Organisation / Organizacija

Nedelja

Akcija treh kraljev 2022

Za indigena ljudstva v tropskem deževnem gozdu

2022 pod dobro zvezdo (KJ)
2022 pod dobro zvezdo (KJ)

Indigena ljudstva varujejo amazonski deževni gozd. Deževni gozd gori, velike površine krčijo, da tako pridelujejo sojo in palmovo olje ali kopljejo rudo.

Brezobzirno uničevanje deževnega gozda ogroža preživetje Indijancev, jemlje jim življenjsko osnovo. Profitneži tudi kršijo pravice, ki jih imajo po ustavi. Brazilska vlada pa pospešuje izkoriščanje (tudi evropskih) koncernov: gozd krčijo, da pridobivajo sojo kot krmo, travnike za izvoz govejega mesa, dragocen lest teak in mahagoni, pospešujejo proizvodnjo palmovega olja, in nelegalno kopanje zlata in boksita. To agresivno ravnanje škoduje ljudem in okolju. Indigena ljudstva z brutalnimi sredstvi silijo, da zapustijo sovje vasi. Prevladuje nasilje, ki se ne niti ne ustavi pred umorom. Z vsakim krčenim gozdom pa se vse bolj približujemo podnebni katastrofi.

Krčenje deževnega gozda ogroža zdravje. Ponekod je zastrupljena potna voda, ker živo srebro prihaja v vodo pri kopanju zlata. Tudi nove bolezni in covid19 so dosegli indigene vasi. Posebej prizadeti so otroci in nosečnice. Organizacija CIMI omogoča medicinsko oskrbo. Domačini pa posebej uporabljajo številne rastline iz deževnega gozda za zdravljenje. CIMI pomaga tudi pri oskrbovanju iz lastne moči. S poljedelstvom, zbiranjem sadežev, lovom in ribarjenjem se indigeni narodi sami oskrbujejo. Izobrazba je pomembna, da spoznavajo lastne pravice in ozaveščeno sami oblikujejo prihodnost.

Posebej potrebna sta pouk v materinščini, portugalščina kot drugi jezik, in posredovanje tradicionalnega znanja za življenje v deževnem gozdu.

Vaš dar prispeva del k preživetju indigenim narodom v amazonskem območju. Tudi vi lahko prispevate k temu, da bomo »zelena pljuča sveta« ohranili za naše svetovno podnebje.

»Trije kralji imajo nalogo, da prinesejo božično veselje v domove,« je poudaril škof Jože Marketz pri blagoslovu bližajoče se trikraljevske akcije. Vsem, ki se v tem času izzivov podajo na pot in prenašajo blagoslov na drug način, velja veliko spoštovanje in pohvala, je dejal škof s pogledom na angažma tisoče otrok, mladih in odraslih, ki se ob koncu leta udeležujejo trikraljevske akcije.

Trikraljevsko akcijo 2022 bo mogoče izvesti z upoštevanjem potrebnih varnostnih ukrepov. V higienskem konceptu, ki ga je Trikraljevska akcija pripravila v skladu z zdravstvenimi uradi in drugimi strokovnjaki in strokovnjakinjami in je vedno znova aktualiziran, najdete zakonske smernice in priporočila pri izvedbi letošnje trikraljevske akcije na naši spletni strani.

20 - C + M + B - 22

»Christus Mansionem benedicat –

Kristus blagoslovi to hišo«

Vsako leto trije kralji prinašajo blagoslov za novo leto v naše hiše in družine in s tem tudi blagoslov sestram in bratom v deželah v razvoju. Akcija treh kraljev podpira nad 500 projektov v 20 deželah in s tem omogoča življenjsko spremembo milijonom ljudem v revnih deželah Afrike, Azije in Latinske Amerike. Trikraljevska akcija ima svojo tradicijo po naših farah. Posebej ponosni smo, da je bil začetek pri nas na južnem Koroškem, v fari Žvabek, in tako se je razširila misijonska zamisel darovanja za druge v revnih deželah po vsej Avstriji. Nosilec te akcije je Katoliška otroška mladina.

2022 pod dobro zvezdo

Trikraljevski blagoslov naj vas spremlja in podari vsem dobro življenje.

Zdravja zate in za vse, ki so ob tebi. Mir naj vlada med vsemi bitji.

Veselja in moči za celotno leto želijo

Gašper, Melhijor in Boltežar

Voščila

Veselje in mir tej hiši!

Tistim, ki živijo brez upanja, prižigamo znova luč upanja!

Zato pojemo za ljudi, ki so potrebni pomoči.

Prav lepa hvala za vaš dar, ki prinaša novemu upanju žar!

Naj vas spremlja v letu novem: Bog s svojim blagoslovom.

Srečno novo leto vam želimo in blagoslova se z vami veselimo, da srečni vsi in zdravi bi bili ta dar vam Bog povrni.

Zvezdo nosim in vas vodim,

veliko veselja vam oznanim.

Zveličar nam se je rodil,

ki je mir ljudem podaril.

Trije Kralji vam voščijo srečno

in blagoslovljeno novo leto.

Jaz betlehemska zvezda sem,

ki svetim kažem kraljem pot,

kjer gospod prebiva,

da bi k njemu našli pravo pot,

ki na vso zemljo luč razliva.

Trije Kralji vam voščijo srečno

in blagoslovljeno novo leto.

Trije kralji

Gašper, Melhijor

in Boltežar –

trije kralji

imajo svoj čar.

Ne potujejo

v Betlehem,

pridejo v hiše

k nam vsem.

Obiščejo sosede

in nas,

delijo veselje

za celo vas.

Namesto kadila,

mire, zlata,

prinesejo žegen

od Jezusa.

Mili Hrobath