Pfarre / Fara

Ludmannsdorf/Bilčovs

Šolska maša ob začetku velikonočnih počitnic | Schülermesse am Anfang der Osterferien

Prve sv. maše na prostem v letošnjem letu nismo mogli praznovati lepše.
Sončno vreme brez oblaka in prešerni otroci Ljudske šole Bilčovs, ki so se veselili velikonočnih počitnic!

Učiteljski zbor ljudske šole je kot svojo zadnjo dejavnost pred počitnicami imel nalogo pripeljati otroke pred farni dom, kjer jih je z veseljem pričakal domači župnik Janko Krištof.

Skupaj z zastopnikoma staršev so otroci praznovali sv. mašo. Nekateri so ministrirali, drugi pa so bogoslužje obogatili s svojimi prošnjami. Zahvaljujemo se tudi direktorju Ljudske šole, gospodu Tomiju Partlu, ki je prevzel vlogo bralca berila.

Našim šolarkam in šolarjem, ter seveda tudi učiteljicam in učiteljem želimo, da bodo doživeli bogat veliki teden in se bodo po počitnicah spočiti vrnili nazaj v šolske klopi.

///

Am letzten Tag vor den Osterferien feierten die Schülerinnen und Schüler der VS Ludmannsdorf in diesem Jahr die erste hl. Messe beim wolkenlosen Wetter
im Freien.

Der ganze Lehrkörper begleitete die Kinder von der Schule zur hl. Messe zum Pfarrheim.
Die Kinder freuten sich diese hl. Messe zu feiern, denn danach ging es in die Osterferien.
Mit großer Freude übernahmen sie auch die Fürbitten und verschönerten so den Gottesdienst. Der Direktor der VS Herr Tomi Partl las die Lesung.

Wir wünschen den Schülerinnen und Schülern, wie auch dem Lehrkörper gesegnete Feiertage. Mögen alle die Zeit rund um Ostern als große Bereicherung erfahren und viel Freude in den Ferien erleben.

Primož Prepeluh