetno se pri bogoslužju komaj kdaj zavemo, da se je to zgodilo že petdeset dni prej. Za Janeza so Jezusova smrt, njegovo vstajenje, vrnitev k nebeškemu Očetu ter dar Svetega Duha namreč eno samo dogajanje, ki ga imenuje Jezusovo povišanje. Bistveno je, da se je po Jezusovem vstajenju naselil Sveti Duh v tistih, ki verujejo v Jezusa, Božjega Sina. To je neke vrste rojstni dan Cerkve, ki je novi tempelj – bivališče Boga v tem svetu.

S praznikom binkošti, praznikom prihoda Svetega Duha, kristjani 50 dni po Jezusovem vstajenju praznujejo praznik začetka širjenja krščanstva, letos je to 28. maja.

Praznik Svetega Duha

Praznik binkošti obhajamo 50 dni po veliki noči in je praznik prihoda Svetega Duha, ker je na ta dan po svetopisemskem sporočilu nad zbrane učence in Božjo mater Marijo prišel Sveti Duh. Hkrati ta praznik tudi pomeni začetek širjenja krščanstva, kajti Duh je napolnil apostole z modrostjo in pogumom, da so ljudem začeli oznanjati resnico o Jezusu in njegov nauk.

Običaji

Ponekod cerkve za binkošti okrasijo s svežim zelenjem. Tudi po hišah in na oknih postavljajo brezove veje, na katerih se, po ljudskem izročilu, usede Sveti Duha in prinese ljudem usmiljenje.

Binkoštni praznik v Celovcu

Drugič bo potekal „praznik mladine“, ki ga od leta 2000 v Salzburgu naprej vsako leto za binkošti pripravlja skupnost Loretto in je po mnenju prirediteljev največje katoliško mladinsko srečanje Srednje Evrope, tudi v Celovcu.
V soboto, 27., in v nedeljo, 28. maja, vabi skupnost Loretto Koroška v sodelovanju s Katoliško mladino Koroška vedno od 9. ure naprej na binkoštni kongres za mlade ljudi z raznolikim sporedom v celovško mestno cerkev sv. Egidija.
Škof Jože Marketz bo z udeleženci in udeleženkami v soboto ob 16. uri obhajal bogoslužje. Na sporedu bodo mdr. Večer usmiljenja, hvalnice in verski impulzi in pričevanja.

Binkošti so rojstni dan Cerkve

Že v dobi Stare zaveze so sedemkrat sedem dni po pashi, na kateri temelji krščanska velika noč, obhajali poseben praznik. Njegova vsebina je bila skupnost iz Egipta osvobojenega izraelskega ljudstva s svojim Bogom na Sinaju, predvsem pa dar Postave, po kateri je Izrael postal Božje ljudstvo.

Stara legenda pripoveduje, da so tedaj vsi narodi slišali Božje zapovedi, ampak samo Izraelci so bili pripravljeni, da jih sprejmejo in živijo po njih. V Apostolskih delih beremo nekaj podobnega. Prav na ta dan je prišel nad apostole Sveti Duh v obliki plamenov. V ognju se je Bog nekoč razodel tudi na Sinaju. Vsi ljudje v Jeruzalemu so slišali veselo oznanilo o Jezusovem vstajenju v svojem jeziku. S tem se je začelo obdobje Cerkve.

Evangelist Janez je dodal še drug vidik. Jezus se prikaže učencem na velikonočno nedeljo zvečer, dihne v učence in jim tako posreduje Svetega Duha. Ta evangelij se oznanja na binkoštno nedeljo in verjetno se pri bogoslužju komaj kdaj zavemo, da se je to zgodilo že petdeset dni prej. Za Janeza so Jezusova smrt, njegovo vstajenje, vrnitev k nebeškemu Očetu ter dar Svetega Duha namreč eno samo dogajanje, ki ga imenuje Jezusovo povišanje. Bistveno je, da se je po Jezusovem vstajenju naselil Sveti Duh v tistih, ki verujejo v Jezusa, Božjega Sina. To je neke vrs-te- rojst-ni dan Cerkve, ki je novi tempelj – bivališče Boga v tem svetu.

Zahvalna molitev na binkošti

Zahvalimo se Bogu, našemu Očetu. Poslal je Svetega Duha, da bi vsakdo slišal veselo oznanilo v svojem jeziku. Dobri Oče, zahvaljujemo se ti za delovanje Svetega Duha po vsem stvarstvu. Že na začetku je tvoj duh vel nad vodami. On je Gospod, ki nas oživlja in prenavlja obličje zemlje.

Zahvaljujemo se ti, ker si vedno znova poklical ljudi in na nje

položil svojega Duha. Poslal si

preroke, da govorijo v tvojem

imenu, da rušijo in podirajo,

zidajo in sadijo.

Zahvaljujemo se ti za čudovita dela Svetega Duha v življenju tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa: za njegovo učlovečenje iz Device Marije, njegov krst v Jordanu, za obujenje Križanega od mrtvih in navzočnost Vstalega v tvoji Cerkvi.

Zahvaljujemo se ti za binkoštni čudež, za dar Svetega Duha, našo pomoč od zgoraj, za ogenj njegovega oznanila in pričevanje apostolov.

Zahvaljujemo se ti za darove Svetega Duha, ki smo jih prejeli:

za dar modrosti in umnosti,

dar sveta in moči,

dar vednosti in pobožnosti

in za dar strahu Božjega,

ki nas uči živeti po tvoji besedi.

Zahvaljujemo se ti

za sadove Svetega Duha,

za ljubezen, veselje in mir,

potrpežljivost, blagost in dobrotljivost,

dobrohotnost, krotkost in zvestobo,

skromnost, vzdržnost in čistost.

Zahvaljujemo se ti za Svetega Duha,

ki nadaljuje Kristusovo delo med nami:

nas posvečuje in tolaži,

prihaja na pomoč naši slabotnosti

in v nas vžiga ogenj svoje ljubezni.

Zahvaljujemo se ti, dobri Oče,

po tvojem Sinu v Svetem Duhu.

Tebi čast in hvala vekomaj.

Amen.

Klaus Einspieler