To so bile Sedlce - Das war die Marienkirche Sedlce

Spoznali smo Marijino cerkvico Sedlce - Kennenlernen der Marienkirche Sedlce

Pot do Marijine cerkvice - der Weg zur Marienkirche (© Foto: slike:privat)
Pot do Marijine cerkvice - der Weg zur Marienkirche (© Foto: slike:privat)

Sončno nedeljsko popoldne je 19. oktobra  na vabilo Katoliške prosveto privabilo udeležence iz far dekanije Borovlje, kjer so imeli možnost, da spoznajo Marijino cerkvico Sedlce.  Prireditve se je udeležil tudi dekan mag. Janko Krištof.

Pri križu je gospod župnik mag. Elmar Augustin pozdravil udeležence, začeli smo z Marijino pesmijo »Kraljica venca rožnega« in s kratko molitvijo, nato nas je pešpot vodila mimo postaj križevega pota, pri dveh postajah smo se zopet ustavili in zapeli Marijino pesem in kratko molili. V cerkvi so sledile pete litanije, molitev in petje Marijinih pesmi, nato je gospod Toni Olip udeležencem dal zgodovinski pogled kraja in cerkve. Pred cerkvijo pa so nas po zaključni pobožnosti čakale žene tamkajšnega kraja z pecivom in toplim čajem. Nato so se ob zadnjih popoldanskih sončnih žarkih podali spet peš v dolino.

 

Am Sonntag, den  19. Oktober haben sich einige Besucher aus den Pfarren des Dekanates Ferlach in Zell-Pfarre versammelt, um die Marienkirche Sedlce kennenzulernen. Unter den Besuchern war auch Dechant Mag. Janko Krištof. Am Anfang begrüßte Pfarrer Mag. Elmar Augustin die Besucher, nach dem Marienlied und einem kurzen Gebet, ging es zu Fuß weiter, an den Kreuzwegstationen vorbei, bei zwei Stationen folgen wieder Marienlieder und kurze Gebete. In der Kirche wurde die Marienlitanei gesungen, Herr Toni Olip gab einen kurzen geschichtlichen Einblick zum Ort und zur Kirche. Bevor die Teilnehmer den Fußmarsch ins Tal antraten konnten sie sich bei Tee und Kuchen stärken und gemütlich plaudern.