Življenje v domu za ostarele se je spremenilo

Das Leben im Pflegeheim hat sich verändert

Velikokrat v življenju nas okoliščine postavijo pred dejstvo, da moramo sprejeti predpostavljeno drugačnost življenja. Korona virus je z vso močjo zadel naš gospodarski, socialni in družbeni svet. Zaščita pred tem virusom je močno spremenila vsakdanje življenje tudi v našem domu za ostarele in v sestrinski skupnosti. Prepoved obiska svojcev in prijateljev je naše stanovalce najbolj prizadela. Njim, ki bližina človeka, odnos, pozornost in dotik največ pomenijo, se je hipoma spremenil svet v potrtost, nerazumevanje in osmaljenost. Verske ponudbe, vsakodnevna sv. maša, rožni venec ter družabne ponudbe - animacije so ukinjeni. Pri obedih sedijo stanovalci sami s predpisano razdaljo do soseda pri mizi. Uslužbenci in sestre hodimo z maskami in v najnujnejših primerih pridejo ljudje v hišo, se dezinficirajo, registrirajo in pomerijo vročino, tudi stanovalcem in sestram merijo dvakrat dnevno vročina.

Večina stanovalcev kljub demenci počasi dojema in sprejema te varnostne ukrepe. Samo že misel, da ta virus dobimo v hišo, me je pretresel, ta nemoč in negotovost sta mi pognali strah v kosti. Smo bolj ali manj vsi v nevarnosti. V tej notranji stiski sem iskala Nekaj in Nekoga, ki daje varnost, sigurnost in moč. Prišel mi je navdih: pojdi in pokropi vsak dan z blagoslovljeno vodo okoli hiše. Gospod ti si naša varnost, sigurnost in moč. V tej živi veri v Njegovo moč in pomoč blagoslavljam bolnike, sestre, duhovnike, domače, sorodnike, prijatelje, in bivše učenke in učence in jih izročam v Njegovo varstvo. Kako prijetno je, ko si ob tem vsakodnevnem ritualu lahko pomahamo skozi okno pa si podarimo kakšen poljubček na razdaljo, ali pa kratko poklepetamo in mi kdo z veseljem pove, da moli danes že tretji rožni venec. S hvaležnostjo ugotavljam, da nas je Gospod do sedaj varoval in nas bo še naprej.

Nagovorila me je naslednja zgodba, ki sem jo prejela po WhatsAppu. Koronavirus hodi po svetu in uživa nad pridobljenim uspehom, brez ovir se lahko množi. V velikem tednu se mu pripeti, da se za hip sreča z Bogom. "Glej, kako sem skrivnosten, sem NEVIDEN človeškim očem!“ Bog mu odgovori: "Ne bahaj se, JAZ TUDI!“ To nevidno božjo prisotnost in moč smo doživeli na samo veliko noč, ko smo zopet po dolgem premoru skupno s stanovalci molili rožni venec in prepevali z masko.

Z veseljem in navdušenjem smo zapeli: Jezus naš je vstal od smrti, razveseli se kristjan, smrt in pekel je premagal, vstal iz groba tretji dan, dokazal božjo moč, je to veliko noč, ALELUJA! Pri molitvi nikoli ne manjka naš duhovnik Simon Wutte, ki tudi stanuje v domu. Po dolgem času je iz njegovega grla privrela zopet ta vesela pesem in ob koncu nam je podaril blagoslov.

Das Leben im Pflegeheim hat sich verändert

Oft werden wir im Leben auf härtere Proben gestellt. So hat auch der Coronavirus unser soziales, wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben verändert. Im Pflegeheim hat sich der Alltag stark verändert. Am stärksten getroffen hat unsere Bewohner, dass sie keine Besuche von Verwandten und Freunden bekommen durften. Ihnen bedeutet die Nähe des Menschen, die Beziehung und Aufmerksamkeit so viel. So hat diese Situation Betroffenheit, Unverständnis und Vereinsamung ausgelöst. Die Glaubens- und Gesellschaftsangebote, die täglichen heiligen Messen, der Rosenkranz und die Animationen mussten eingestellt werden. Bei den Speisen sitzen die Bewohner allein bei den Tischen und müssen die Distanz zum Nachbarn einhalten. Die BetreuerInnen und wir Schwestern müssen ihnen mit Masken begegnen. Nur in den dringendsten Fällen kommen Menschen ins Pflegeheim, müssen sich desinfizieren, registrieren und Temperatur messen. Auch bei den Bewohnern und dem Pflegepersonal wird zweimal pro Tag Temperatur gemessen.

Die meisten der Bewohner begreifen nun langsam trotz Demenz diese Sicherheitsmaßnahmen. Allein der Gedanke, dass dieser Virus auch unser Haus betreffen würde, hat mich erschüttert und diese Unsicherheit hat mir viel Angst bereitet. Wir sind mehr oder weniger alle risikogefährdet. In dieser inneren Not habe ich jemanden gesucht, der mir Sicherheit und Kraft schenkt. So kam die Eingebung: „Geh mit dem Weihwasser täglich um das Haus und segne es“. Herr, du bist unsere Sicherheit und Kraft. In diesem lebendigen Glauben segne ich täglich die Kranken, Schwestern, Priester, Angehörigen, Freunde ehemaligen SchülerInnen und übergebe sie in seine Hände. Bei diesem Ritual fühle ich mich wohl und wir winken uns mit den Bewohnern durch das Fenster zu, oder wir sprechen kurz und so mancher sagt mir mit Freude, dass er bereits den dritten Rosenkranz gebetet hat. Mit Dankbarkeit stelle ich fest, das der Herr uns bisher beschützt hat und er wird es auch noch weiterhin tun.

Eine Geschichte, die ich per Whatsapp erhalten habe, hat mich besonders berührt. Der Coronavirus verbreitet sich in der Welt und genießt den Erfolg, dass er sich ohne Hürden verbreiten kann. In der Karwoche erlebt er, dass ihm Gott begegnet. „Schau wie geheimnisvoll ich bin, ich bin für die Menschen unsichtbar!“ Gott antwortet: „Prahle nicht, ich auch.“ Diese unsichtbare göttliche Nähe haben wir zu Ostern gespürt, als wir nach längerer Pause gemeinsam mit den Bewohnern mit Maske den Rosenkranz beten und singen durften.

Voller Freude und Begeisterung sangen wir: Kristus ist auferstanden, erfreue dich, den Tod und die Hölle hat er besiegt, stand am dritten Tag aus dem Grab auf und bewies die göttliche Kraft – das ist Ostern, Halleluja! Bei den Gebeten ist immer unser Priester Simon Wutte, der auch im Pflegeheim lebt, anwesend. Nach längerer Zeit erklang auch bei ihm dieses Lied und er spendete uns den Schlussegen.

Sr. Katja Writzl, dom za ostarele Pliberk/Pflegeheim Bleiburg