Pfarre / Fara

St. Veit im Jauntal/Št. Vid v Podjuni

Kako lahko darujete? - Wie spenden

Bildtafeln - 10 oltarnih slik (foto - Franz Tomažič)
10 Altartafeln - 10 oltarnih slik (Foto: Franz Tomažič)

Župnija Št. Vid/Št. Primož v Podjuni zato prosi za velikodušne finančne donacije za katere se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Kako lahko darujete?

1. darujete na naš račun za novo umetniško podobo oltarnega prostora v cerkvi v Št. Primožu

IBAN AT91 3910 0001 0408 3812

v gotovini, s položnico
ali prek telebanke.

2. donacijo osebno izročite provizorju

Hanzeju Rosenzopfu SDB.

Die Pfarre St. Veit/St. Primus im Jauntal ersucht deshalb um großzügige finanzielle Unterstützung und bedankt sich im Voraus dafür.

Wie können Sie spenden?

1. Sie spenden auf unser Konto für die künsterlische
Altarraumgestaltung der Kirche in St. Primus

IBAN AT91 3910 0001 0408 3812

in bar, mit Erlagschein oder über
Telebanking.

2. Sie geben Ihre Spende persönlich bei Provisor
Prof. P. Mag. Johannes Rosenzopf SDB ab.