Pfarre / Fara

Ludmannsdorf/Bilčovs

Pfarrheim/Farni dom

Feierliche Segnung des neuen Pfarrheimes in Ludmannsdorf / Slovesni blagoslov farnega doma v Bilčovsu

Pfarrheim / Farni dom (© Foto: Reichmann)
Pfarrheim / Farni dom (© Foto: Reichmann)

Am Samstag, dem 22. November 2014, wurde in Ludmannsdorf das neue Pfarrheim gesegnet. Die hl. Messe und die anschliessende Segnungsfeier hielt Diözeanbischof Dr. Alois Schwarz. Die Kirche und das Pfarrheim füllten sich mit zahlreichen Gläubigen, die gekommen sind, um diesen bedeutenden Augenblick mit zu erleben. In der Kirche sangen unsere Kirchenchöre, im Pfarrheim der gemischte Chor Ludmannsdorf und der gemischte Chor des Kulturvereines BILKA. Die Agape wurde von unseren Frauen vorbereitet und von der „Foodsharing-Gruppe“ aus Maria Elend.

Auch am Sonntag nach der Messe kamen noch viele Gläubige, um mit uns die Freude am gelungen Werk zu teilen.

V soboto, 22. novembra  smo v Bilčovsu slovesno blagoslovili farni dom. Sv. mašo in blagoslovitveno slovesnost je vodil naš škof dr. Alois Schwarz. Tako farna cerkev, kakor nato farni dom sta se napolnila s številnimi verniki, ki so prišli na obhajanje tega velikega dogodka. V cerkvi so prepevali naši cerkveni zbori, v farnem domu pa sta dala pevski okvir nemški prosvetni zbor in mešani zbor SPD Bilka. Agapo so pripravile naše gospodinje in skupina, ki si prizadeva za preprečevanje odmetavanja hrane.

Tudi v nedeljo po maši smo vabili v farni dom na dan odprtih vrat.

Wenn nicht der Herr das Haus baut, müht sich jeder umsonst, der daran baut. (Ps 127,1)                                                 Če gospod ne zida hiše se zaman trudijo z njo njeni graditelji, (Ps 127,1)

Die gemeinsame Ansprache von Pfarrer Janko Krištof und der Obfrau des Pfarrgemeinderates 

Sehr geerter Herr Bischof, Herr Vizebürgermeister und alle Vertreter des öffentlichen Lebens,  liebe Patinnen und Paten des Pfarrheimes, freiwillige Helfer und Helferinnen, Vertreter der Firmen und Vereine, liebe Anwesende, herzlich willkommen im neuen Pfarrheim!

Am 25. Mai haben wir an diesem Ort die Grundsteinlegung gefeiert, am 2. Juni haben die Arbeiten begonnen und heute am 22. November dürfen wir mit großer Freude im Herzen und in Dankbarkeit  die Fertigstellung des Pfarrheimes feiern. Das haben viele Mitwirkende ermöglicht, alle, die einen finanziellen Beitrag gegeben haben, alle die mitgearbeitet haben – sei es als Firmen oder freiwillige Helfer – alle, die im Hintergrund  und beim Planen mitgewirkt haben und selbstverständlich auch die Diözese, die einen beträchtlichen Teil der Baukosten mitfinanziert hat. Auch die öffentliche Hand hat sich schon beteiligt und hat einen namhaften Betrag noch in Aussicht gestellt. Den guten Verlauf,  und die positive Stimmung dürfen wir dem Segen Gottes zuschreiben, begleiteten doch viele treue Beter und Beterinnen das Entstehen des Hauses. Uns ist bewusst »Wenn der Herr nicht das Haus baut, mühen sich die Arbeiter vergebens.«

Heute wollen wir allen danken, die beim Entstehen des Pfarrheimes beteiligt waren. Für sie werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch eine Dankesfeier vorbereiten. Von den freiwilligen Helfern, die viele Stunden am Bau verbracht haben, möchten wir aber heute stellvertretend zwei besonders nennen: Gerhard Kropivnik, der nicht nur gearbeitet hat, sondern auch vieles organisiert und in die Wege geleitet hat und Hansi Mikula, der ebenfalls sein Können als Multitalent und sehr viel Zeit eingebracht hat.

Ein großer Dank gilt allen Köchinnen, die um das leibliche Wohl der Arbeiter gesorgt haben und sie mit erlesenen Speisen bewirtet haben, sowie allen, die die Getränke beigesteuert haben. Auch hier möchten wir die Pfarrhaushälterin Kati Luppar besonders erwähnen, die durch die ganze Zeit besonders gefordert war. Auch ihnen gilt unser Applaus.

Ein weiterer Dank allen Firmen für die pünktliche und vorzüglich erbrachte Leistung, den heimischen Firmen auch noch um das besondere Entgegenkommen bei den Angeboten.

Wir haben ihn nicht vergessen: unseren Architekten Dipl. Ing. Anton Reichmann. Er war es, der das Gesamtkonzept entworfen hat und die Arbeiten mit großer Fachkompetenz und auch mit viel Geduld begleitet hat. Es ist auch sein Verdienst, dass wir die Bauarbeiten so harmonisch und fließend durchführen konnten. Jedes lobende Wort auf Kosten des Pfarrheimes wird immer auch ihn einschließen.

