Pfarre / Fara

Ludmannsdorf/Bilčovs

Spominska proslava ob 10. obletnici smrti L. Kassla

Ob 10. obletnici smrti gospoda župnika Leopolda Kassla je fara Bilčovs v petek 05. 10. 2018 vabila k spominski sv. maši in nato na spominsko proslavo v farni dom. Številčni sorodniki, farani in vsi, ki so bili povezani z rajnim gospodom župnikom, so se zbrali pri sv. maši, da se bi ga preko molitve spominjali in se zahvalili za njegovo dolgoletno delovanje. Janko Krištof je v svoji pridigi orisal župnikovo pot in močno izpostavil, kako zelo je on kot dekan že pri vizitaciji doživel živahno in aktivno faro. Ko je prišel po Kasslovi smrti v Bilčovs, je z veliko hvaležnostjo sprejel, da je rajni župnik sejal mnogo semen in v fari začrtal globoko duhovno pot, iz katere farani še danes črpajo in živijo.

Po sv. maši so dekleta Angels pod vodstvom Petre Schellander pozdravila številčno publiko, ki se je zbrala v farnem domu pri spominski proslavi, s pesmijo "Čas življenja" in s tem navezala na to, da je deset let, odkar so župnik Kassl umrli, tako hitro minilo. Leopold Kassl so nad 40 let delovali v Bilčovsu in so v fari zapustili mnogo sledov. Vedno spet srečujemo ljudi, ki tako spoštljivo govorijo o našem „hospudu“, da je čutiti, kako še po desetih letih živijo v naših srcih in so v mislih prisotni v naši fari. Leta 1968 so prišli gospod župnik v Bilčovs, kjer so se štiri desetletja prizadevali za bogato farno življenje. Fari so dali viden pečat na verskem, pa tudi narodno-političnem področju. Vedno spet so ponavljali, da so jim važne tri stvari: "Molitev, praznovanje nedelje in deljenje dobrin z drugimi.“ Te tri stebre so vidno živeli in jih skušali tudi nam faranom posredovati.

Cerkvene pevce so imeli zelo radi, bili so hvaležni za lepo petje in to znali tudi izpovedati, saj so močno živeli kulturo zahvale. Zbor Angels je prav pod Leopoldom Kasslom začel prepevati in še danes dekleta pojejo Bogu v čast in skrbijo za to, da ima duhovna pesem v cerkvi važno mesto. Spominski proslavi sta dala svoj glasbeni pečat tudi Mešani cerkveni pevski zbor pod vodstvom Joška Bostjančiča in Moški zbor pod vodstvom Marjana Gasserja, in navdušila obiskovalce, saj je Moški zbor po proslavi še dolgo prepeval v veselje obiskovalcev.

Leopold Kassl so bili doma v Štriholčah. Vsa leta v Bilčovsu so bili zelo povezani s svojo žlahto, prav posebej pa s svojim bratom Urhom v Podgorjah. V imenu svoje žlahte je spregovorila mag. Zalka Kuchling iz Štriholč, ravnateljica na Slovenski gimnaziji, in obujala spomine na svojega rajnega strica.

Rajni župnik so imeli zelo radi mladino in se vedno trudili za apostolske in molitvene skupine, vedno so imeli čas za vsakega farana. Dolgoletna sopotnica Leni Kulnik, ki je bila mnogo let v farnem svetu, je ob spominskem večeru spregovorila in zelo zanimivo orisala takratno delo z župnikom in tako prikazala, kaj vse je zaživelo v času njegovega delovanja, kar danes pač smatramo za samoumevno. Na spominskem večeru je spregovoril o delovanju z župnikom tudi dolgoletni mežnar Gerhard, ki je župnika zelo dobro poznal, saj ga je prav on nagovoril, da bi prevzel mežnarstvo. Ob koncu proslave je fotograf Štefan Reichmann popeljal obiskovalce s slikami v stare čase.Po proslavi smo se še nekaj ur v prijetnem vzdušju ob dobri kapljici, izvrstni malici, pa tudi marsikateri sladici poveselili, pokramljali in v hvaležnosti obujali spomine na našega rajnega gospoda župnika. Iskrena zahvala gre vsem, ki so prispevali in se prizadevali, da je spominska proslava tako dobro uspela in bo še dolgo odmevala v naših srcih. Vzeli smo na svojo pot domov besede, ki so jih župnik Kassl faranom pri raznih priložnostih kot spodbudo, pa tudi v pohvalo, nenehno ponavljali: "NADALJUJTE - WEITERMACHEN!" Tudi dandanes so nam faranom te besede v vodilo, da nadaljujemo njegovo začeto pot in hodimo z njegovim vzgledom pot dobre farne skupnosti.

