Pfarre / Fara

Latschach/Loče

Zgodovinske osebnosti/Historische Persönlichkeiten

Vsaka fara ima osebnosti, ki so s svojim delovanjem zapuščale sledi v zgodovini. Na tem mestu najdete nekaj takih oseb, ki so sooblikovale razvoj loške fare.

In jeder Pfarre gibt es Persönlichkeiten, die mit ihrem Wirken Spuren in der Geschichte hinterlassen haben. An dieser Stelle finden Sie Biografien einiger Personen, die die Pfarre Latschach mitgeformt haben. 

>>  FRANC TREIBER (1809 - 1878)

>> JANKO MIKULA (1904 - 1988)