Pfarre / Fara

Ludmannsdorf/Bilčovs

Velika noč – zmaga življenja nad smrtjo / Ostern

Ti Gospod, ki imaš ključe življenja: Sprosti naše srce,
da bomo sprejeli velikonočno sporočilo in mu zaupali.
Preženi vse naše mračne misli, vse, kar nas navdaja s strahom in spravlja v obup.
Odpri nas za veselje tvoje zmage nad smrtjo in zlom in daj nam gotovost,
da se bodo tudi na zemlji zaprla vrata sovraštva in hudobije.
Ti, ki si življenje, vzemi nas seboj v prihodnost, brez nasilja, brez strahu in solza.
Odpri naše srce in nas pripravi za veselje odrešenja in za velikonočno jutro.

Sylvia Bukowski

Dragi farani: Nosite v srcu velikonočno zaupanje, bodite veseli kristjani in oznanjajte radostno novico: „ Kristus je vstal in živi ! Alejuja“
Da bi se vas velikonočno slavje dotaknilo in utrdilo v vaši veri, vam razsvetlilo
vaše srce in vas naredilo pogumne za vse življenske preizkušnje v vašem vsakdanu,
to vam faranom iz celega srca želi vaš župnik in župnijski svet.


Das Licht der Osterkerze
Die Osterkerze brennt, sie brennt für alle...
für die Hoffnungslosen, als Zeichen der Hoffnung,
für die Verzagten, als Zeichen der Zuversicht,
für die Mutlosen, als Zeichen neuer Kraft,
für die Suchenden, als Zeichen des Heils,
für die Friedlosen, als Zeichen der Sicherheit,
für die Einsamen, als Zeichen der Gemeinschaft,
für die Freudlosen, als Zeichen neuen Jubels,
für uns alle... als Zeichen der Auferstehung,
als Zeichen neuen Lebens.

Helene Renner

Liebe Pfarrangehörige: Ostern ist das Fest, wo auch Steine bewegt werden, wo Licht die Dunkelheit durchbricht. Ostern geschieht auch heute und das Osterlicht leuchtet für uns alle, wenn wir die Steine in uns selbst bewegen lassen und dadurch frei werden für den Aufbruch in ein neues Leben. Mögen sie in ihrem Leben das erlösende Osterlicht verspüren, welches ihnen neue Hoffnung und Zuversicht in ihrem oft mühsamen Alltag bringt.
Dies wünschen ihnen von ganzem Herzen ihr Pfarrer und der Pfarrgemeinderat.