Ani Boštjančič

Alles hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit der Stille. Eine Zeit des Schmerzes und der Trauer, aber auch eine Zeit der dankbaren Erinnerung.

So lud die Pfarre Ludmannsdorf am 05. 10. 2018 anlässlich des 10. Todestages von Pfarrer Leopold Kassl zu einer Gedenkmesse und anschließenden Gedenkveranstaltung ins Pfarrheim ein. Der Pfarrsaal füllte sich bis ins letzte Eck, was davon zeugte, dass die Pfarrangehörigen noch über den Tod hinaus mit Pfarrer Kassl verbunden sind. Pfarrer Kassl hatte 40 Jahre lang das Pfarrleben in Ludmannsdorf maßgeblich geprägt und viele bleibende Spuren hinterlassen, aus welchen auch heute die Pfarrangehörigen noch viel Kraft für den Glauben schöpfen können. In seiner Predigt unterstrich Pfarrer Janko Krištof, wieviele wertvolle Wurzeln er unserer Pfarre hinterlassen hat, von denen wir für unser Pfarrleben schöpfen können.
Als er als Kassls Nachfolger nach Ludmannsdorf kam, nahm er dies dankend an und versuchte all die Jahre Wertvolles zu bewahren und das fortzuführen, was Pfarrer Kassl begonnen hatte. Kurz vor seinem Tod im Jahr 2008 konnte ihn die Pfarre noch mit einem Doppelfest würdig feiern, einerseits anläßlich seines goldenen Priesterjubiläums, anderseits als Dankesfest für seine 40-jährige, unermüdliche und aufopfernde Tätigkeit für unsere Pfarre, die ihm alles bedeutete.

Pfarrer Leopold Kassl hatte seine Wurzeln in Mittertrixen bei Völkermarkt und war zeitlebens mit seiner Verwandschaft eng verbunden. Seine Nichte Mag. Zalka Kuchling, Direktorin am Slowenischen Gymnasium, erzählte dem Publikum, wie sie ihren Onkel als Jugendliche erlebt hat und wie viel er ihr bedeutet hat. Gesanglich begleitet haben den Abend die Angels unter der Leitung von Petra Schellander, der Männerchor unter der Leitung von Marian Gasser und der Gemischte Kirchenchor unter der Leitung von Joško Bostjančič, und ihm damit einen besonderen Wert gegeben, denn für Leopold Kassl hatten die Kirchenchöre immer hohen Stellenwert. Er brachte den Chören große Wertschätzung entgegen und war überaus dankbar dafür, dass das geistliche Lied in der Ludmannsdorfer Pfarre so stark vertreten war. Leni Kulnik, seine langjährige Wegbegleiterin im Pfarrgemeinderat, sprach in berührender Weise darüber, wie sehr sich Pfarrer Kassl für die Jugendarbeit einsetzte, wie wichtig im apostolische und Gebetsgruppen waren, wie geschickt er die Pfarre leitete und so viele Pfarrangehörige für die Mitarbeit motivieren und begeistern konnte. Zu Wort kam auch unser langjährige Mesner Gerhard, der sich ebenfalls in großer Dankbarkeit an die schöne und wertvolle Zeit mit Pfarrer Kassl erinnerte, denn gerade er war es, der ihn bat, den Dienst als Mesner zu übernehmen und anzutreten.
Anschließend wurde bei einem guten Gläschen Wein und einer schmackhaften Jause noch lange in die Nacht hinein gesungen, geredet und manch schöne Erinnerung an Pfarrer Kassl wachgerufen.
Im Jahresbericht 2008, dies war auch sein Todesjahr, richtete Pfarrer Kassl folgende Worte an die Pfarrangehörigen:
"Ich hab euch den Glauben eingepflanzt, verliert ihn nicht!"
"Ich hab euch die Gebote gepredigt, übertretet sie nicht!"
"Ich hab eure Ehen gesegnet, kränkt einander nicht!"
"Ich hab für eure Toten gebetet, vergesst sie nicht!"
"Ich hab euch den Weg zum Himmel gewiesen, verlasst ihn nicht!"