Wir sind auch dem Pfarrgemeinderat dankbar, dass er die Herausforderung angenommen hat, das Pfarrheim zu bauen und die damit verbundenen neuen Aufgaben im Dienste einer lebendigen Pfarrgemeinschaft.

Wir haben den heutigen Festakt so konzipiert, dass es deutlich zum Ausdruk kommt, wie wir dieses Pfarrheim verstehen. Das Haus soll ein Ort der Begegnung, der Bildung, der Kultur und der Geselligkeit in unserer Gemeinde sein. Obwohl es in erster Linie den pfarrlichen Bedürfnissen dienen soll, laden wir die heimischen Vereine ein, sich dieser schönen Räume zu bedienen. In diesem Sinne bieten wir im ersten Jahr allen Vereinen an, dass sie die Räume für eine Veranstaltung  kostenlos mieten können.

Wir danken dem Gemischten Chor Ludmannsdorf und dem gemischten Chor des slowensichen Kulturvereines Bilka für die gesangliche Umrahmung dieser Segnungsfeier.

Skupni nagovor župnika Janka Krištofa in podpredsednice farnega sveta Anije Reichmann. 

Spoštovani g. škof, g. podžupan, dragi botri in dobrotniki farnega doma, prostovoljci in prostovoljke, zastopniki obratov in društev, dragi navzoči, prisrčno dobrodošli v novem farnem domu!

Za bilčovško faro in za celo občino je danes velik in pomemben dan. V najkrajšem času nam je uspelo izpeljati in zaključiti dela farnega doma. Še ni dolgo od tega, ko smo začeli resno razmišljati, da bi postavili namesto stare mežnarije, novo sodobno stavbo, ki bi bolj ustrezala sedanjim dušnopastirskim potrebam. Po dobri presoji, smo se v farnem svetu odločili za gradnjo in takoj začeli zbirati sredstva. Začela se je načrtovalna faza, ki je bila tudi dosti napeta, saj smo morali sestaviti koncept, ki  naj bi bil po eni strani čim bolj funkcionalen, po drugi strani pa ne bi presegal naših finančnih zmogljivosti. Pridobili smo škofijo, ki nam je zagotovila velik del sredstev. Upali smo tudi na javno roko, ki nas bo podprla, zavedali pa smo se, da bomo določeno vsoto morali zbrati tudi sami. Na razne načine, je polagoma pritekal denar. Od vsega začetka je bilo jasno, da bomo v gradnjo vključili čim več domačih obratov. Izkušnja pa nam je pokazala, da bo tudi mnogo ljudi iz naše fare, ki bodo za projekt zastavili svoje moči in znanje. Tako smo konec maja tega leta položili temeljni kamen, 2. junija pa smo začeli pripravljati teren. V skoraj neverjetnih 6 mesecih nam je s skupnimi močmi uspelo dokončati gradnjo farnega doma. Skozi ves čas nas je spremljala molitev svetlega dela rožnega venca. Čutili smo, kako je božja moč podpirala naše delo in trud. Zato se najprej zahvaljujemo Bogu za vse, kar smo v tem času prejeli.

Zahvaljujemo se vsem prostovoljnim pomočnikom, ki so na razne načine doprinesli svoj delež k uspešnemu zaključku gradbenih del. Za vse te bomo v doglednem času pripravili še posebno zahvalno praznovanje. Med njimi pa danes  še posebej imenujemo mežnarja in Rupiča, ki sta največ časa, moči in znanja vnesla v to zgradbo. Z apalvzom se jima zahvalimo.

Velika zahvala  velja gospodinjam, ki so kuhale delavcem in vsem drugim, ki so skrbeli za pijačo. Prav posebno pa tudi tukaj imenujemo Katijo Lupar, ki vseskozi skrbela za dobrobit naših delavcev.

Zahvaljujemo se vsem botrom in botram, velikodušnim darovalkam in darovalcem, ki ste nas pri raznih zbiralnih akcijah podprli.

Nadaljna zahvala vsem obratom, ki ste opravili strokovna dela, posebno še domačim podjetjem za ugodne ponudbe.

Zahvaljujemo se tudi škofiji za velikodušno finančno podporo in strokovno spremstvo pri načrtovanju.

Nismo ga pozabili. Velika zahvala in naš poklon velja seveda našemu arhitektu Toniju Reichmannu, ki je vložil vse svoje znanje in je vzorno in vestno spremljal vsa gradbena dela. Njegova največja zasluga pa je v načrtovanju. Osnoval je zgradbo, ki je po zunanji obliki izredno lepa in funkcijonalna, se lepo zliva v celoto tega prostora in vabi mimoidočega v svojo bližino.

Ob koncu pa še zahvala farnemu svetu, ki je sprejel ta veliki izziv in se odločil za to novo pot.

Današnja blagoslovitvena slovesnost pa naj bo tudi izraz tega, kar naj v bodoče ta hiša predstavlja – naj bo skupni dom vseh. Čeprav brez dvoma želi farni dom služiti farnim potrebam, smo od vsega začetka dajali znamenja, da bo dom odprt tudi za druge skupine v naši občini in bližnji okolici. Naj bo kraj srečanja, izobraževanja, kraj kulture in druženja.

V tem smislu ponujamo v prvem letu vsem domačim društvom da brezplačno najamejo prostore za eno prireditev. 

Prav prisrčna zahvala obema zboroma za njuno petje pri tem slavju.