Pfarre / Fara

Ludmannsdorf/Bilčovs

Maiandacht / Majniške šmarnice

Majniške šmarnice v naši fari

Letos nam je Corona prekrižala na cerkvenem področju razna molitvena srečanja. Tako so se letošnje slovenske šmarnice s prelepim Marijinim petjem pri Gospe Sveti žal odvijale in posnele samo v malem krogu in nato prenašale preko radijskih valov. V naši fari Bilčovs pa smo obhajali šmarnice ob nedeljah in praznikih v Velinji vasi in Želučah. Zelo smo hvaležni vsem, ki se prizadevajo, da molitev živi tudi še po vaseh.
V Bilčovsu se za molitev rožnega venca in za vsakodnevne šmarnice zelo prizadeva naš mežnar Gerhard Kropivnik, zakar mu smo zelo hvaležni.
V cerkvem listu NEDELJA je bilo letos priloženo šmarnično branje. Župnik Vincenc Gotthard, velik Marijin častilec je razmišljal o Materi Božji in nam skušal približati, kako bogato nam lavretanske litanije pogrnejo duhovno mizo. Prav te misli župnika Gottharda so spremenile vsakodnevne šmarnice v nekaj posebnega. Mežnarjeva žena Mici je bila pripravljena prevzeti nalogo in stopiti prvič v službo bralke ter dati temu razmišljanju župnika Gottharda svoj glas. Lepo je imeti po farah laike, ki skrbijo, da se ljudje srečajo za pesem in molitev Mariji v čast in s tem pokažejo, da je Marija naša mati, ki nam pomaga nositi naše težave.
Na spodbudo našega škofa, da naj se srečujemo verniki v malih skupinah in poglobimo našo vero, smo se letos vaščani iz Branče vasi zbrali za molitev šmarnic pri križu v Branči vasi. Nato smo pri agapi uživali dragocene pogovore in bili zelo veseli, da znamo ceniti vaško življenje in da se družimo tudi pri skupni molitvi. To doživetje majniške pobožnosti na prostem je bilo za vse navzoče velik čar in sklenili smo, da se bomo drugo leto spet zbrali v naravi, ki jo je Bog ustvaril, da bi slavili NJEGA v petju in molitvi. Predvsem pa smo navzven pokazali, da smo veseli in korajžni kristjani, ki zaupamo naši priprošnjici pri Bogu Materi božji.
Želim, da bi zaupanje v našo Mater Marijo ob vsakdanji molitvi raslo in nam bilo v tolažbo v temnih in težkih dneh in da bi majniške pobožnosti nikdar ne prišle v pozabo, temveč vedno bile žive med nami vsemi.


Heuer im Mai war die Coronakrise auch im Kirchenbereich allgegenwärtig und viele Termine mussten entfallen. Die Maiandachten aber fanden im kleinen Kreise in Wellersdorf und Selkach immer sonntags und feiertags statt. In der Pfarrkirche sorgte Mesner Gerhard Kropivnik, dem das Rosenkranzgebet sehr am Herzen liegt, für die tägliche Maiandacht.
In der slowenischen Kirchenzeitung NEDELJA war heuer eine Beilage zur Marienlitanei, verfasst vom Pfarrer Gotthard. Mitzi Kropivnik erklärte sich bereit, jeden Tag seine Gedanken vorzulesen und so war heuer die Maiandacht sehr meditativ. Wir sind dankbar, dass in unserer Pfarre Laien bereit sind in den Dienst des Lektors zu treten.
Heuer fand erstmals auf Anregung des Bischofs, auch neue Wege zu gehen, die Maiandacht in Franzendorf im Freien am Feld bei einem Kreuz statt. Viele Ortsbewohner versammelten sich um zu beten, zu singen und Maria, Mutter Gottes zu preisen. Bei der anschliessenden Agape wurde beschlossen, dass wir uns jedes Jahr Maria zu Ehren beim Kreuz versammeln werden. So wurde die Nachbarschaft gefestigt und auch Maria, Mutter Gottes die Ehre erwiesen. Ich wünsche mir, dass die Maiandachten nie in Vergessenheit geraten werden und dass es immer Menschen geben wird, denen es wichtig ist, Maria zu ehren und sie anzubeten. Allen, die sich dafür engagieren, ein herzlicher Dank!

Ani Boštjančič