Organisation / Organizacija

Nedelja

Ker je Bog ljubezen 5

Duhovnost in skrb za pastoralne poklice

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Železna Kapla (Nedelja)

»Moje oči so videle tvojo rešitev, ki si jo pripravil pred obličjem vseh ljudstev.« (Lk 2,30-31)

Evangelist Luka nam s Simeonom in Ano predstavi dva človeka, ki pričakujeta Božje odrešenje in dopustita, da ju vodi Božji Duh. (Lk 2,22-40)

Ko so se dopolnili dnevi očiščevanja po Mojzesovi postavi, so otroka prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda, kakor je zapisano v Gospodovi postavi: Vsak moški prvorojenec naj se imenuje svet Gospodu, in da bi žrtvovali, kakor je rečeno v Gospodovi postavi: dve grlici ali dva golobčka.

Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon; bil je pravičen in bogaboječ. Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil nad njim. In Sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega Mesija. V Duhu je prišel v tempelj. In ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili vse po običaju postave, ga je tudi Simeon vzel v naročje, slavil Boga in rekel:

»Gospodar, zdaj odpuščaš svojega služabnika po svoji besedi v miru,

kajti moje oči so videle tvojo rešitev,

ki si jo pripravil pred obličjem vseh ljudstev:

luč v razodetje poganom in slavo Izraela, tvojega ljudstva.«

Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuélova hči iz Aserjevega rodu. Bila je že zelo v letih. Po svojem devištvu je sedem let preživela z možem, nato pa je kot vdova dočakala štiriinosemdeset let. Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s posti in molitvami služila Bogu. Prav tisto uro je stopila tja in zahvaljujoč se slavila Boga ter o njem pripovedovala vsem, ki so pričakovali odkupitev Jeruzalema. (Lk 2,22-32.36-38, skrajšana verzija)

Osnovna usmeritev:

Krščanska vera črpa svojo vitalnost iz notranje povezanosti z Bogom. Kristus poziva vse krščene, naj živijo vero na svoj osebni način. Ljudje v Cerkvi najdejo priložnosti za odkrivanje in prakticiranje duhovnega izražanja. V prelomnih življenjskih obdobjih so deležni pozornosti in spremstva. Poklicanost za posebno službo se razjasni preko sodelovanja v duhovnem in dobrodelnem življenju Cerkve.

To na primer pomeni:

a. Spodbujamo in podpiramo duhovne pobude in skupine, da bi ljudje, zlasti otroci in mladi, v njih našli svoj dom v Cerkvi.

b. Moški in ženske, ki želijo odkriti ali ponovno zaživeti svojo poklicanost h krščanstvu, bodo našli duhovne ponudbe. Skupnosti in duhovni centri so povabljeni, da se odprejo ljudem, ki se želijo udeležiti duhovnih vaj ali najti čas za odmor.

c. Verniki, ki čutijo klic, da bi sledili Kristusu kot duhovniki, diakoni, v pastoralni službi ali kot redovnice ali redovniki, najdejo prostor in čas, da razjasnijo in razvijejo svoj poklic.

d. Kandidati za krst se skupaj pripravljajo na krst v regijah in so deležni duhovnega spremstva.

e. Sodelavke in sodelavci v pastoralnih službah bodo usposobljeni, da lahko duhovno spremljajo vernike in iskalce. Duhovno spremstvo je na voljo v vseh regijah.