Pfarre / Fara

Maria Rain/Žihpolje

Dekanatsmesse in Maria Rain

Am Samstag, dem 12. Oktober 2019, feierten wir in Maria Rain den diesjährigen Dekanatstag des Dekanates Ferlach. Um 15:30 versammelten sich zahlreiche Sängerinnen und Sänger mit Pfarrer Michael Joham im Pfarrhof Maria Rain zum Musikworkshop.

Um 17:30 Uhr begann die Prozession vor dem Gemeindeamt in Maria Rain. Die Priester des Dekanates beteten gemeinsam mit allen den Lichtreichen Rosenkranz. Die Prozession führte von Rosenkranzstation zu Rosenkranzstation.

Die Prozessionsteilnehmer wurden von Ortspfarrer Ulrich Kogler mit Weihwasser auf dem Kirchplatz empfangen. Danach feierten wir den Dekanatsgottesdienst in der Wallfahrtskirche. Es waren alle Priester, Diakone und Akolythen des gesamten Dekanates im Altarraum vertreten. Dechant Janko Kristof feierte die Heilige Messe. Der Festgottesdienst wurde unter der Leitung von Pfarrer Michael Joham mit der Gruppe vom nachmittäglichen Musikworkshop musikalisch gestaltet. An der Orgel Hanna Taschwer.

Nach dem Gottesdienst gab es eine gemeinsame Agape vor dem Pfarrhof.

Dekanijski dan na Žihpoljah

Pri nas imamo dolgoletno tradicijo rednih dekanijksih dnevov. Imeli zmo že celodnevne sporede, večinoma pa smo oblikovali popoldanski spored s sklepno sv. mašo in agapo. Ko smo v dekanijskem svetu premišlejvali o ukinitvi te tradicije, je bilo splošno mnenje, da naj jih ohranimo in vsaj enkrat na leto kot dekanijska skupnost obhajamo skupaj slovesno sv. mašo in se nato še družimo pri agapi. Ker smo se letos odločili za Žihpolje, smo se zmenili, da naše srečanje začnemo s procesijo, rožnim vencem in petjem Marijinih pesmi. „Skupno z Marijo k Jezusu“ je bilo geslo letošnjega srečanja, ki smo ga na ta način uresničili. Med procesijo so se ministranti pod vodstvom Alexandra Samitsch pripravljali na bogoslužje, pred procesijo že pa so pevci imeli pod taktirko župnika Michaela Joham vaje za mašo. Pri maši smo bili zbrani vsi duhovniki dekanije in polovica diakonov. Obhajanje smo začeli s prižiganjem misijonske sveče, ki v oktobru gre iz dekanije v dekanijo in nas spominja na to, da smo krščeni in poslani. Diakon Hermann je z bajtiškimi otroci pripravil spokorno bogoslužje in pri tem nazorno vključil simboliko vode. Slovesnost sv. maše se je izražala z navdušenim petjem zbora, ki je dobilo podporo zbranega ljudstva, s kajenjem in vsemi drugimi sredstvi, ki nagovarjajo naše čute in segajo do srca. V pridigi je bila poduarjena misijonska misel, misel gesla „Skupno z Marijo k Jezusu“, nedeljska misel, ki je govorila o hvaležnosti in slavljenju Boga zaradi njegovega delovanja v našem življenju in tudi misel o naši dekanijski skupnosti. Po maši smo bili povabljeni na farovško dvorišče, kjer smo se ob dobri jedi in pijači tudi telesno okrepčali. Zahvala velja vsem, ki so kakorkoli pripomogli k lepemu in spodbudnemu dekanijskemu srečanju. (Janko Krištof, dekan)

https://youtu.be/wEuXstcLUgE

Die Messe können sie über unseren Youtubekanal "Wings of Church" ansehen/nachhören:

https://www.youtube.com/watch?v=CVM548ZHmek