Pfarre / Fara

Latschach/Loče

»Buah te sprijmƏ«

Romanje Živega rožnega venca v Loče/Latschach

c) Nedelja
c) Nedelja

Na kraju, kjer je deloval župnik Janez Lejčahar in kjer je Janko Mikula napisal besedilo pesmi Rož, Podjuna, Zila, so se letos srečali k molitvi članice in člani Živega rožnega venca prav iz teh treh koroških dolin. Cerkev v Ločah je bila polna in ob lepem vremenu so obhajali letošnjo srečanje in skupaj molili.

»Buah te spreijmƏ«, s temi besedami je pozdravila Erika Wrolich članice in člane Živega rožnega venca v »stolnici zgornjega Roža«, v farni cerkvi v Ločah. Obenem pa je izrekla tudi prošnjo, »da bi navzoče sprejel Bog pod svoje varstvo.« Župnija letos obhaja dve obletnici: 270-letnico ustanovitve župnije in 30-letnico delovanja župnika Stanka Olipa v Ločah. »Farani smo hvaležni, da imamo dobrega dušnega pastirja, ki zgledno skrbi tudi za enakovrednost obeh deželnih jezikov,« se je zahvalila Erika Wrolich.

Po molitvi rožnega venca v obeh deželnih jezikih so darovali sveto mašo domači župnik in dekan območja Beljak-dežela Stanko Olip. Somaševali so Peter Olip, Ivan Olip, Janko Krištof in Sylvère Buzingo. S petjem litanije so bogoslužje sooblikovali pevke skupine pod vodstvom Dorice Kazianka.

Kot vsako leto je srečanje Živega rožnega venca priredilo Katoliške žensko gibanje. Skupno petje, skupna molitev k Devici milostljivi in skupna agapa so veliko darilo za stare in mlade članice in člane Živega rožnega venca. Tudi predsednica Katoliške akcije, Ani Boštjančič, je pri agapi poudarjala pomen vsakoletnega molitvenega srečanja in se zahvaljuje vsem sodelujočim ter organizatorjem.

Košare, polne z dobrotami, so k blagoslovu prinesele žene in možje iz naslednjih župnij: Pečnica, Bilčovs, Kotmara vas, Št. Janž, Žvabek, Št. Lenart pri Sedmih studencih, Brnca, Sveče, Bekštanj, Vogrče, Slovenj Plajberk, Podgrad in Brdo. Pri skupni agapi v vrtu župnišča so navezovali nove stike in poglobili dolgoletna prijateljstva. Romarke in romarji so občutili Božjo navzočnost in da so sprejeti in jih spremlja Bog.

Gott schütze dich

Mit diesen Worten wurden die Mitglieder des Lebendigen Rosenkranzes in der Pfarrkirche Latschach/Loče von Frau Erika Wrolich begrüßt. Die Pfarre feiert dieses Jahr zwei Jubiläen: 270 Jahre der Pfarrgründung und 30 Jahre vom Wirken des Pfarrers Stanko Olip in Latschach/Loče.

Nach dem Beten des Rosenkranzes wurde die heilige Messe gefeiert. Das gemeinsame Gebet, der Gesang und die Agape sind ein großes Geschenk für junge und ältere Mitglieder des Lebendigen Rosenkranzes. Es wurden neue Kontakte geknüpft und Freundschaften vertieft. Die Körbe voller Gaben wurden von den Frauen und Männern aus verschieden Pfarren gebracht und gesegnet.

Die PilgerInnen haben bei dieser Veranstaltung, die von Katoliško žensko gibanje jedes Jahr organisiert wird, besonders gespürt, dass Gott Sie auf dem Lebensweg begleitet und beschützt.

Alexandra Praster