Pfarre / Fara

St. Margareten im Rosental/Šmarjeta v Rožu

Feuerwehrjubiläum in St. Margareten

Šmarješki gasilci so slovesno obhajali 130. obletnico

Feuerwehrmesse und Segnung zum 130 Jahr Bestandsjubiläum

»Gott zur Ehr und dem Nächsten zur Wehr«

Am Dreifaltigkeitssonntag feierten wir eine gelungene Zeltmesse zum 130 jährigen Bestandsjubiläum der St. Margaretener Feuerwehr. Unter zahlreicher Beteiligung der Pfarrbevölkerung zelebrierte Ortspfarrer und Feuerwehrkurat Mag. Elmar Antonius Augustin die Festmesse, die von den „Young Roses“ gesanglich verschönert wurde. Zahlreiche Feuerwehrkammeraden brachten sich beim Lesen von Lesung und Fürbitten ein. Nach der heiligen Messe erfolgte der Festakt, bei welchem die neu angeschafften Atemschutzgeräte, das Notstromagregat, sowie ein Löschfahrzeug gesegnet wurden.

Bei guter Stimmung und angenehmen Gesprächen, ergänzt durch Speis und Trank, Musik und einer Tombola klang dieser Feiertag aus. „Gut Heil“ allen Feuerwehrkammeraden!

Gasilska maša in blagoslovitev ob 130 obletnici obstoja šmarješke brambe

Ob visoki obletnici naših šmarjeških gasilcev smo obhajali lepo pripravljeno sveto mašo v šotoru pri športnem igrišču. Dekliški zbor »Young Roses« je pevsko oblikoval mašo, ki jo je daroval gasilski fajmošter Elmar Antonius Augustin. Tudi precej mladih gasilcev je sodelovalo pri bogoslužju. V svoji pridigi je župnik podaril pomebnost prostovoljnega nesebičnega dela za skupni blagor, posebno v času naravnih in osebnih nesreč. Po maši so še sledili pozdravi in nagovori, ter blagoslov dodatnih nakupov v pomoč našim gasilcem pri njihovem delu. Na priprošnjo svetega Florjana naj bi bili vsi obvarovani nesreč in telesnih poškodb.