Pfarre / Fara

Ludmannsdorf/Bilčovs

„Spet kliče nas venčani maj“ / Maiandachten haben langjährige Tradition

„Spet kliče nas venčani maj“

V naši fari Bilčovs imajo šmarnice dolgoletno tradicijo. V bilčovski cerkvi skrbi mežnar Gerhard Kropivnik, da se v mesecu maju redno moli rožni venec, litanije in pojejo Marijine pesmi.
Zaključne šmarnice smo obhajali posebej slovesno. Župnik Janko Krištof nam je po petih litanijah podelil evharistični blagoslov.
Zahvala gre mežnarju in ženi Mici, ki skrbita, da ta lepa tradicija v majniku častiti Mater božjo, ne gre v izgubo in Ani Ogris, ki je v petkih vabila članice Živega rožnega venca k molitvenem srečanju v cerkev.

Tudi v Želučah so se srečali vaščani v prelepi podružni cerkvi in v skupni molitvi prosili Marijo za pomoč. V podružni cerkvi Velinjavas so se srečali vaščani ob nedeljah in praznikih in z molitvijo in lepim petjem počastili Mater božjo. V Velinji vasi so letos praznično zaključili šmarnice z nastopom Rozije, Kriste in Regine Krušic in Christine Wulz, ki so vse navzoče očarale s prelepim petjem. Zaključili smo z agapo in se v skupnosti poveselili.
Zahvala gre vsem, ki se trudijo za to dragoceno tradicijo in ki se prizadevajo, da po cerkvah v bilčovski fari zadoni v maju pesem:“ Spet kliče nas venčani maj!“

Maiandachten haben langjährige Tradition

Maiandachten haben in der Pfarre Ludmannsdorf langjährige Tradition. In der Ludmannsdorfer Kirche ist es unserem Mesner Gerhard Kropivnik eine Herzensangelegenheit im Monat Mai Maria Mutter Gottes zu ehren und sie im Lied und Gebet anzupreisen. Das Gebet zu Mutter Gottes verbindet uns Gläubige mit Jesus Christus. Anni Ogris lud jeden Freitag die Mitglieder des Lebendigen Rosenkranzes zum Gebet ein. Ein herzliches Danke allen, die sich bemühen, dass diese schöne Tradition der Maiandacht weiterlebt und so hoffentlich nie in Vergessenheit geraten wird.
Auch in der Selkacher Filialkirche trafen sich die Dorfbewohner zum Rosenkranzgebet.
In der Filialkirche Wellersdorf wurde jeden Sonntag und auch feiertags gebetet, gesungen und Mutter Gottes verehrt. Zum heurigem Abschluss überraschten Rosi, Krista und Regina Krušic und Christine Wulz in einem kurzen Konzert mit berührenden Marienlieder.
Nach dem Gebetstreffen folgte eine Agape im Freien. …Wir danken Christine Wulz mit ihrem Team, dass sie uns kulinarisch so verwöhnt haben.

Ani Boštjančič